Aktivity – Umenie a kultúra

Medzinárodná súťaž Vesmírne umenie — získali sme skvelé 3. miesto

Vesmírne umenie (Space Art) je medzinárodná súťaž s astronomickou tematikou, ktorú pre deti a mládež organizuje Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE). Úlohou súťažiacich je vybrať si vesmírny objekt alebo úkaz, ktorý ich osloví, zistiť o ňom čo najviac informácií a potom ho nakresliť, namaľovať alebo znázorniť kombinovanou technikou. Kreativite sa medze nekladú.

V tomto školskom roku sa do tejto súťaže zapojilo 879 žiakov z 25 krajín z celého sveta. Prvýkrát bola medzi nimi aj Šrobárka. V kategórii žiakov od 15 do 18 rokov so svojimi umeleckými dielami súťažili:

Nina Karabinošová z IB DP1 — Symbióza obra a trpaslíka (Symbiosis of the giant and the dwarf),

Zuzana Grácová z 2.D — Objatie čiernej diery (Black hole embrace),

Dominika Jarimová z 2.D — Do priepasti (Into the abyss),

Samantha Hudáková z 2.D — Oko nepoznaného (The eye of the unknow),

Natália Utľáková z 2.D — Honba za svetlom (Chasing the light), ktorá získala skvelé 3. miesto.

Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a Natálii srdečne blahoželáme!

Diana Kráľová získala 3. miesto v kategórii Video s príspevkom Noc na Šrobárke

Vytvorenie priestoru na prezentáciu mediálnej tvorby stredoškolákov, porovnať ich prácu s rovesníkmi a poskytnúť spätnú väzbu od profesionálov z médií bolo hlavným cieľom šiesteho ročníka celoslovenskej súťaže MEDart 2024. Príspevky našich žiakov boli v kategóriách Audio, Foto, Video.

Súťažilo 104 študentov z 20 stredných škôl z celého Slovenska v 4 kategóriách. Porota zložená z novinárov z celoslovenských médií a akademikov z Katedry žurnalistiky FF KU hodnotila spolu viac ako 250 príspevkov.

Úroveň tohtoročných video príspevkov hodnotil Viliam Hauzer, vedúci Odboru zahraničného spravodajstva RTVS.

Ocenenie do rúk Šrobárčana

Košický samosprávny kraj každoročne využíva príležitosť vyzdvihnúť a oceniť jedinečný prínos jednotlivcov a organizácií, ktorí sa svojou prácou a oddanosťou významne podieľajú na zlepšovaní kvality života nielen v rámci kraja, ale aj za jeho hranicami.

Ocenené boli v tomto roku osobnosti z rôznych oblastí — veda a medicína, kultúra, sociálna sféra či technológie. Nás však nesmierne teší, že Čestnú cenu predsedu KSK získal Dominik Bari, náš absolvent a hrdý Šrobárčan, ktorý na svoju alma mater vždy rád zavíta. Talentovaný Dominik bol ocenený ako prvý Slovák, ktorého dokument sa kvalifikoval na Oscara.

Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenení sa uskutočnil . Dominikovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa tvorivých nápadov do ďalšej tvorby.

World Art Day — Svetový deň umenia 2024

Viete, čím je významný ?
V tento deň sa narodil renesančný architekt, maliar, sochár, vedec a vynálezca Leonardo da Vinci (). V r. ho UNESCO vyhlásilo za Svetový deň umenia a od r. bol oficiálne zaradený aj do kalendára. Umenie nás sprevádza od počiatku ľudských dejín, inšpiruje, nadchýna, uzdravuje, mení, ale dokáže vyvolať i vlnu pobúrenia.

Na Šrobárke sme si jeho význam pripomenuli tvorivou dielňou, kde si žiaci 1.C a 1.E vyskúšali japonskú techniku NOTAN a relaxačné kreslenie ZENTANGLE. Ďalšie práce našich talentovaných žiakov si môžete pozrieť vo Virtuálnej galérii Šrobárky.

V celoslovenskej súťaži Zlatá klapka sme získali tri TOP nominácie

Takmer 150 prihlásených žiakov z 26 škôl sa súťažilo 12. ročníka celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže s názvom Zlatá klapka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jej organizátorom je ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave.

Žiaci krúžku Vtedy na Šrobárke získali v kategórii Spravodajstvo a publicistika (15 – 19) 1. miesto za príspevok Kalamajky, ktoré pripravili Daniela Šolcová a Arian Tahzib. Čestné uznanie získala Diana Kráľová za príspevok Noc na Šrobárke.

V kategórii Krátky hraný film bol nominovaný príspevok Sapere Aude, ktorý pripravili Mikuláš Marko a Daniela Šolcová pod vedením Mgr. Aleny Palírovej. Medzi navrhovanými príspevkami bol aj krátky film Mice advice z autorskej dielne Matúš Sisol, Jakub Harvan, Patrik Matyáš a Vladimír Kundracik.

Členmi poroty boli Aneta Parišková, Patrik Pašš, Anton Szomolányi, Zora Hudíková a predsedníčkou poroty bola Petra Kolevská.

Štátne vyznamenanie získal náš absolvent Peter Kerekes

Dverami Šrobárky už prešlo mnoho absolventov, ktorí sú dnes úspešní v mnohých oblastiach. Okrem špičkových lekárov, právnikov i podnikateľov, ktorí tu dostali dobrý základ pre ich kariéru, naše gymnázium vychovalo aj talentovaných športovcov či umelcov.

Náš absolvent Peter Kerekes sa rozhodol ísť cestou umenia, aby sa stal jedným z najvýznamnejších režisérov Slovenska. Prezidentka SR Zuzana Čaputová mu v nedeľu udelila Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu.

Peter Kerekes žije s rodinou na západnom Slovensku, srdcom je ale stále východniar. Košice sú jeho domovom, stredom sveta. Tu v prekrásnom kine Slovan videl prvé vážne filmy a tu sa ukrývajú spomienky na detstvo, rodinu a určite aj na Šrobárku. Pre mnohých z nás je jeho životná cesta motivujúca a možno aj návodom, ako sa nikdy nevzdať svojich snov. K štátnemu vyznamenaniu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia, šťastia a inšpiratívnych nápadov na nové filmy!

100 dní s IB DP

V piatok sme oslávili 100 dní s IB DP. A že to bola oslava parádna sa mohli presvedčiť všetci žiaci druhého ročníka, ktorí prijali naše pozvanie.

Začali sme predstavením Obžaloba pravdy, ktoré s pani docentkou Markétou Andričíkovou z UPJŠ nacvičili študenti predmetu Slovak A:Literature. Vyobrazili v ňom krutosti totalitného režimu a originálnym spôsobom spracovali otázky slobody a ľudskej dôstojnosti. Po silnom umeleckom zážitku sa druháci rozdelili na stanovištia jednotlivých predmetov, aby sa dozvedeli viac o náplni hodín a spôsobe práce v Diploma Programme. Veríme, že sme mnohých presvedčili, že tento medzinárodný program rozširuje obzory a otvára myseľ.

Populárny kvíz na Šrobárke

Predstavte si plnú aulu našej školy v jeden štvrtok popoludní. Troj – päťčlenné tímy študentov, študentiek, profesorov a profesoriek sa skláňajú nad stolom, radia sa, odpovedajú na otázky, ktoré im dajú kvízmajsterky. Koľko krčných stavcov má žirafa? Ako vyzerá plemeno psa hovawart? Ktorá speváčka získala najviac Grammy?…

História, biológia, geografia, matematika, hudba, šport, film a mnohé ďalšie. Spolu 50 otázok pre našich zúčastnených znamenalo 90 minút zábavy, získania nových poznatkov a spoločne stráveného času. Ďakujeme všetkým zúčastneným a srdečne Vás pozývame na ďalšie kolo.

Umiestnenia:

1. miesto — tím Všetky štyri a ja: Lenka Ondášová, Ema Lorencová, Pavlína Janeczková, Lukáš Csontos (všetci 4.B)

2. miesto — tím Novotnej zlatíčka: Tímea Kováčová, Nina Hažlinská, Katarína Šebáková, pp Zuzana Novotná

3. miesto — tím Teória chaosu: Denisa Tóthová, Zina Hluchá, Michaela Pogányová, Ján Lévai, pp Ladislav Spišiak.

Beseda s Alenkou Brindovou

Máte radi literatúru? Či dokonca sami píšete básne a príbehy?

V tom prípade dobre rozumiete žiakom, ktorí sa zúčastnili besedy s mladou autorkou nedávno publikovanej zbierky básní Horolezci — Alenkou Brindovou. Porozprávala im o svojej spisovateľskej, scénaristickej a redaktorskej práci a poskytla študentom podnetné rady, ako rozvinúť svoj talent.

Veríme, že jej slová neostanú bez odozvy a naši milí žiaci, majstri slova, čoskoro obohatia slovenskú literatúru svojimi dielami.

Svetový deň detí 2023

Svetový deň detí je sviatkom nielen mladších, ale aj tých starších detí, ktoré sa už blížia k dospelosti, ale napriek tomu, alebo možno práve preto, im dobre padne pozrieť sa na svet cez ich detské, čisté a ničím neovplyvnené predstavy.

V pondelok sa stretli žiaci našej DP1 triedy a spoločne vytvorili obraz zložený z troch častí. Žiaci sa rozdelili do troch skupín, pričom každá maľovala inú časť postavy, nevediac o práci ďalších dvoch skupín. Téma inklúzie a participácie je našim žiakom blízka, je pevnou súčasťou IB filozofie, ktorá je prítomná na všetkých hodinách. Žiaci pracovali pod odborným vedením učiteľa predmetu Visual Arts Mgr. Petra Cábockého, ktorý ich usmerňoval v možných maliarskych technikách a postupoch. Výsledkom práce je postava zdanlivo nesúrodých proporcií, ktorá však v mysliach a očiach súčasnej mladej generácie reprezentuje toleranciu pestrosti a inakosti, akceptovanie odlišnosti názorov, foriem a obsahu, kde hlavným krédom je, že aj človek s odlišným názorom môže mať pravdu.

World Children’s Day 2023

World Children’s Day is a celebration not only of younger children, but also of older ones who are approaching adulthood, yet, or perhaps because of this, it suits them well to look at the world through their childlike, pure and unaffected imaginations.

On Monday , the pupils of our DP1 class came together to create a picture composed of three parts. The pupils divided into three groups, each painting a different part of the figure, unaware of the work of the other two groups. The theme of inclusion and participation is close to our pupils‘ hearts, it is a firm part of the IB philosophy that is present in all lessons. The pupils worked under the expert guidance of Visual Arts subject teacher Mgr. Peter Cábocký, who guided them in possible painting techniques and procedures. The result of the work is a figure of seemingly incongruous proportions, which, however, in the minds and eyes of today’s young generation, represents tolerance of diversity and otherness, acceptance of difference of opinion, form and content, where the main credo is that even a person with a different opinion can be right.

Návšteva divadelného predstavenia Tom, Dick a Harry — nezabudnuteľný zážitok…

Rád sa smeješ? Máš chuť na bláznivú situačnú komédiu? Ak áno, určite nevynechaj hru anglických dramatikov — bratov Cooneyovcov Tom, Dick a Harry v košickom Národnom divadle. Dňa ju navštívili aj študentky 3.D. Divadlom sa ozývali salvy smiechu a bránice všetkých prítomných dostali zabrať. Uvoľnení a rozosmiati sa vracali do svojich domovov. Tento zážitok vrelo odporúčame aj Vám!

Návšteva Východoslovenskej galérie

Ak hľadáte spôsob, akým stráviť popoludnie bez sociálnych sietí a instantných správ, nemusíte ísť ďaleko. Stačí sa naladiť na tichý mód a otvoriť oči dokorán. Iba tak je možné vychutnať si krásu súčasného i minulého umenia, zamyslieť sa nad významom titulov či objektov bez názvu.

Nové akvizície, práce Juraja Bartusza, Jozefa Bedníka, Marka Blaža, Elemíra Halász-Hradila, grafiky Igora Ďurišina, detskú hravosť i monumentálnu farebnosť mäkkých línií v obrazoch Martina Moflára — to všetko sme zhliadli pri návšteve Východoslovenskej galérie v Košiciach . Ak by vám predsa len chýbal kontakt s umelou inteligenciou, nájdete ju v digitálnej maľbe Refika Anadola Winds of Košice. Nech sa páči, vstúpte!

Súťaž Ústavného súdu SR — máme dve 1. miesta

Do literárnej súťaže na tému: „Recept na spravodlivejší svet“ organizovanej v rámci Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky 2023 sa zapojilo množstvo detí a študentov z 23 obcí z celého Slovenska. Naša študentka Dáša Pivovarníková z 3.B triedy v danej súťaži získala 1. miesto.

Rovnako 1. miesto vo výtvarnej súťaži Farby spravodlivosti 2023 porotu zaujala práca Alžbetky Lisikovej, žiačky 1.D triedy. Alžbetka spracovala tému technikou mastného pastelu.

K úspechu im srdečne blahoželáme.

Na ceste za umením — TALIANSKO 2023

Záver tohto školského roka bol bohatý nielen na študijné výsledky, ale aj mimoškolské aktivity, výlety či exkurzie. Jednou z nich bola aj naša poznávacia exkurzia do Talianska, kde sme študenti 3.B a 3.D mali možnosť skonfrontovať svoje vedomosti zo štúdia predmetov umenie a kultúra a dejiny umenia so skutočnými dielami majstrov, reálnymi pamiatkami.

V termíne 21. – 26. júna 2023 sme navštívili miesta, ktoré dodnes sprítomňujú niekdajšie veľké kultúrno-historické dianie, centrá umeleckého života velikánov akými boli Michelangelo, Leonardo, Raffael, Brunelleschi či Bernini.

Svoju cestu za umením sme začali prehliadkou Florencie — starobylej metropoly malebného Toskánska a kolísky renesancie (Bazilika di Santa Croce, Dóm Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio, okolie galérie Uffizi…). Ďalší deň sme sa presunuli do mesta kamenných veží San Gimignano, prezývaného stredoveký Manhattan, kde sme si vychutnali aj pravé talianske „gelato“ — najlepšiu zmrzlinu na svete. Pri radnici, v ktorej známy taliansky básnik Dante Alighieri kedysi vystúpil so svojím politickým prejavom, sme si urobili spoločné foto a pokračovali v ceste do neďalekej Sieny. Prechádzkou kľukatými uličkami s miernym stúpaním i klesaním sme sa dostali až na Piazza del Campo, najkrajšie stredoveké námestie v Taliansku, kde to už dýchalo prípravami na každoročné historické dostihy — Palio. Potom naša cesta viedla už do Ríma — „večného mesta“ a jedného z najkrajších miest na svete (Piazza Navona, Anjelský hrad, Španielske schody, Fontána di Trevi, Pantheon, Koloseum, Forum Romanum, Piazza della Republica, Pamätník Viktora Emanuela II.) Naše putovanie za umením pod horúcim talianskym slnkom bolo náročné, ale rovnako úchvatné. Jeho vyvrcholením bola prehliadka Vatikánu (Bazilika sv. Petra, Vatikánske múzeá, Sixtínska kaplnka), kde sme mohli obdivovať monumentálnosť architektúry, veľkoleposť sochárskych diel a majstrovské fresky.

Taliansko nám ponúklo okrem stretnutia s umením antiky, stredoveku, renesancie či baroka tiež prekrásnu scenériu viníc, olivových hájov, chuť pravej talianskej pizze, cestovín, šunky, syra a úžasnej zmrzliny. A na svoje si prišli aj milovníci/-čky módy… a nakupovania. Čo dodať na záver už v čase prázdnin?

Dolce far niente!

Divadelné predstavenie Rómeo a Júlia

Dňa 14. júna 2023 žiaci anglickej triedy 2.D zavítali do krásnych priestorov Národného divadla v Košiciach. Netrpezlivo očakávali baletné divadelné predstavenie Sergeja Prokofjeva Rómeo a Júlia na motívy známeho diela Williama Shakespeara.

Skvelé vystúpenie košického baletného súboru ich očakávania nesklamalo. Pred očami sa im odvíjal krásny ľúbostný príbeh dvoch mladých ľudí zo znepriatelených rodov znázorňovaný ladnými pohybmi tanečníkov za pôsobivých audiovizuálnych efektov. Domov odchádzali plní nádherných dojmov z tohto jedinečného zážitku.

Šrobárka v Múzeu obetí komunizmu

Dňa 13. októbra 2022 študenti 4.A triedy strávili vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry a umenia a kultúry v multimediálnom Múzeu obetí komunizmu v Košiciach.

Čitateľskú skúsenosť z tvorby Georga Orwella a Alexandra Solženicyna z hodín literatúry si rozšírili o príbehy obetí komunizmu na Slovensku. Hlavná expozícia v suteréne múzea priblížila študentom praktiky totalitného režimu. Započúvali sa do príbehov ľudí, ktorí boli deportovaní do gulagov či pracovných táborov, spoznali životné osudy tých, ktorí trpeli v politických procesoch, ktorí zažili násilnú kolektivizáciu alebo utrpenie pre náboženské presvedčenie. Krátke videopríbehy im odkryli svedectvá Slovákov, ktorí napriek rôznym formám perzekúcie a ponižovaniu dokázali znášať toto utrpenie statočne a zotrvať v pravde.

Na centrálnej stene výstavnej siene sa pomocou projektora zobrazovali mená odsúdených za politické trestné činy po jednotlivých krajoch, okresoch a obciach, čo na návštevníka múzea veľmi zapôsobí. Našich študentov rovnako zaujala aj interaktívna mapa obetí komunizmu na Slovensku, zobrazujúca počty perzekvovaných osôb v jednotlivých obciach, menné zoznamy popravených, zomrelých vo väzniciach či usmrtených na hraniciach. V kinosále, ktorá zároveň slúži ako učebňa, Šrobárčania so sprievodcom diskutovali a mali možnosť nájsť konkrétnu obec so zoznamom perzekvovaných osôb. Študenti sa zaujímali o miesta, odkiaľ pochádzajú oni sami alebo ich rodiny, príbuzní.

Pri príležitosti Dňa samizdatu (12. október) študenti pokračovali v prehliadke v Knižnici samizdatu a exilovej literatúry Rudolfa Fibyho, ktorá je súčasťou múzea a obsahuje zbierky periodického samizdatu, samizdatové knihy, ako aj exilovú literatúru, ktorá počas komunizmu bola zakázaná a pašovala sa zo zahraničia. Študenti si tak uvedomili hodnotu slobody prístupu k informáciám, slobodu myslenia a života, ktorú dnes možno berieme ako samozrejmosť. V závere prehliadky si Šrobárčania s veľkým záujmom vyskúšali písanie na písacích strojoch, ktoré kedysi slúžili na rozmnožovanie a šírenie zakázanej literatúry a periodík.

Vyučovacie hodiny strávené v Múzeu obetí komunizmu boli efektívne stráveným časom na uvedomenie si skutočných hodnôt, ale aj faktu, že obete komunizmu nám pripravili cestu k dnešnej slobode.

„Pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou a nenávisťou.“ — výrok Václava Havla z roku 1989, ktorý sa stal symbolom Nežnej revolúcie a zjednocujúcim heslom boja proti komunizmu.

Cesta za poznaním praveku

Dňa 16. septembra 2022 sa konala exkurzia z predmetu umenie a kultúra, v rámci ktorej študenti I.B a I.E triedy navštívili Nižnú Myšľu — obec neďaleko Košíc, známu svojím archeologickým náleziskom z doby bronzovej.

V jedinečnom Myšľanskom múzeu mali študenti možnosť obdivovať artefakty otomanskej kultúry — krásu keramiky, bronzové a kostené nástroje, skvostné šperky, či repliku vozíčka z doby bronzovej, ktorý je najstarším nálezom hračky na našom území.

Obecné archeologické múzeum, sídliace v budove bývalého premonštrátskeho kláštora z 13. storočia, ponúklo našim študentom aj unikátny vstup do podzemných katakomb, ktoré kedysi vybudovali mnísi. Študenti s túžbou po dobrodružstve sa prešli podzemím, ktoré im odkrylo krásu stredovekých klenieb.

V archeologickej lokalite Várhegy (Hradný vrch) Šrobárčania navštívili opevnenú osadu i pohrebisko, v zrubovej chalupe zhliadli repliku chlebovej pece.

Zaujímavé objekty archeoskanzenu oslovili všetkých, zvlášť milovníkov umenia a histórie.

Ranný dážď vystriedalo slnečné počasie, ktoré bolo už len príjemnou bodkou za krásnym jesenným dňom, stráveným v malebnom plenéri.

Maturanti z DEU na výstave Alexandra Eckerdta

Dňa 5. mája 2022 si maturanti z dejín umenia spestrili hodiny seminára návštevou Malej galérie Alexandra Eckerdta, čím si prehĺbili svoje vedomosti z oblasti slovenského výtvarného umenia aj o umelecký zážitok.

Na výstave sa študenti dozvedeli veľa zaujímavostí o živote a tvorbe tohto významného slovenského kresliara, maliara a grafika. Alexander Eckerdt patrí k popredným predstaviteľom košického výtvarného života druhej polovice 20. storočia a bol jedným zo zakladateľov a kľúčových členov občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu v Košiciach. Svojím osobitým štýlom, založenom na skratke a symbolike s výrazným akcentom na farebnosť obrazu, sa odklonil od tradičného maliarskeho vyjadrenia. Jeho obrazy majú zvláštnu maliarsku poetiku, čarovnú zväčša optimistickú farebnosť, istú dávku radosti i cudnosti, ale i clivoty a smútku.

Naši maturanti mali možnosť nazrieť do Eckerdtovho imaginatívneho sveta, precítiť jeho diela, a tak pochopiť jeho tvorbu, ktorá je všestranná, mnohovýznamová a stále nám má čo povedať.

„Vraciam sa k práci, vidím kopu čiar, bodiek, plôch — nič sa nepodobá popisnej realite.
Preciťujem to, čo som nakreslil.“ A. Eckerdt

AMFO 2022

Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo 50. ročníka postupovej celoslovenskej súťaže AMFO 2022. Ide o súťaž amatérskej fotografie, ktorá patrí medzi najstaršie a najprestížnejšie na Slovensku. Vo vekovej skupine od 15 do 25 rokov v kategórii čiernobiela fotografia zabojovala aj naša študentka Aneta Ľubčiková zo 4.A triedy. Svojimi fotografiami zaujala porotu a získala čestné uznanie. Gratulujeme a prajeme veľa krásnych úspechov!

Valentínske srdce s Múzeom Vojtecha Löfflera

Dňa 24. januára 2022 sa trieda 1.D zapojila do výzvy Valentínske srdce s Múzeom Vojtecha Löfflera. Žiaci vyrobili srdiečka origami, ktoré budú súčasťou inštalácie umiestnenej v čase sviatku sv. Valentína v spomenutom múzeu. Do srdiečok vpísali koho, alebo čo majú najradšej a tak pripomenuli, že aj v tejto komplikovanej dobe sa môžeme tešiť z množstva milovaných vecí.

Inštalácia má za cieľ upozorniť okoloidúcich, že vždy máme tisíc dôvodov na lásku…

Výstava „Neviditeľné námestia“ v Galérii Vojtecha Löfflera

Dňa 4. novembra 2021 žiaci 3.A triedy navštívili pútavú výstavu „Neviditeľné námestia“ v Galérii Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici. So záujmom si pozreli fotografie námestí v najslávnejších talianskych mestách, ktoré však okrem svojej neodškriepiteľnej krásy vynikali….prázdnotou! Obrazy totiž zachytávajú mestský život – neživot počas najprísnejšieho lockdownu, kedy sa námestia, inak centrá spoločenského života, menili na opustené ostrovy. Žiaci sa zamýšľali nad prezentovanými fotografiami a vo vzájomných rozhovoroch analyzovali túto skutočnosť, ktorá má byť predmetom ich nasledujúcej eseje.

Literárna a výtvarná súťaž Ústavného súdu

V priebehu septembra sa naše žiačky a žiaci zapojili do súťaže, ktorú vyhlásil Ústavný súd SR v Košiciach pri príležitosti Dňa otvorených dverí 2021.

V literárnej súťaži na tému „Spravodlivosť – mýtus alebo realita?“ sa víťazkou stala Katka Gašparíková z 3.B, na druhom mieste skončila Katka Cebáková z 3.D a tretie miesto obsadila Ema Hažlinská z 3.A. Rovnako úspešní sme boli aj vo výtvarnej súťaži na tému „Sila spravodlivosti“ Na prvom mieste sa umiestnila Rebeka Fiedlerová z 3.B a cenu za kreativitu získala Kristína Ľuptáková z 3.E.

Víťazné práce si môžete pozrieť na našej stránke, všetkým víťazkám blahoželáme.

Medzinárodná výtvarná súťaž SAFEonLINE

V tomto roku vyhlásil EURid už druhý ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže na tému kybernetickej bezpečnosti s názvom SAFEonLINE.

Súťažiaci sa môžu uchádzať o atraktívne ceny: svoje umelecké diela budú môcť vystaviť v centre Prahy a v ďalších dvoch európskych mestách, získať finančnú odmenu v hodnote 200 EUR a vytvoriť klip pre umelca pomocou profesionálnej belgickej audiovizuálnej produkčnej spoločnosti.

Do tohto ročníka sa zapojila aj Lara Mia Holéczyová, žiačka 2.C triedy, so svojím originálnym dielom na tému kyberšikany.

Jej súťažný príspevok nájdete pod číslom 17.

Šrobárske výtvarníčky a košickí majstri palety

Naša Šrobárka je škola plná talentov, ktoré v období pandémie a dištančného vzdelávania využívajú čas aj na rozvoj tvorivosti a sebarealizácie. Naše amatérske výtvarníčky sa zapojili do 1. ročníka celomestskej výtvarnej súťaže, venovanej starým košickým majstrom palety.

Cieľom súťaže je upriamiť mladých ľudí na tvorbu známych košických maliarov, naviesť ich k samoštúdiu života a tvorby vybraného autora so snahou o voľnú interpretáciu vybraného diela (zmena techniky, zmena farebnosti, koláž viacerých diel, fantastické pozadie, zmenená kompozícia…). Naše umelkyne zaujala tvorba Alexandra Eckerdta – Hudba (Rebeka Olejníková, 1.D) a Ľudovíta Čordáka – Podobizeň umelcovej dcéry Georgíny (Ľubica Makóová, 4.A), Chryzantémy na stole (Nikola Cinkaničová, 3.A), Kaplnka sv. Michala v Košiciach (Dominica Valerie Roman, 3.C).

Veríme, že svojím výberom a spracovaním zaujmú aj súťažnú porotu a ich dielka sa stanú súčasťou plánovanej vernisáže v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach. Držíme im palce!

Cesta za poznaním praveku

Dňa 18. septembra 2020 sa konala exkurzia z predmetov umenie a kultúra a dejepis, v rámci ktorej študenti 1.B a 1.C triedy navštívili Nižnú Myšľu – obec neďaleko Košíc, známu svojím archeologickým náleziskom z doby bronzovej.

V jedinečnom Myšľanskom múzeu mali študenti možnosť obdivovať artefakty otomanskej kultúry – krásu keramiky, bronzové a kostené nástroje či skvostné šperky. Veľký záujem Šrobárčanov si získala replika vozíčka z doby bronzovej – najstaršieho nálezu hračky na našom území.

V archeologickej lokalite Várhegy (Hradný vrch) študenti navštívili opevnenú osadu i pohrebisko, v zrubovej chalupe zhliadli repliku chlebovej pece.

Zaujímavé objekty archeoskanzenu oslovili všetkých, zvlášť milovníkov umenia a histórie. Slnečné (i keď „trošku“ veterné) počasie bolo už len príjemnou bodkou za krásnym jesenným dňom, stráveným v malebnom plenéri.

Za fotografiou do múzea

Dňa 17. septembra 2020 maturanti z dejín umenia navštívili Východoslovenské múzeum, kde na výstave „SAUDEK“ mali možnosť obdivovať tvorbu tohto legendárneho českého a predovšetkým svetoznámeho fotografa.

Výstava jubilujúceho umelca upútala študentov dielami, ktoré boli prekvapivé témou i jej samotným spracovaním. Čiernobiele fotografie, odhaľujúce umelcove židovské korene, spomienky na holokaust a krivdy komunistického režimu, si získali pozornosť našich milovníkov umenia viac než očakávané ručne kolorované zábery, ktoré boli len okrajovou témou tejto výstavy.

Nahliadnuť do života i ateliéru Jana Saudka, jedného z najvýznamnejších českých umeleckých fotografov, ponúkol maturantom aj premietaný film, ktorý bol súčasťou výstavy.

Umením proti nude

V rámci rôznych aktivít dištančného vzdelávania v UKL žiaci 1.B, 1.D a 1.E triedy pracovali tiež na tvorivých úlohách metódou apropriácie. Keďže našou hlavnou témou bolo obdobie renesancie, pokúsili sa originálnym spôsobom o uchopenie umeleckého diela daného obdobia, s cieľom dať mu nový alebo nečakaný význam. Ako v tejto úlohe uspeli, posúďte sami.

Laboratórny experiment v galérii

Polročné štúdium zavŕšili maturanti z dejín umenia 31. januára 2020 vo Východoslovenskej galérii na výstave spojenej s workshopom. Výstava výtvarnej fotografky Miloty Havránkovej s názvom Torzo/Laboratórium večných návratov im sprostredkovala nové významové vnímanie vizuality aj stretnutie s postmodernistickými tvorivými princípmi, ktoré si študenti vyskúšali aj prakticky v ateliéri galérie.

Ocitli sa tak v „laboratóriu“, v ktorom mali možnosť experimentovať, stále ísť, ale zároveň sa aj vracať a neustále prehodnocovať. Cez postupy inscenovanej fotografie, ktorú sa pokúšali precízne vrstviť a dať pôvodnému autorkinmu dielu nový významový i formálny rozmer, boli zároveň svedkami procesu večných návratov autorky ku svojim vlastným starým zdrojom, oscilujúcim medzi intuíciou a poznaním. Torzo ako dominantný obsahový aj formálny motív v tvorbe Miloty Havránkovej sa stal kľúčovou metaforou aj pre maturantov, v rámci ich analyzujúcej a neustále prehodnocujúcej sebaskúsenosti.

Na skok za umením Podkarpatskej Rusi

Dňa 30. januára 2020 si študenti 1.A triedy „odskočili“ v rámci umenia a kultúry do Východoslovenskej galérie na výstavu Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938/Československá stopa, kde okrem uplatnenia medzipredmetových vzťahov mali možnosť obdivovať umelecké diela krátkej periódy, keď bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov.

Svoje dojmy a postrehy z umelecko-historickej analýzy diel jednotlivých autorov využili aj vo vypracovaní kvízu, v rámci ktorého skúmali aj zložité dejinné skutočnosti, ktoré formovali spoločenské, kultúrne a politické pozadie daného regiónu.

Dejiny umenia v múzeu

Piatok trinásteho ani nepriaznivosť počasia neodradili maturantov z dejín umenia, aby dňa 13. decembra 2019 nepodnikli cestu za umením do Východoslovenského múzea.

Na výstave Grafika impresionistov mali možnosť obdivovať 104 originálnych grafických prác najväčších majstrov moderného umenia – Henriho de Toulouse-Lautreca, Edgara Degasa, Pierra Augusta Renoira, Édouarda Maneta či Paula Cézanna – umelcov, ktorí navždy zmenili vnímanie sveta.

V rámci tvorivého workshopu si vyskúšali uplatnenie deleného rukopisu vo výtvarnom prejave a takto bohatší o impresiu i empíriu upevnili si nadobudnuté vedomosti o tomto umeleckom smere.

Cesta za umením praveku

Dňa 27. septembra 2019 sa konala exkurzia z predmetov umenie a kultúra a dejiny umenia, v rámci ktorej študenti 1.E triedy a 3. ročníka pod vedením pani profesoriek PhDr. Kerestúriovej a Mgr. Palírovej navštívili Nižnú Myšľu – obec neďaleko Košíc, známu svojím archeologickým náleziskom z doby bronzovej.

V jedinečnom Myšľanskom múzeu mali možnosť obdivovať artefakty otomanskej kultúry – krásu keramiky, bronzové a kostené nástroje či skvostné šperky. Veľký záujem Šrobárčanov si získala replika vozíčka z doby bronzovej – najstaršieho nálezu hračky na našom území.

V archeologickej lokalite Várhegy (Hradný vrch) študenti navštívili opevnenú osadu i pohrebisko, v zrubovej chalupe zhliadli repliku chlebovej pece. Príjemné jesenné počasie v malebom plenéri doprialo študentom – milovníkom umenia a histórie – zakončiť exkurziu kreatívne – modelovaním keramiky podľa pravekých vzorov, ale aj kresbou krajiny, okolitej scenérie či vlastných dojmov z poznaného.

Exkurzia za umením – Taliansko 2019

Všetci priaznivci umenia a kultúry na Šrobárke sme zavŕšili tento školský rok poznávacou exkurziou do Talianska. Počas 6 dní sme navštívili miesta veľkého kultúrno-historického diania a centrá niekdajšieho umeleckého života.

Vo Florencii, kolíske renesancie, sme obdivovali krásu Brunelleschiho architektúry (Dóm Santa Maria del Fiore), sochárske skvosty Michelangela (socha Dávida), Giottove fresky v Bazilike Santa Croce, spolu s náhrobkami najväčších dejateľov Talianska. Zároveň v deň našej návštevy Florencie Taliansko smútilo a lúčilo sa s veľkou osobnosťou svetového filmu – režisérom Francom Zeffirellim, čoho sme boli svedkami.

Pravú taliansku atmosféru nám ponúklo mestečko Lucca, známe ako „mesto 100 kostolov“ a rodisko hudobného skladateľa Giacoma Pucciniho. V Pise na Námestí zázrakov sme zažili skutočný vizuálny zázrak v podobe Katedrály Nanebovzatia Panny Márie, Baptistéria sv. Jána a neopakovateľnej Šikmej veže, ktorú sme aj my ako praví turisti na svojich fotosnímkach pridŕžali, aby nespadla. A keďže „všetky cesty vedú do Ríma“, tak aj našu exkurziu sme zavŕšili v tomto večne pulzujúcom meste. Tu sme s úžasom obdivovali pamiatky staroveku – Koloseum, Pantheon, Forum Romanum, viťazné stĺpy i oblúky, zdanlivú vyčerpanosť z horúceho talianskeho slnka zaháňali príjemne chladivým pocitom v stredovekých či barokových bazilikách, ktoré nám odkryli svoju mozaikovú krásu alebo veľkoleposť sochárskeho umenia. Neopakovateľné čaro talianskej metropoly sme si vychutnali na Španielskych schodoch, pri Berniniho Fontáne štyroch riek na Piazza Navona či magickej Fontáne di Trevi. Vyvrcholením nášho putovania za umením boli Vatikánske múzeá a Sixtínska kaplnka, kde sme s úžasom obdivovali dielo génia Michelangela Buonarrotiho a so zatajeným dychom vnímali hĺbku stvorenia i zániku všetkého (Pieta, Stvorenie sveta, Posledný súd).

Úchvatné Taliansko si získalo naše šrobárske srdce a my pevne veríme, že na miesta, ktoré sme navštívili, sa opäť raz vrátime.

Tretie miesto v súťaži VSG v Košiciach

Koncom minulého roka vyhlásila Východoslovenská galéria v Košiciach súťaž inšpirovanú výstavou Na prelome. Nosnou témou súťaže bola vízia umenia a života na prelome 21. a 22. storočia, ktorú mohli súťažiaci spracovať ľubovoľnou technikou. V konkurencii stredoškolákov získala krásne tretie miesto Alexandra Veľká z 3.A triedy. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov.

Tvorivá návšteva vo Východoslovenskej galérii

Dňa 22. novembra 2018 sme v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach pripravili alternatívnu hodinu umenia a kultúry. Žiaci 1.D triedy si so záujmom prezreli pozoruhodnú výstavu sochára R. Čerevku, ktorá v sebe spájala viacero umeleckých médií ako aj aktuálne odkazy na dnešné vojnové konflikty a ich ničivé následky. Žiaci zároveň hľadali paralely medzi starým umením Mezopotámie a vystavenými dielami, ktoré boli zhotovené podobne ako hlinené doštičky s klinovým písmom.

Veľký ohlas mala tiež tvorivá dielňa, pre ktorú bolo inšpiráciou vystavené sochárske dielo s tematikou totemovej výzdoby a kmeňových masiek. Ako pri ich tvorbe uspeli naši žiaci, môžete posúdiť aj vy.

Cesta za umením praveku

Dňa 19. októbra 2018 sa konala exkurzia v rámci predmetov umenie a kultúra a dejiny umenia, na ktorej sa študenti 1.D triedy a 3. ročníka pod vedením pani profesoriek PhDr. Kerestúriovej a Mgr. Palírovej vybrali do Nižnej Myšle.

V neďalekej obci pri Košiciach, ktorá je svojím nálezom z doby bronzovej natrvalo zapísaná do archeologickej mapy Európy, navštívili jedinečné Myšľanské múzeum, kde mali možnosť obdivovať pamiatky otomanskej kultúry — krásu keramiky, bronzové a kostené nástroje či skvostné šperky. Veľký záujem Šrobárčanov si získala replika vozíčka z doby bronzovej — najstaršieho nálezu hračky na našom území.

V archeologickej lokalite Várhegy (Hradný vrch) študenti navštívili opevnenú osadu i pohrebisko, v zrubovej chalupe zhliadli repliku chlebovej pece.

Príjemné jesenné počasie v malebnom plenéri doprialo študentom — milovníkom umenia a histórie — zakončiť exkurziu kresbou krajiny, okolitej scenérie či vlastných dojmov z poznaného.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT