Školský parlament

Školský parlament, pôvodne nazývaný Žiacka rada školy vznikla v roku 2011. Združuje aktívnych a iniciatívnych študentov, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k pozitívnemu dianiu na našej škole. Členovia školského parlamentu sa podieľajú na organizácii rôznych podujatí.

Školský parlament prostredníctvom svojho predsedu vyjadruje názory pri presadzovaní nových opatrení — má možnosť pripomienkovať vnútorný školský poriadok a iné. Predseda je volený študentmi školy v tajných voľbách. Školský parlament je akousi spojkou medzi študentmi a vedením školy. Študenti môžu svoje názory otvorene prezentovať svojim zástupcom, prípadne osobne prísť na zasadnutie školského parlamentu, kde sa daný problém preberie a následne sa rieši priamo s vedením školy.

V školskom roku 2018/2019 školský parlament (pôvodne žiacka rada) zaviedol na škole recykláciu odpadu. Do každej triedy umiestnil dva koše na recykláciu (papier, plast) a jeden zmiešaný. Vďaka tomu študenti pomôžu v boji proti znečisťovaniu prírody.

V správe školského parlamentu je miestnosť, ktorú nazývame klubovňa. Slúži ako miesto zasadnutí školského parlamentu a je k dispozícii pre všetkých študentov počas prestávok, voľných hodín a podobne. Klubovňa prešla na prelome rokov 2017/2018 kompletnou rekonštrukciou, ktorá prebiehala za pomoci členov parlamentu a dobrovoľníkov zo školy pod záštitou školského parlamentu. Je rozdelená na pracovnú a oddychovú zónu. V pracovnej zóne majú študenti k dispozícii vysoké stoly so stolovými lampami, čiže vhodný priestor na tvorbu projektov a čítanie. Načerpať novú silu a energiu môžu v spomínanej druhej časti, ktorá je vybavená sedačkou, sedacími vakmi a kobercom.

Predseda
Mikuláš Marko — 4.B
Podpredseda
Katarína Šebáková — 4.B
Tajomník
Karin Kohoutková — 3.B
Koordinátor
PaedDr. Zuzana Novotná
Kontakt
ziackarada@srobarka.sk
Fotografia školského parlamentu

Zoznam členov školského parlamentu — zástupcov za triedy — 2023/2024

 • 2.C
  Ivo Halkai
 • 2.E
  Petra Garančovská
  Tímea Kováčová
 • 3.A
  Nina Hažlinská
 • 3.B
  Lukáš Džadžovský
  Karin Kohoutková
  Radka Tymusová
 • 3.E
  Lea Pallas
 • 4.A
  Tomáš Gaja
 • 4.B
  Mikuláš Marko
 • 4.C
  Alex Kuchta
 • 4.D
  Ivan Kopolovets
  Adam Kubiš
  Daniel Pallas

Aktivity školského parlamentu

Imatrikulačný ples

Zástupcovia školského parlamentu sa podieľajú na ozdobení priestorov a samotnom krstení nových prvákov.

Noc na Šrobárke

Túto akciu školský parlament pripravuje pre prvákov. Je to noc plná zábavy a aktivít prichystaných od starších študentov a profesorov. Prváci si môžu vyskúšať ujsť z Escape room, overiť svoje znalosti medzi filmami a seriálmi, zabaviť sa pri hudobnom kvíze, unaviť sa na volejbalovom, či ping-pongovom turnaji. Pred hlavnou hrou si môžu oddýchnuť pri pletení náramkov. Už spomínaná hlavná hra večera obsahuje množstvo logických hlavolamov a skúšania svojich vedomostí. Keďže samostatný obsah tejto hry je každoročným prekvapením, noví Šrobárčania tu zažijú množstvo zábavy.

Korčuľovanie

Učitelia a žiaci školy si môžu zakorčuľovať na prenajatej ľadovej ploche v príjemnej atmosfére. Tieto spoločne strávené oddychové chvíle po vyučovaní sú plné zábavy a smiechu.

Mikuláš

Každoročne, v období adventu, sa zástupcovia prezlečú za Mikuláša, anjela a čerta. Pri vchádzaní do školy potešia študentov a aj profesorov sladkou maličkosťou.

Šrobárska tehla

Charitatívna výpomoc pre ľudí v núdzi. Šrobárčania spoja svoje sily a spoločne tak vyzbierajú trvanlivé potraviny či drogériu. Táto zbierka je neskôr odovzdaná krízovým centrám.

Teplákový deň

Táto nová školská akcia vznikla počas školského roku 2018/2019. Jej cieľom je na chvíľu uniknúť zo štandardného oblečenia a prísť do školy v teplákoch.

Ozdobovanie tried

Deň pred rozlúčkou so štvrtákmi tretiaci zostanú v škole o niečo dlhšie a ozdobia triedy naším najstarším študentom.

Filmová noc

Akcia, ktorá sa každoročne organizuje pre žiakov 2. ročníka a členov krúžku Vtedy na Šrobárke. Žiaci ostávajú cez noc v priestoroch Šrobárky a spánok vymenia za pozeranie filmov.

Zber papiera

Zberom papiera prispievame k zachraňovaniu našej planéty. Koná sa každú jeseň a jar. Motiváciou pre žiakov sú taktiež jednotky či deň voľna po prekročení určitej hranice nazbieraných kilogramov.

Maškarný ples

Nezabudnuteľný večer plný hudby, smiechu, tanca či spevu. Začína sa slávnostným otvorením, pokračuje večerou a končí voľnou zábavou.

Valentín

Valentínska pošta je spríjemnením vyučovania v „deň zaľúbených“. Šrobárčania môžu poslať alebo dostať valentínky, ktoré vyjadrujú sympatie a slúžia ako prejav lásky.

Kalaples

Tradičné šrobárske Kalamajky zvyknú byť ukončené Kalaplesom. Ples je vždy vítaným relaxom od náročného učenia v škole.