Školský parlament

Hlas žiakov, hlas školy

Sme skupina iniciatívnych študentov s odhodlaním posúvať veci na vyššiu úroveň na Šrobárke. Nie sme len organizátormi podujatí, ktoré spríjemňujú študentský život na škole; naším hlavným cieľom je byť oporou pre študentov, na ktorú sa môžu kedykoľvek spoľahnúť. Zohrávame úlohu spojky medzi kreatívnymi nápadmi študentov a vedením školy, aby sme tieto nápady preniesli do skutočnosti.

Otázky typu „Čo môžeme urobiť pre to, aby sa študenti cítili lepšie?“ a „Ako môžeme zrealizovať zaujímavé aktivity pre nich?“ nám neustále rezonujú na našich stretnutiach. Už od roku 2011 aktívne hľadáme odpovede na tieto otázky, od čias vzniku prvého školského parlamentu.

Naša stopa je všade, kde sme sa zapojili do školských akcií a zmien, čím sme do Šrobárky vniesli nový život. V školskom roku 2018/2019 sme spustili recykláciu odpadu na škole, pričom sme do každej triedy umiestnili koše na recykláciu (papier, plast) a jeden zmiešaný. Týmto spôsobom študenti prispievajú k ochrane prírody.

Klubovňa, ktorú sme vytvorili v správe školského parlamentu, slúži nielen ako miesto zasadnutí, ale je otvorená pre všetkých študentov počas prestávok a voľných hodín. Prešla kompletnou rekonštrukciou, rozdelila sa na pracovnú a oddychovú zónu. Pracovná zóna ponúka vysoké stoly so stolovými lampami pre projektovú prácu, zatiaľ čo oddychová časť je vybavená pohovkami a kobercom pre relax.

V roku 2023/2024 sme pridali ďalšiu oddychovú miestnosť so sedačkami. Naša vízia nie je len pomáhať žiakom, ale aj pozitívne ovplyvňovať ľudí mimo školy. Preto sa snažíme vytvárať zmysluplné akcie, ktorými môžeme pomáhať aj ďalším. Okrem toho organizujeme charitatívne podujatia.

Predseda
Tímea Kováčová — 2.E
Podpredseda
Nina Hažlinská — 3.A
Tajomník
Lea Pallas — 3.E
Koordinátor
PaedDr. Zuzana Novotná
Kontakt
ziackarada@srobarka.sk
Členovia školského parlamentu

V školskom roku 2022/2023 získal náš školský parlament ocenenie „Zlatý školský parlament“. Ocenenie parlament získal na základe celoročnej aktívnej a inšpiratívnej činnosti svojich členov.

Ocenenie školského parlamentu
Členovia školského parlamentu

Zoznam členov školského parlamentu — zástupcov za triedy — 2023/2024

 • 1.B
  Martin Bartoš
 • 1.D
  Lucia Kubíková
 • 1.E
  Šimon Popovič
 • 2.C
  Jakub Andričík
  Ivo Halkai
  Mark Takáč
 • 2.E
  Petra Garančovská
  Tímea Kováčová
 • 3.A
  Nina Hažlinská
  Arian Tahzib
 • 3.B
  Lukáš Džadžovský
  Michal Kopčo
 • 3.C
  Maroš Dudra
 • 3.E
  Lea Pallas
 • 4.C
  Daniel Kalakay

Aktivity školského parlamentu

Noc na Šrobárke

Túto udalosť pripravuje školský parlament pre prvákov. Ide o noc plnú zábavy a aktivít, ktoré sú pripravené od starších študentov a učiteľov. Prváci si môžu vychutnať únik z Escape Room, overiť svoje vedomosti v oblasti filmov a seriálov alebo sa zabaviť pri hudobnom kvíze. Noví Šrobárčania tu zažijú množstvo zábavy.

Imatrikulácia

Zástupcovia školského parlamentu organizujú samotný krst nových prvákov, ktorým formálne udelíme vstup do šrobárskeho cechu.

Halloween

Šrobárka sa na jeden deň ponorí do hororovej atmosféry. Počas tohto dňa prídu nielen žiaci, ale aj profesori oblečení v halloweenských maskách, a spoločne zažijeme strašidelnú atmosféru.

Týždeň outfitov

Týždeň, kedy žiaci chodili oblečení rôznorode. Jej cieľom je na chvíľu uniknúť zo štandardného oblečenia a prísť do školy v teplákoch, či pyžame.

Šrobárske klzisko

Učitelia a žiaci školy si môžu užiť klzania na prenajatom ľadovom priestore v príjemnej atmosfére. Tieto spoločne strávené chvíle po vyučovaní sú plné zábavy a smiechu.

Šrobárska tehla

Charitatívna pomoc pre ľudí v núdzi. Šrobárčania spoja svoje sily a spoločne vyzbierajú trvanlivé potraviny a drogériu, ktorú neskôr odovzdajú krízovým centrám.

Zber papiera

Zbieraním papiera prispievame k ochrane našej planéty. Koná sa každú jeseň a jar. Motiváciou pre žiakov sú tiež jednotky alebo deň voľna po dosiahnutí určitej hranice nazbieraných kilogramov.

Maškarný ples

Nezabudnuteľný večer plný hudby, smiechu, tanca a spevu. Začína sa slávnostným otvorením, pokračuje večerou a vyvrcholí voľnou zábavou.

Valentínska pošta

Spríjemňuje vyučovanie počas „dňa zaľúbených“. Šrobárčania môžu poslať alebo dostať valentínky, ktoré vyjadrujú sympatie a slúžia ako prejav lásky.

Športová noc

Priniesla rozmanitú ponuku zábavných aktivít pre žiakov aj profesorov, od večera až do skorého rána. Spoločne sa zmerali sily vo futbale, bedmintone, volejbale, basketbale, stolnom tenise či šachu.