Študentská firma


Študenti tretieho ročníka! Máte skvelé nápady? Chcete si vyskúšať podnikanie? Zakladáme školskú firmu na Šrobárke! Prihláste sa na seminár Aplikovaná ekonómia a naučíte sa, ako funguje akciová spoločnosť v praxi.

V tomto školskom roku je na našom gymnáziu otvorený povinne voliteľný predmet Aplikovaná ekonómia, v rámci ktorého na škole funguje študentská firma ako akciová spoločnosť pod hlavičkou mimovládnej neziskovej organizácie Junior Achievement (JA).

Vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov vo veku 17 až 19 rokov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov. Tento learning-by-doing program pozostáva z 3 základných pilierov — teória, JA Firma (študentská firma) a konzultant.

Činnosti študentskej firmy Friendly Co. na Šrobárke:

 • propagácia školy cez produkty,
 • organizovanie príležitostných školských eventov:
  • Vianoce na Šrobárke,
  • občerstvenie pri polročnom vysvedčení,
  • Valentín na Šrobárke,
  • pomoc pri organizácii Kalamajok (prípadne pomoc s občerstvením na Kalaplese),
  • organizácia školského plesu (v budúcnosti).