Šrobárčania na ľade
Ruské slovo – školské kolo
Vianoce na Šrobárke 2021
Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku
Ústne skúšky DSD2
Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku
Vianoce v Nemecku
Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
Šrobárska tehla 2021 – „Kto dáva, ten dostáva“
Mikuláš na Šrobárke 2021
Literatúra trochu inak
Kampaň Červené stužky 2021
Sústredenie STEB
Písomné skúšky DSD2
Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás
Beniakove Chynorany 2021
Náš žiak Jozef Sabo medzi najlepšími študentmi v kraji
Crash-Tage – Intenzívna príprava na skúšky DSD2
Pite zdravo, myslite ekologicky!
Turistický krúžok „v oblakoch“
Projekt Konflikte und Spannungen einer gegenwärtigen Jugend
Výstava „Neviditeľné námestia“
Školské kolo Shakespeare Memorial
Potravinová zbierka (2.A)
Knižný cosplay
Halloween na Šrobárke
Prechádzky s nemčinou
Ruský film v škole
Súťaž v prvej pomoci
Školská dejepisná súťaž „Rok historických výročí“
Naša premiantka Veronika Ucekajová u pani prezidentky
Jesenná príroda a turistický krúžok
Odovzdávanie DofE ocenení
Regionálne kolo v cezpoľnom behu
Nové knihy v školskej knižnici
Literárna a výtvarná súťaž Ústavného súdu
98. ročník Medzinárodného maratónu mieru
Edukatívne pomôcky LEGO® Education SPIKE™ Prime na Šrobárke
Kurz ochrany života a zdravia 2021
Jesenné účelové cvičenie
Európsky deň jazykov 2021
Šrobársky poklad 2021
Úspešní fyzici navštívili rezort školstva
Začiatok školského roka 2021/2022