Milí žiaci, Národné kariérne centrum vydalo prvé číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je oboznámiť žiakov s informáciami o štúdiu na vysokých školách, ako aj o pracovných príležitostiach pre absolventov stredných škôl.

Obsahuje 64 strán prehľadne spracovaných informácií o študijných programoch na najznámejších univerzitách na Slovensku a v zahraničí, ako aj ponuky práce od relevantných zamestnávateľov. Súčasťou sú napr. aj články o národných porovnávacích skúškach Scio, tipy pre správny výber štúdia či práce a ďalšie zaujímavosti.