Projekt IT Valley – INTERREG V-A

Edukatívne pomôcky LEGO® Education SPIKE™ Prime na Šrobárke

Naša škola sa zapojila do výzvy Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce. Vďaka európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via Carpatia a podpory Košického samosprávneho kraja sme získali výpožičku 8 ks lego sád na obdobie 3 rokov. Vďaka týmto pomôckam vieme predstaviť žiakom informatiku hravou formou.

LEGO® Education SPIKE™ Prime kombinuje farebné stavebné prvky LEGO — herná zložka vzdelávania s ľahko použiteľným hardvérom a intuitívnym programovaním s jednotkami STEAMlearning — vzdelávacia zložka. Hodina, ktorá využíva tieto pomôcky, prináša žiakom okamžitý feedback a posilňuje spoluprácu nielen medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi žiakmi samotnými.

10 stredných škôl v Košickom kraji získalo robotické sady

Košice IT Valley sa počas minulého roka zapojilo do výzvy INTERREG V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov pre východnú oblasť. Vďaka tomu dnes 10 stredných škôl pôsobiacich na území Košického samosprávneho kraja získalo do dlhodobého užívania 30 programovateľných LEGO stavebníc. Tie umožnia jednotlivým školám lepšie a zaujímavejšie vzdelávať žiakov a priviesť ich tak nenásilným spôsobom k programovaniu.

Tento cezhraničný projekt nám pomohol podporiť stredné školy nákupom stavebníc, vďaka ktorým sa žiaci stredných škôl zúčastňujú rôznych súťaží a sú veľmi úspešní aj na medzinárodnej úrovni. Okrem toho sme spolu s maďarským partnerom realizovali sériu ďalších vzdelávacích aktivít pre učiteľov,” povedal Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley.

Projekt v celkovej hodnote takmer 44 000 EUR realizovalo košické IT Valley v spolupráci s maďarským partnerom Draken z Nyíregyházy v rámci pilotnej výzvy, ktorú vyhlásila organizácia Košického samosprávneho kraja — EZÚS Via Carpatia (Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným).

Košický samosprávny kraj sa snaží zvyšovať kvalitu svojich stredných škôl, na čo využíva viaceré možnosti podpory. Výzva, ktorú vyhlásila naša krajská organizácia EZÚS je ďalším skvelým spôsobom, ako s pomocou štrukturálnych fondov inovovať vzdelávanie a rozhýbať stredné školstvo. Prínosom projektu je aj to, sa nám darí zlepšovať cezhraničnú spoluprácu so strednými školami v Maďarsku. V neposlednom rade považujem za dôležité zdôrazniť aktivity zamestnávateľov pôsobiacich v Košickom kraji v IT sektore, vďaka ktorým posúvame kvalitu vzdelávania opäť o stupeň vyššie,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Tento projekt patrí medzi prvé, ktoré sa realizujú prostredníctvom Fondu malých projektov a je ukážkou toho, že aj v rámci menšieho rozpočtu sa dajú podporiť zaujímavé vzdelávacie aktivity. Zároveň je to aj spôsob ako podporiť cezhraničnú spoluprácu, keďže IT Valley v projekte spolupracuje s maďarským partnerom,” uviedla riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté.

O robotické sady malo záujem 20 stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Správna rada Košice IT Valley vybrala 10, ktoré svojou každodennou aktivitou preukázali schopnosť tieto sady využiť čo najlepšie.

V budúcnosti sa podľa Miroššaya chce združenie sústrediť aj na ďalšie aktivity smerom k mladým študentom. „Našim cieľom je podporovať deti od malička. Pre nás to znamená sústrediť sa aj na predškolské zariadenia a základné školy.

V IT sektore v rámci celej Európy chýba dostatok kvalifikovaných odborníkov. Ukázať informatiku hravou formou je tak spôsob, akým v budúcnosti môže byť práve východoslovenský región miestom s dostatočným počtom odborníkov a investícií.

Záverečná konferencia projektu SKHU IT EDUCATION

Dňa 12. októbra 2022 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu SKHU IT EDUCATION s témou Deti a mládež sú naša budúcnosť. Aj preto sa na ne zameriaval projekt SKHU IT EDUCATION.

Cieľom projektu, ktorý implementovalo EZÚS Via Carpatia, s r.o. v spolupráci s mestom Košice a maďarským partnerom Infoklaszter, bolo prepájať školy s IT zamestnávateľmi za účelom zamerania sa na praktickú výuku pre ľahšiu zamestnateľnosť žiakov v oblasti zlepšovania STEAM zručností prostredníctvom Lego robotiky.

Cieľom tejto konferencie bolo zhrnutie výsledkov celého projektu — hraničné Lego robotické súťaže, LEGO camp, workshopy pre učiteľov a žiakov v oblasti Design thinkingu a EduScrum. Taktiež prebehli školenia učiteľov, ako využívať Lego sady vo vyučovacom procese. V rámci projektu boli školám Košického kraja odovzdané LEGO Education Spike robotické sety, WeDo LEGO robotické sady a doplnkové nadstavbové sady k rozšírenej práci v programovaní.