Turnaj mladých fyzikov


„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“

— Albert Einstein

Máš nápad a chcel by si ho zrealizovať? Baví ťa objavovať nepoznané, máš chuť obohatiť sa o nové vedomosti a súťažiť?

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je teoreticko-prakticky orientovaná vedecká súťaž medzi tímami stredoškolských študentov, ktorá ponúka priestor na sebarealizáciu a vyskúšanie si odborného prístupu k riešeniu problémov. Účastníci prezentujú svoje riešenia vedeckých problémov, ktoré pripravovali počas niekoľkých mesiacov, a potom diskutujú o riešeniach s inými tímami. Súťaž prebieha v dvoch postupových kolách, pričom tí najlepší majú možnosť sa zúčastniť Medzinárodného turnaja mladých fyzikov.

Samotná súťaž prebieha formou tzv. Fyzikálneho boja, v ktorom sa jednotlivé tímy snažia obhájiť si svoje riešenie pred ostatnými účastníkmi a pred porotou. Veľkú rolu zohráva aj forma akademickej debaty, v ktorej sa snažia účastníci jednotlivých tímov hlbšie pozrieť na riešenie problému, nájsť alternatívne spôsoby riešenia a objektívne hodnotiť výsledky iných.

Turnaj sa od svojho založenia v roku 1988 rozrástol zo sovietskej súťaže v ruskom jazyku na jednu z najväčších a najprestížnejších svetových súťaží v oblasti fyziky na svete s každoročnou konkurenciou všetkých krajín sveta.

Prečo riešiť Turnaj mladých fyzikov?

  • rozvoj kritického myslenia
  • priestor na sebarealizáciu
  • príprava na vysokú školu a vedeckú kariéru
  • zlepšenie prezentačných schopností
  • možnosť obhajovať si svoje názory a tvrdenia
  • spoznávanie nových ľudí
  • získanie nových poznatkov z fyziky, chémie, matematiky a informatiky

Chceli by ste sa pridať do nášho tímu? Pre bližšie informácie navštívte našu skupinu na Facebooku, slovenskú stránku Turnaja mladých fyzikov, alebo stránku Medzinárodného turnaja mladých fyzikov.