Turnaj mladých fyzikov


„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“

— Albert Einstein

Máš nápad a chcel by si ho zrealizovať? Baví ťa objavovať nepoznané, máš chuť obohatiť sa o nové vedomosti a súťažiť?

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je teoreticko-prakticky orientovaná vedecká súťaž medzi tímami stredoškolských študentov, ktorá ponúka priestor na sebarealizáciu a vyskúšanie si odborného prístupu k riešeniu problémov. Účastníci prezentujú svoje riešenia vedeckých problémov, ktoré pripravovali počas niekoľkých mesiacov, a potom diskutujú o riešeniach s inými tímami. Súťaž prebieha v dvoch postupových kolách, pričom tí najlepší majú možnosť sa zúčastniť Medzinárodného turnaja mladých fyzikov.

Samotná súťaž prebieha formou tzv. Fyzikálneho boja, v ktorom sa jednotlivé tímy snažia obhájiť si svoje riešenie pred ostatnými účastníkmi a pred porotou. Veľkú rolu zohráva aj forma akademickej debaty, v ktorej sa snažia účastníci jednotlivých tímov hlbšie pozrieť na riešenie problému, nájsť alternatívne spôsoby riešenia a objektívne hodnotiť výsledky iných.

Turnaj sa od svojho založenia v roku 1988 rozrástol zo sovietskej súťaže v ruskom jazyku na jednu z najväčších a najprestížnejších svetových súťaží v oblasti fyziky na svete s každoročnou konkurenciou všetkých krajín sveta.

Prečo riešiť Turnaj mladých fyzikov?

  • rozvoj kritického myslenia
  • priestor na sebarealizáciu
  • príprava na vysokú školu a vedeckú kariéru
  • zlepšenie prezentačných schopností
  • možnosť obhajovať si svoje názory a tvrdenia
  • spoznávanie nových ľudí
  • získanie nových poznatkov z fyziky, chémie, matematiky a informatiky

Chceli by ste sa pridať do nášho tímu? Pre bližšie informácie navštívte našu skupinu na Facebooku, slovenskú stránku Turnaja mladých fyzikov, alebo stránku Medzinárodného turnaja mladých fyzikov.

Skupina TMF Šrobárka na Facebooku