Verejné výzvy — školská jedáleň

Oznámenie

Na tomto mieste nájdete „verejnú výzvu na predloženie ponuky“ v prípade, že Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, ako verejný obstarávateľ takúto výzvu zverejní.
Ďakujeme za Váš záujem.


Oznam
„Potraviny — zemiaky“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Potraviny — zemiaky (PDF — 192 kB)

Oznam
„Potraviny — ovocie a zelenina“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Potraviny — ovocie a zelenina (PDF — 192 kB)

Oznam
„Potraviny — mlieko a mliečne výrobky“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Potraviny — mlieko a mliečne výrobky (PDF — 195 kB)

Oznam
„Potraviny — chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Potraviny — chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (PDF — 195 kB)

Oznam
„Potraviny — suchý tovar“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Potraviny — suchý tovar (PDF — 195 kB)

Oznam
„Potraviny pre celiatikov“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Potraviny pre celiatikov (PDF — 195 kB)

Oznam
„Mäso a mäsové výrobky“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Mäso a mäsové výrobky (PDF — 195 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Vajcia“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Vajcia (PDF — 275 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Vajcia (DOCX — 50 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Vajcia (DOCX — 46 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Vajcia (DOCX — 50 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Vajcia (DOCX — 50 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Vajcia (DOCX — 57 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Vajcia (PDF — 209 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Káva, čaj a príbuzné produkty“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 270 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 50 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 47 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 50 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 50 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 57 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 209 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Spracované potraviny“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Spracované potraviny (PDF — 276 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Spracované potraviny (DOCX — 91 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Spracované potraviny (DOCX — 106 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Spracované potraviny (DOCX — 90 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Spracované potraviny (DOCX — 89 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Spracované potraviny (DOCX — 99 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Spracované potraviny (PDF — 211 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Káva, čaj a príbuzné produkty“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 276 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 91 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 88 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 90 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 89 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 99 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 207 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Potraviny pre celiakov“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Potraviny pre celiakov (PDF — 276 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Potraviny pre celiakov (DOCX — 91 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Potraviny pre celiakov (DOCX — 83 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Potraviny pre celiakov (DOCX — 90 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Potraviny pre celiakov (DOCX — 89 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Potraviny pre celiakov (DOCX — 99 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Potraviny pre celiakov (PDF — 207 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (PDF — 274 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 91 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 86 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 90 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 89 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 99 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (PDF — 207 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Suchý tovar“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Suchý tovar (PDF — 276 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Suchý tovar (DOCX — 91 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Suchý tovar (DOCX — 91 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Suchý tovar (DOCX — 90 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Suchý tovar (DOCX — 89 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Suchý tovar (DOCX — 99 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Suchý tovar (PDF — 209 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Vajcia“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Vajcia (PDF — 275 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Vajcia (DOCX — 50 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Vajcia (DOCX — 48 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Vajcia (DOCX — 50 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Vajcia (DOCX — 50 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Vajcia (DOCX — 57 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Vajcia (PDF — 207 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Mlieko a mliečne výrobky“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 279 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 50 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 48 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 50 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 50 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 58 kB)

 1. Oznámenie o výsledku opakovaného verejného obstarávania — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 207 kB)

Výzva — opakované zverejnenie
zákazka „Chlieb a pečivo“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Chlieb a pečivo (PDF — 279 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Chlieb a pečivo (DOCX — 50 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Chlieb a pečivo (DOCX — 50 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Chlieb a pečivo (DOCX — 51 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Chlieb a pečivo (DOCX — 50 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Chlieb a pečivo (DOCX — 57 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Chlieb a pečivo (PDF — 211 kB)