Verejné výzvy — školská jedáleň

Oznámenie

Na tomto mieste nájdete „verejnú výzvu na predloženie ponuky“ v prípade, že Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, ako verejný obstarávateľ takúto výzvu zverejní.
Ďakujeme za Váš záujem.


Oznam
„Chlieb a pečivo“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Chlieb a pečivo (PDF — 169 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Chlieb a pečivo (PDF — 303 kB)

Oznam
„Mäso a mäsové výrobky“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Mäso a mäsové výrobky (PDF — 168 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Mäso a mäsové výrobky (PDF — 309 kB)

Oznam
„Ovocie a zelenina“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Ovocie a zelenina (PDF — 168 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Ovocie a zelenina (PDF — 309 kB)

Oznam
„Zemiaky“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Zemiaky (PDF — 169 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Zemiaky (PDF — 307 kB)

Výzva — opakovaná
„Chlieb a pečivo“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Opakovaná výzva na predloženie ponuky — Chlieb a pečivo (PDF — 283 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Chlieb a pečivo (PDF — 187 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Chlieb a pečivo (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Chlieb a pečivo (DOCX — 45 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Chlieb a pečivo (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Chlieb a pečivo (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Chlieb a pečivo (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Chlieb a pečivo (PDF — 224 kB)

Výzva — opakovaná
„Chlieb a pečivo“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Opakovaná výzva na predloženie ponuky — Chlieb a pečivo (PDF — 283 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Chlieb a pečivo (PDF — 471 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Chlieb a pečivo (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Chlieb a pečivo (DOCX — 45 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Chlieb a pečivo (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Chlieb a pečivo (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Chlieb a pečivo (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Chlieb a pečivo (PDF — 240 kB)

Výzva — opakovaná
„Mlieko a mliečne výrobky“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Opakovaná výzva na predloženie ponuky — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 283 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 470 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 50 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 50 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 60 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 210 kB)

Výzva — opakovaná
„Suchý tovar“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Opakovaná výzva na predloženie ponuky — Suchý tovar (PDF — 276 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Suchý tovar (PDF — 473 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Suchý tovar (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Suchý tovar (DOCX — 63 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Suchý tovar (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Suchý tovar (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Suchý tovar (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Suchý tovar (PDF — 213 kB)

Výzva — opakovaná
„Káva, čaj a príbuzné produkty“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Opakovaná výzva na predloženie ponuky — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 284 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 471 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 45 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 211 kB)

Výzva
„Spracované potraviny“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Spracované potraviny (PDF — 284 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Spracované potraviny (PDF — 471 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Spracované potraviny (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Spracované potraviny (DOCX — 53 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Spracované potraviny (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Spracované potraviny (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Spracované potraviny (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Spracované potraviny (PDF — 213 kB)

Výzva
„Potraviny pre celiatikov“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Potraviny pre celiatikov (PDF — 284 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Potraviny pre celiatikov (PDF — 271 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Potraviny pre celiatikov (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Potraviny pre celiatikov (DOCX — 44 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Potraviny pre celiatikov (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Potraviny pre celiatikov (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Potraviny pre celiatikov (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Potraviny pre celiatikov (PDF — 209 kB)

Výzva
„Cestoviny“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Cestoviny (PDF — 283 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Cestoviny (PDF — 470 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Cestoviny (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Cestoviny (DOCX — 46 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Cestoviny (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Cestoviny (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Cestoviny (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Cestoviny (PDF — 212 kB)

Výzva
„Vajcia“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Vajcia (PDF — 284 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Vajcia (PDF — 470 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Vajcia (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Vajcia (DOCX — 43 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Vajcia (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Vajcia (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Vajcia (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Vajcia (PDF — 210 kB)

Výzva
„Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (PDF — 283 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (PDF — 471 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 47 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (DOCX — 50 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny (PDF — 212 kB)

Výzva
„Suchý tovar“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Suchý tovar (PDF — 284 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Suchý tovar (PDF — 473 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Suchý tovar (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Suchý tovar (DOCX — 63 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Suchý tovar (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Suchý tovar (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Suchý tovar (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Suchý tovar (PDF — 244 kB)

Výzva
„Chlieb a pečivo“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Chlieb a pečivo (PDF — 283 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Chlieb a pečivo (PDF — 471 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Chlieb a pečivo (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Chlieb a pečivo (DOCX — 45 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Chlieb a pečivo (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Chlieb a pečivo (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Chlieb a pečivo (PDF — 496 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Chlieb a pečivo (PDF — 236 kB)

Výzva
„Mlieko a mliečne výrobky“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 283 kB)
 2. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 470 kB)
 3. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 52 kB)
 4. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 50 kB)
 5. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 51 kB)
 6. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 50 kB)
 7. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 60 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 240 kB)

Výzva
„Káva, čaj a príbuzné produkty“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o zrušení verejného obstarávania — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 238 kB)
 2. Výzva na predloženie ponuky — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 276 kB)
 3. Informácia k výzve na predkladanie ponúk — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 471 kB)
 4. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 52 kB)
 5. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 45 kB)
 6. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 51 kB)
 7. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 51 kB)
 8. Príloha č. 5 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 496 kB)