Verejné výzvy — školská jedáleň

Oznámenie

Na tomto mieste nájdete „verejnú výzvu na predloženie ponuky“ v prípade, že Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, ako verejný obstarávateľ takúto výzvu zverejní.
Ďakujeme za Váš záujem.


Výzva
zákazka „Nábytok do školskej jedálne“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Nábytok do školskej jedálne (PDF — 754 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia a cenová ponuka predmetu zákazky Nábytok do školskej jedálne (XLSX — 13 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia kritérií Nábytok do školskej jedálne (DOCX — 79 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Nábytok do školskej jedálne (DOCX — 123 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Nábytok do školskej jedálne (DOCX — 14 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Fotodokumentácia predmetu zákazky Nábytok do školskej jedálne (DOCX — 750 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Nábytok do školskej jedálne (PDF — 224 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Výzva
zákazka „Mäso a mäsové výrobky“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Mäso a mäsové výrobky (PDF — 754 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Mäso a mäsové výrobky (DOCX — 130 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Mäso a mäsové výrobky (DOCX — 76 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Mäso a mäsové výrobky (DOCX — 25 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Mäso a mäsové výrobky (DOCX — 14 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Mäso a mäsové výrobky (DOCX — 84 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Mäso a mäsové výrobky (PDF — 247 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Výzva
zákazka „Ovocie a zelenina“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Ovocie a zelenina (PDF — 688 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Ovocie a zelenina (DOCX — 130 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Ovocie a zelenina (DOCX — 79 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Ovocie a zelenina (DOCX — 25 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Ovocie a zelenina (DOCX — 14 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Ovocie a zelenina (DOCX — 84 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Ovocie a zelenina (PDF — 246 kB)

Výzva
zákazka „Suchý tovar“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Suchý tovar (PDF — 690 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Suchý tovar (DOCX — 130 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Suchý tovar (DOCX — 81 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Suchý tovar (DOCX — 25 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Suchý tovar (DOCX — 14 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Suchý tovar (DOCX — 84 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Suchý tovar (PDF — 246 kB)

Výzva
zákazka „Chlieb a pečivo“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Chlieb a pečivo (PDF — 455 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Chlieb a pečivo (DOCX — 130 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Chlieb a pečivo (DOCX — 117 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Chlieb a pečivo (DOCX — 25 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Chlieb a pečivo (DOCX — 14 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Chlieb a pečivo (DOCX — 84 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Chlieb a pečivo (PDF — 583 kB)

Výzva
zákazka „Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Chladené a mrazené potraviny (PDF — 686 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Chladené a mrazené potraviny (DOCX — 77 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Chladené a mrazené potraviny (DOCX — 75 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Chladené a mrazené potraviny (DOCX — 14 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Chladené a mrazené potraviny (DOCX — 14 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Chladené a mrazené potraviny (DOCX — 84 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Chladené a mrazené potraviny (PDF — 577 kB)

Výzva
zákazka „Káva, čaj a príbuzné produkty“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 704 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 130 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 75 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 15 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 15 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Káva, čaj a príbuzné produkty (DOCX — 86 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Káva, čaj a príbuzné produkty (PDF — 600 kB)

Výzva
zákazka „Spracované potraviny“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Spracované potraviny (PDF — 604 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Spracované potraviny (DOCX — 130 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Spracované potraviny (DOCX — 137 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Spracované potraviny (DOCX — 25 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Spracované potraviny (DOCX — 25 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Spracované potraviny (DOCX — 142 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Spracované potraviny (PDF — 600 kB)

Výzva
zákazka „Cestoviny“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Cestoviny (PDF — 688 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Cestoviny (DOCX — 130 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Cestoviny (DOCX — 73 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Cestoviny (DOCX — 25 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Cestoviny (DOCX — 25 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Cestoviny (DOCX — 84 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Cestoviny (PDF — 599 kB)

Výzva
zákazka „Mlieko a mliečne výrobky“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 686 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 79 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 76 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 16 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 16 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Mlieko a mliečne výrobky (DOCX — 84 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Mlieko a mliečne výrobky (PDF — 251 kB)

Výzva
zákazka „Potraviny pre celiatikov“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Potraviny pre celiatikov (PDF — 639 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Potraviny pre celiatikov (DOCX — 130 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Potraviny pre celiatikov (DOCX — 121 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Potraviny pre celiatikov (DOCX — 15 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Potraviny pre celiatikov (DOCX — 15 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Potraviny pre celiatikov (DOCX — 83 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Potraviny pre celiatikov (PDF — 247 kB)

Výzva
zákazka „Zemiaky“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Zemiaky (PDF — 452 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Zemiaky (DOCX — 77 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Zemiaky (DOCX — 72 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Zemiaky (DOCX — 15 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Zemiaky (DOCX — 15 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Zemiaky (DOCX — 83 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Zemiaky (PDF — 249 kB)

Výzva
zákazka „Vajcia“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Vajcia (PDF — 452 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Vajcia (DOCX — 76 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Vajcia (DOCX — 72 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie § 32, ods. 1, písmeno f) Vajcia (DOCX — 15 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie — konflikt záujmov Vajcia (DOCX — 14 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Vajcia (DOCX — 84 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Vajcia (PDF — 246 kB)