Internet na Šrobárke


1996 Pripojenie do siete Internet

Vďaka úsiliu pani riaditeľky PhDr. Jany Teššerovej a učiteľov informatiky sa podarilo 30. mája 1996 zaviesť na našu školu optický kábel, a teda zapojiť naše gymnázium do medzinárodnej siete Internet. V rámci programu Internet pre stredné školy sa nám podarilo v súťaži dostať do najužšieho výberu, a tak získať grant od Open Society Fund. Dostali sme server, školenie a aj technickú pomoc. Internet na škole bol sprístupnený všetkým vyučujúcim v zborovni a v kabinetoch. Prístup k internetu mali aj študenti každý pracovný deň v poobedňajších hodinách od 15:30 do 17:00 hod.

1997 Vznik prvej verzie webovej stránky školy

Naši študenti pod vedením pani profesorky Ing. Magdalény Vackovej a Ing. Jozefa Vrabla navštevovali na UPJŠ Košice nepovinný predmet Elektronická komunikácia v počítačovej sieti internet. Náš server bol počítač s procesorom Pentium 133 a približne 1,5 GB veľkým harddiskom. Mal 32 MB pamäte RAM, nainštalovaný bol na ňom Red Hat Linux 5.0 a webserver Apache. Na získanie prehľadu o návštevníkoch nášho webového serveru sme používali software Analog form.

1998 Spustenie „ŠrobSearch“

Od roku 1998 stránku školy doplnila šrobárska vyhľadávacia centrála zvaná „ŠrobSearch“.

1999 Pripojenie do Slovenskej akademickej dátovej siete SANET

V roku 1999 sme sa dostali do prvého výberu škôl, ktorým pripojenie na Internet poskytol Infovek, a tak sa naša škola pripojila optickým káblom s rýchlosťou 100MB/s do Slovenskej akademickej dátovej siete SANET.

2000 Vytvorenie „ŠrobCD“

Dňa 2. apríla 2000 vznikla testovacia verzia prvého prezentačného CD strednej školy Šrobárova 1 v Košiciach. Film na disku obsahoval viac ako 20 minút filmov s plným pohybom. Mohli ste si prehliadnuť celú školu, pozrieť si interiér učiteľskej miestnosti a pobaviť sa s učiteľmi tancujúcimi na Kalamajkách. Pri zakúpení tohto CD ste dostali aj fotoalbum s 250 fotografiami. Mohli ste si prečítať bulletin a nemecký almanach. Virtuálny sprievodca vám ukázal každú miestnosť a iba jedným kliknutím ste získali meno každého študenta alebo učiteľa. S interaktívnym prieskumníkom bolo možné prejsť každú časť budovy školy. Všetky informácie boli v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Dostupné bolo na sekretariáte školy a cena jedného bola 165 Sk.

2001 Spustenie „Šrobárskeho informátora“

Študent Šrobárky, Samuel Kupka, začal tento projekt vytvorením PHP skriptov a SQL databázy. O úpravu databáz, zbieranie údajov, hľadanie chýb a mnoho ďalších činností sa postaral Ing. Jozef Vrabel. Morálnu podporu a pomoc poskytli aj ďalší informatici, Ing. Magdaléna Vacková, Ing. Otomar Pejko a Ing. Ján Poradský, CSc., avšak Šrobársky informátor by sa nestal tým, čím je, bez výdatnej pomoci pani riaditeľky, PhDr. Jany Teššerovej. Niektoré časti boli dostupné aj v anglickom jazyku.

2002 Vytvorenie stránok jednotlivých predmetov

Po spustení „Šrobárskeho informátora“ nasledovalo vytvorenie stránok jednotlivých vyučovacích predmetov.

2004 Otvorenie CISCO učebne

Dňa 16. marca 2004 sme slávnostne otvorili špecializovanú učebňu a zapojili sme sa do globálnej vzdelávacej iniciatívy Sieťového akademického programu CISCO. Vďaka progresívnym výučbovým médiám a metódam ide tento program až za hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky a študentom pomáha rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií.

2005 Spustenie IP telefónie na škole a vytvorenie kiosku pre žiakov

V roku 2005 sa naša škola zaradila medzi pilotné školy na Slovensku, kde projekt VoIP (Voice over Internet Protocol) fungoval vďaka Infoveku. Odteraz už nebolo nutné používať na prepojenie pobočkových ústrední klasické telefónne káble. Medzi výhody tohto typu telefonovania patria aj nízke náklady, vysoká dostupnosť a spoľahlivosť, využitie existujúcej dátovej infraštruktúry, webové rozhranie pre správu a konfigurácia z jedného miesta.
Pri vstupe do školy bol pre potreby žiakov zriadený voľne prístupný počítač s internetovým pripojením.

2005 Vznik druhej verzie webovej stránky školy

Na našej webovej stránke je v súčasnosti možné sa dozvedieť všetky informácie o škole, o jednotlivých triedach, o predmetových komisiách, o prijímacích skúškach a aj o občianskom združení. Webová stránka je bohatá na fotodokumentáciu. Aktuálne informácie si môžete čítať v kategórii „Čo je nové“, ktorá sa pravidelne dopĺňa. Vytvorené boli aj podstránky „História a osobnosti Šrobárky“ a „Stužkové“.

2018 Spustenie tretej verzie webovej stránky školy do prevádzky

Dňa 24. augusta 2018 bola uvedená do produkcie tretia verzia stránky školy. Dizajn stránky je responzívny, a preto sa zobrazenie stránky prispôsobuje veľkosti zobrazovacej plochy zariadenia návštevníka. Týmto krokom škola zohľadnila štatistické údaje, podľa ktorých už viac ako polovica prístupov na webové stránky je prostredníctvom mobilných zariadení. Vo výsledku sa tým zlepší užívateľský dojem z návštevy www.srobarka.sk.

Tvorcami stránky sú študenti školy, Tomáš Krajník, Tomáš Šoltés, Viktor Kačeňák, Denis Kollár, Samuel Tomášů a Erik Žiak. Zodpovednými profesormi boli PaedDr. Zlatica Frankovičová, Mgr. Ingrid Palenčárová a Ing. Jozef Vrabel.

Vyhlásenie o prístupnosti.