Významní absolventi

Kultúra a umenie

Dominik Bari

Dominik Bari

Ukončenie štúdia:

2013/14

Úspechy:

 • študent Národnej filmovej školy v Londýne, vo februári 2017 podnikol expedíciu na Sibír, kde natočil filmový dokument o živote ľudí v dedine Ojmiakon, ktorá s najnižšou nameranou teplotou -71,2 °C patrí k najchladnejším miestam na svete
 • zaradený medzi 30 najúspešnejších mladých ľudí zo Slovenska do tridsať rokov magazínom Forbes

Médiá:

Dušan Grúň

Dušan Grúň

Ukončenie štúdia:

1958/59

Úspechy:

 • spevák, účinkoval s Karolom Duchoňom, Janou Kocianovou, Oľgou Szabovou, Karlom Gottom, Waldemarom Matuškom a Helenou Vondráčkovou
Tomáš Janovic

Tomáš Janovic

Ukončenie štúdia:

1953/54

Úspechy:

 • spisovateľ, novinár, textár, básnik, autor rozhlasových, televíznych, divadelných hier a autor literatúry pre deti a mládež
Zora Kolínska

Zora Kolínska

Ukončenie štúdia:

1957/58

Úspechy:

 • speváčka a herečka, účinkovala v kabaretných programoch Milana Lasicu a Júliusa Satinského
 • zabávačka a moderátorka
Ondrej Lenárd

Ondrej Lenárd

Ukončenie štúdia:

1958/59

Úspechy:

 • hudobný riaditeľ a šéfdirigent Slovenskej filharmónie
 • dirigent orchestra opery SND v Bratislave
 • šéfdirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave
 • zbormajster opery SND v Bratislave
Mária Medvecká

Mária Medvecká

Ukončenie štúdia:

1978/79

Úspechy:

 • akademická maliarka a národná umelkyňa, predstaviteľka slovenského realistického impresionizmu
 • autorka výtvarného návrhu československej desaťkorunáčky
Dušan Šimko

Dušan Šimko

Ukončenie štúdia:

1965/66

Úspechy:

 • spisovateľ, geológ
 • v roku 1968 emigroval do Švajčiarska, ukončil štúdium a habilitoval sa na docenta na univerzite v Bazileji, kde žije doteraz
 • je členom The Association of American Geographers
 • diela: Exil in Basel, Mramor a granit, Udavačstvo
Ján Uličiansky

Ján Uličiansky

Ukončenie štúdia:

1974/75

Úspechy:

 • spisovateľ, dramatik, dramaturg, autor rozhlasových a divadelných hier a kníh pre deti

Médiá:

Jozef Urban

Jozef Urban

Ukončenie štúdia:

1982/83

Úspechy:

 • autor textov populárnych piesní, napr. Voda čo ma drží nad vodou (skupina Elán)
 • autor básnických zbierok, napr. Malý zúrivý Robinson, Hluchonemá hudba

Médiá:

Peter Kerekeš

Peter Kerekeš

Ukončenie štúdia:

1990/91

Úspechy:

 • režisér, venuje sa hlavne dokumentárnej tvorbe
 • filmy: Ladomírske morytáty a legendy (1998), 66 sezón (2003) – získal cenu za najlepší európsky film ma MFF v Syrakusoch (USA) a Grand Prix na Mediawave v Maďarsku, Ako sa varia dejiny (2008), Co by bylo kdyby (2010), Zamatoví teroristi (2013)
Martin Čičvák

Martin Čičvák

Ukončenie štúdia:

1992/93

Úspechy:

 • režisér, dramatik – autor viac než 50 divadelných inscenácií
 • držiteľ ocenenia slovenskej divadelnej kritiky Dosky
 • autor hry Urna na prázdnom javisku – Malá scéna Košice (2019)
 • spolupracuje s českými a slovenskými divadlami, pôsobil v Česku, Slovinsku, Srbsku a vo V. Británii
František Gomolčák

František Gomolčák

Ukončenie štúdia:

1955/56

Úspechy:

 • ako hudobný redaktor v Čsl. a neskôr v Slovenskom rozhlase sa venoval vážnej, klasickej, operetnej a muzikálovej hudbe
 • hudobne dotváral rozhlasové hry a literárne pásma
 • aj jeho zásluhou relácie z košického rozhlasového štúdia získavali rôzne ocenenia na festivaloch slovenských rozhlasových hier, napr. Rozhlasová žatva

Politika

Martin Fronc

doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.

Ukončenie štúdia:

1965/66

Úspechy:

 • v roku 1998 zvolený za poslanca Národnej rady SR
 • podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) od roku 2000
 • minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2002 – 2006
Richard Raši

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

Ukončenie štúdia:

1988/89

Úspechy:

 • minister zdravotníctva SR v rokoch 2008 – 2010
 • v roku 2010 zvolený za primátora Košíc a poslanca Národnej rady SR
 • od roku 2018 pôsobí ako podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Viliam Roth

Viliam Roth

Ukončenie štúdia:

1955/56

Úspechy:

 • slovenský a československý novinár a politik
 • zahranično-politický komentátor Čsl. rozhlasu
 • člen predsedníctva Čsl. zväzu novinárov
 • v roku 1990 riaditeľ Čsl. rozhlasu na Slovensku
Peter Žiga

Ing. Peter Žiga, PhD.

Ukončenie štúdia:

1989/90

Úspechy:

 • v roku 2006 zvolený za poslanca Národnej rady SR
 • minister životného prostredia v rokoch 2012 – 2016
 • od roku 2016 pôsobí ako minister hospodárstva SR
Rastislav Trnka

Ing. Rastislav Trnka

Ukončenie štúdia:

2003/04

Úspechy:

 • v roku 2010 zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva Košice – Staré Mesto
 • poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v rokoch 2013 – 2017
 • od roku 2017 pôsobí ako predseda Košického samosprávneho kraja

Médiá:

Školstvo

Vladimír Klimo

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc.

Ukončenie štúdia:

1956/57

Úspechy:

 • riaditeľ ústavu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Ladislav Mirossay

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Ukončenie štúdia:

1973/74

Úspechy:

 • rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • člen výboru European Medical Association (EMA) v Bruseli
 • člen koordinačného výboru v Brusseli pre projekt mapovania špecializačného štúdia v medicíne v krajinách Európskej únie a kandidátskych krajinách
Zita Divišová-Poracká

prof. Dr. Zita Divišová-Poracká

Ukončenie štúdia:

1959/60

Úspechy:

 • profesorka matematiky na Univerzite Columbus v Ohiu
Peter Sinčák

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Ukončenie štúdia:

1978/79

Úspechy:

 • vedúci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach
 • vedúci IEEE-CS skupiny pre výpočtovú inteligenciu
 • podpredseda Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu
Viktor Zábavník

prof. Ing. Viktor Zábavník, CSc.

Ukončenie štúdia:

1971/72

Úspechy:

 • profesor Technickej univerzity v Košiciach
Ján Pavlík

doc. PhDr. Ján Pavlík

Ukončenie štúdia:

1974/75

Úspechy:

 • vedúci katedry filozofie VŠE Praha, fakulta informatiky a štatistiky
 • člen Akademického senátu VŠE Praha

Šport

Patrik Pollák

Patrik Pollák

Ukončenie štúdia:

1990/91

Úspechy:

 • jachtár, reprezentant SR na Letných olympijských hrách 1996 a 2000

Médiá:

Jozef Psotka

Jozef Psotka

Ukončenie štúdia:

1952/53

Úspechy:

 • horolezec, vo svojej dobe najstarší človek, ktorý dosiahol vrchol Mount Everestu bez kyslíkového prístroja

Médiá:

Juraj Žuffa

Juraj Žuffa

Ukončenie štúdia:

1977/78

Úspechy:

 • tréner a reprezentant SR v basketbale
Juraj Kula

JUDr. Juraj Kula

Ukončenie štúdia:

1977/78

Úspechy:

 • vodnopólista, člen ČH Košice, je držiteľom 14 majstrovských titulov
 • prezident Slovenského zväzu vodného póla (2008-2016)
Štefan Svitek

Ing. Štefan Svitek

Ukončenie štúdia:

1983/84

Úspechy:

 • reprezentant Československa v basketbale, účastník ME (1977, 1987, 1991)
 • desať rokov hral basketbalovú Bundesligu v Nemecku
 • titul Majster Slovenska v roku 2007
 • tréner ženskej reprezentácie Maďarska, Good Angels Košice /4 tituly majstra Slovenska/
 • tréner reprezentačného tímu Česka – postup na ME 2019

Informačné technológie

Marián Dvorský

Mgr. Marián Dvorský

Ukončenie štúdia:

2000/01

Úspechy:

 • Google, Silicon Valley, Kalifornia, USA — 2016 – 2019 softvérový inžinier v oblasti spracovania veľkých dát
Pavol Miroššay

Ing. Pavol Miroššay

Ukončenie štúdia:

2004/05

Úspechy:

 • výkonný riaditeľ a štatutár združenia IT Valley Košice

Veda

Daniel Reitzner

RNDr. Daniel Reitzner, PhD.

Ukončenie štúdia:

2000/01

Úspechy:

 • vedecký pracovník vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Médiá:

Peter Samuely

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Ukončenie štúdia:

1974/75

Úspechy:

 • vedúci vedecký pracovník v Ústave experimentálnej fyziky SAV
 • člen vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a informatiku
Ladislav Emanuel Roth

Ing. Ladislav Emanuel Roth, M.Sc., Dr.h.c.

Ukončenie štúdia:

1952/53

Úspechy:

 • laureát Medzinárodnej ceny SAV
 • Kalifornská univerzita v Los Angeles, Ústav geofyziky a planetárnej fyziky
 • spolupráca s NASA, projekt Apollo 17 – hodnotenie výsledkov expedície, vývoj prístrojov na výskum Marsu
Mária Lukáčová-Medviďová

prof. doc. Mária Lukáčová-Medviďová, PhD.

Ukončenie štúdia:

1985/86

Úspechy:

 • profesorka na univerzite v Mainzi v Nemecku
 • spoluautorka evolučnej Galerkinovej metódy, ktorá je svetovo uznávaná a používaná na vedeckých pracoviskách na celom svete
Ján Sabol

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.

Ukončenie štúdia:

1955/56

Úspechy:

 • prodekan FF UPJŠ, člen vedeckého kolégia jazykovedy SAV
 • spoluautor učebníc zo slovenského jazyka, výskum spisovnej slovenčiny, fonetiky, fonológie, morfológie, štylistiky a všeobecnej jazykovedy