Záujmové krúžky — 2022/2023

Akční Šrobárčania

PaedDr. Zuzana Novotná

CAKE for 1.B

Mgr. Dana Starostová

Debatný klub

Mgr. Jana Labunová

DofE

Mgr. Katarína Kňazovická,
Mgr. Martina Fabriciová

English Book Club

Mgr. Slavka Ilavská

Informatický krúžok

Ing. Ján Poradský, CSc.

Kalamajkový krúžok

RNDr. Ladislav Spišiak

Krúžok latinského jazyka

Mgr. Lucia Partilová

Krúžok pre prípravu na VŠ z MAT a LOG

RNDr. Ladislav Spišiak

Krúžok ZAMAT

RNDr. Ladislav Spišiak

LAME

Mgr. Lukáš Lukačín, PhD.

Príprava na chemickú olympiádu

RNDr. Monika Trebuňová

Príprava na DSD

Mgr. Marek Zvirinský, PhD.

Street Law — právna výchova

Mgr. Tatiana Andrášová

Svet fantasy a hier

Mgr. Zuzana Trnková,
Mgr. Lukáš Lukačín, PhD.

Športovo-turistický krúžok

Mgr. Daniela Siváková

Turnaj mladých fyzikov

RNDr. Zuzana Ješková, PhD.,
RNDr. Lucia Baranová, PhD.

Volejbalový krúžok

Mgr. Dana Bugorčíková

Vtedy na Šrobárke

Ing. Jozef Vrabel,
Mgr. Emília Šolcová