Záujmové krúžky

 • Akční Šrobárčania
   Mgr. Marek Coronič
 • CISCO krúžok
   Ing. Ján Poradský, CSc.
 • Debatný krúžok
   Mgr. Jana Labunová
 • Informatický krúžok
   Ing. Ján Poradský, CSc.
 • Kalamajkový krúžok
   RNDr. Ladislav Spišiak
 • Krúžok prípravy na vysoké školy z matematiky a logiky
   RNDr. Ladislav Spišiak
 • Krúžok prvej pomoci
   RNDr. Petra Letošníková, PhD.
 • Krúžok Turnaj mladých fyzikov
   RNDr. Lucia Baranová, PhD.
 • Kultúrny krúžok
   Mgr. Jana Labunová
 • Olympiáda ľudských práv
   PhDr. Ján Kobulský
 • Športový krúžok
   PaedDr. Zuzana Novotná
 • Turisticko-branný krúžok
   Mgr. Daniela Siváková
 • Volejbalový krúžok
   Mgr. Dana Bugorčíková
 • ZAMAT (ZAujímavá MATematika)
   RNDr. Ladislav Spišiak
 • Žurnalistický krúžok
   Mgr. Emília Šolcová