Záujmové krúžky

 • Akční Šrobárčania
   PaedDr. Zuzana Novotná
 • Debatný krúžok
   Mgr. Ľudmila Kurcinová
 • Informatický krúžok
   Ing. Ján Poradský, CSc.
 • Kalamajkový krúžok
   RNDr. Ladislav Spišiak
 • Krúžok prípravy na vysoké školy z matematiky a logiky
   RNDr. Ladislav Spišiak
 • Krúžok talianskeho jazyka
   Mgr. Silvia Oravcová
 • Olympiáda ľudských práv
   PhDr. Ján Kobulský
 • Právo na každý deň
   PhDr. Ján Kobulský
 • Príprava na FCE, CAE
   Mgr. Dana Starostová
 • Šachový krúžok
   Ing. Otomar Pejko
 • Športový krúžok
   PaedDr. Zuzana Novotná
 • Turisticko-branný krúžok
   Mgr. Daniela Siváková
 • Volejbalový krúžok
   Mgr. Dana Bugorčíková
 • Vtedy na Šrobárke
   Mgr. Peter Jano
   Ing. Jozef Vrabel
 • ZAMAT (ZAujímavá MATematika)
   RNDr. Ladislav Spišiak
 • Žurnalistický krúžok
   Mgr. Emília Šolcová