Záujmové krúžky — 2021/2022

Akční Šrobárčania

PaedDr. Zuzana Novotná

Vtedy na Šrobárke

Ing. Jozef Vrabel,
Mgr. Emília Šolcová

Chémia v kocke

RNDr. Monika Trebuňová

Podvojné účtovníctvo

Ing. Milan Lagosz, MBA

Turnaj mladých fyzikov

Mgr. Martin Varchol

Právo na každý deň / Street Law

Mgr. Tatiana Andrášová

Krúžok vizuálneho umenia

Mgr. Lenka Šturmankinová

Príprava na maturitu z ANJ

Mgr. Dana Starostová

Svet sci-fi a fantasy

Mgr. Zuzana Trnková

Krúžok DofE

Mgr. Martina Fabriciová,
Mgr. Katarína Kňazovická

Turistický krúžok

Mgr. Daniela Siváková

Kalamajkový krúžok

RNDr. Ladislav Spišiak

Krúžok ZAMAT (ZAujímavá MATematika)

RNDr. Ladislav Spišiak

Krúžok prípravy na VŠ z MAT a LOG

RNDr. Ladislav Spišiak

Informatický krúžok

Ing. Ján Poradský, CSc.

Debatný klub

Mgr. Ľudmila Kurcinová