Záujmové krúžky — 2023/2024

Vtedy na Šrobárke

Ing. Jozef Vrabel

Športovo-turistický krúžok

Mgr. Daniela Siváková

Volejbalový krúžok

Mgr. Dana Bugorčíková

Akční Šrobárčania

PaedDr. Zuzana Novotná

DofE

Mgr. Martina Fabriciová

Zelená Šrobárka — ekologický krúžok

Mgr. Martina Hlinková

Krúžok prípravy na VŠ z MAT a LOG

RNDr. Ladislav Spišiak

Debatný krúžok

Mgr. Jana Labunová

KREDENC — Krúžok regionálnych dejín

Mgr. Dana Kušnírová, PhD.

Krúžok ZAMAT

RNDr. Ladislav Spišiak

Kalamajkový krúžok

RNDr. Ladislav Spišiak

Svet fantasy a hier

Mgr. Zuzana Trnková

Matematicko-fyzikálne všeličo

RNDr. Lucia Gálisová, PhD.

Príprava na chemickú olympiádu

RNDr. Monika Trebuňová

Príprava na DSD1

Mgr. Zlatica Karkošiaková,
Mgr. Marek Zvirinský, PhD.

Informatický krúžok

Ing. Ján Poradský, CSc.

Dobrovoľnícky krúžok

Mgr. Barbora Dudášová

Šachový krúžok

Mgr. Veronika Polomská

Právny krúžok Street law

Mgr. Tatiana Andrášová

Krúžok ZAFYR

Mgr. Ingrid Palenčárová

Biológia očami žiaka

Mgr. Patrícia Illésová