Základné údaje o škole

Právna forma: rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj

IČO: 00160989

DIČ: 2020762370

SVS

Kód školy do 2008/2009: 583108

Kód školy od 2008/2009: 681008

Kod školy od UIPS: 000160989

Druh školy: Gymnázium 321

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 0547

Číslo elektronickej schránky: E0006690308

Pripojenie na Internet: SANET Slovensko

Riaditeľka školy

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová

frankovicova@srobarka.sk

Zástupkyne riaditeľky školy

RNDr. Dagmar Klímová

Mgr. Emília Šolcová

Mgr. Ingrid Melichová

zastupca@srobarka.sk

IB DP koordinátor (IB DP coordinator)

Mgr. Ingrid Melichová

melichova@srobarka.sk

IB MYP koordinátor (IB MYP coordinator)

Mgr. Dana Starostová

starostova@srobarka.sk

Sekretariát

sekretariat@srobarka.sk

Hospodárske oddelenie

Mgr. Monika Sabová

sabova@srobarka.sk

Školská jedáleň

Erika Pástorová

jedalen@srobarka.sk
+421 55 2021334

Výchovná poradkyňa

Mgr. Milada Radaljová

vychovnyporadca@srobarka.sk

Kariérová poradkyňa

Mgr. Dana Starostová

karierovyporadca@srobarka.sk

Školský psychológ

psycholog@srobarka.sk

Koordinátor prevencie závislosti a sociálne patologických javov

Mgr. Daniela Siváková

kpzspj@srobarka.sk