Školská psychologička

Na našej škole od šk. r. 2020/21 prebieha Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP POP II). Vďaka projektu sme získali pre našu školu školskú psychologičku. Informácie o projekte môžete nájsť na týchto stránkach projektu POP II.

Mgr. Viktória Švecová-Babovová
školská psychologička

Konzultácie: Nájdete ma v miestnosti č. 17.1 hneď vedľa hlavného vchodu do budovy školy každý pracovný deň. Zastavte sa u mňa v kancelárii, keď mám otvorené dvere alebo vopred napíšte na psycholog@srobarka.sk či správu cez EduPage a spoločne sa dohodneme sa termíne a ďalšom postupe.

Aktivity: Poradenstvo pri ťažkostiach súvisiacich so školou alebo osobných problémoch pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagógov.

Je dôležité, aby sme na to, čo nás trápi neostávali sami. Rozhodnutie vyhľadať pomoc je prejavom veľkej sily a odvahy.

Užitočné odkazy

  • @miesto_pre_teba — Instagram školskej psychologičky
  • ipcko.sk — Internetová poradňa pre mladých
  • ldi.sk — Linka detskej istoty
  • krizovalinkapomoci.sk — Linka pomoci v súvislosti s pandémiou
  • chutzit.sk — Portál zameraný na poruchy príjmu potravy
  • nevypustdusi.cz — Portál zameraný na duševnú hygienu a prevenciu
  • linkapreucitelov@mpc-edu.sk / 0800 221 323 — Linka pomoci pre učiteľov