Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z hľadiska školskej problematiky.

Členovia Rady školy

 1. Mgr. Bugorčíková Dana — pedagóg
 2. PhDr. Heribanová Anna — delegovaný zástupca zriaďovateľa, kancelária predsedu KSK
 3. Hnizdilová Marianna — zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Ing. Jakubov Ján — delegovaný zástupca zriaďovateľa, poslanec Zastupiteľstva KSK
 5. Ing. Kubová Henrieta — delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK
 6. Ing. Kyselová Michaela — zástupca rodičov
 7. Mlynská Veronika — zástupca žiakov
 8. Ing. Petrovčik Igor — delegovaný zástupca zriaďovateľa, poslanec Zastupiteľstva KSK
 9. Ing. Poradský Ján, CSc. — pedagóg – predseda RŠ
 10. Mgr. Ferková Renáta — zástupca rodičov
 11. Ing. Turyová Mária — zástupca rodičov