My sme Šrobárka – 2017/2018
Prezentácia Šrobárky na Deutschkongresse
Letný IT tábor 2018
Odhalenie pamätnej tabule Jozefa Psotku
Exkurzia do talianskych miest
Exkurzia Nemecko (Berlín a Drážďany)
Exkurzia Paríž a Versailles
Žiaci v PEER Groups
Vodné športy v Košiciach
Humanoidný žiak na súťaži Robotický battle
Ukončenie projektu Jugendkonferenz
Odborná prax študentov v T-Systems 2018
Cena Praemium Alumni udelená dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Krajská športová olympiáda
Súťaž v poskytovaní prvej pomoci
Girl’s day s americkým veľvyslancom Adamom Sterlingom
Krajské kolo v orientačnom behu
Priateľský volejbalový zápas
Prezentácia Fachhochschule Wiener Neustadt
45. Kalamajky 2018
Rozlúčka so štvrtákmi 2018
Exkurzia do Anglicka
Školský volejbalový turnaj
Girl’s day – fotosúťaž „Môj skvelý IT deň“
Projekt La place dans le monde
Projekt Európa: moja voľba
Pracovné pohovory v T-Systems 2018
Film im Unterricht
Ocenenie Ing. Poradského, CSc. pri príležitosti Dňa učiteľov
Deň frankofónie
Výlet na Štrbské Pleso
Celoslovenská súťaž NAG 2018
Jugend debattiert
Písomné skúšky DSD I
Majstrovstvá Košického kraja v zrýchlenom šachu
Crash-Tage
Valentínska kvapka krvi 2017
Zimný lyžiarsky kurz 2018
Palacinkové preteky
Štruktúrovaný dialóg – Mladí v Európe: Ako ďalej
Súťaž First Lego League
Návšteva pána prezidenta Andreja Kisku
Návšteva autistického centra Rubikon
Ústne skúšky DSD II
Exkurzia do Budapešti
Lyžiarsky výlet na Štrbské Pleso
Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Stužková 2017
Prednáška Zaostrené na Nobelove ceny
Projekt Jugendkonferenz – Budapešť a Tata
Majstrovstvá jednotlivcov v zrýchlenom šachu
Regionálne kolo v plávaní
Živá červená stužka na Šrobárke 2017
Pro Educo 2017
Písomná časť skúšky DSD II
Ocenenie KSK pre najlepších študentov
Intenzívny kurz Crash-Tage v Kysaku
Shakespeare’s Memorial
Krajské kolo v aerobiku
Spoznávame Slovensko
Súťaž v nohejbale chlapcov
Noc na Šrobárke 2017
Otvorená hodina nemeckého jazyka pre základnú školu
Staromestský turnaj v basketbale
Úvodné stretnutie Turnaja mladých fyzikov 2017
Krajské kolo v bedmintone chlapcov
Správna voľba povolania 2017
Mobilný odber krvi na Šrobárke 2017
Projekt Jugendkonferenz (Konferencia mládeže)
Imatrikulácia 2017
Sympózium k ukončeniu projektu Falinar
94. ročník Medzinárodného maratónu mieru
Noc výskumníkov
Európsky deň jazykov na Šrobárke
Camp Šrobárky 2017
Kurz ochrany života a zdravia 2017