Prijímacie konanie — termíny

Časová os dôležitých termínov pre prijímacie konanie