Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy

Mgr. PaedDr. Frankovičová Zlatica

Zástupkyne riaditeľky školy

RNDr. Klímová Dagmar

Mgr. Palenčárová Ingrid

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Alieva Lenka, PhD.

Mgr. Andrášová Tatiana

RNDr. Baranová Lucia, PhD.

Ing. Bruothová Michaela, PhD.

Mgr. Bugorčíková Dana

Mgr. Bujňák František

Mgr. Coronič Marek

Mgr. Fabriciová Martina

Mgr. Gajdošová Patrícia

RNDr. Gálisová Lucia, PhD.

Mgr. Geročová Jana

Grewe Kyra

RNDr. Grutková Mária

Mgr. Hlinková Martina

Mgr. Horváthová Katarína

Mgr. Hribová Katarína, MA

Mgr. Ilavská Slávka

RNDr. Ješková Zuzana, PhD.

Mgr. Karkošiaková Zlatica

PhDr. Kerestúriová Ingrid

Mgr. Kňazovická Katarína

Mgr. Kurcinová Ľudmila

Mgr. Kušnírová Dana, PhD.

Mgr. Labunová Jana

RNDr. Letošníková Petra, PhD.

Mgr. Lukačín Lukáš, PhD.

Bc. Martin Timothy

Mgr. Melichová Ingrid

PaedDr. Novotná Zuzana

Mgr. Oravcová Silvia

Mgr. Palírová Alena

Mgr. Partilová Lucia

Mgr. Petrašovičová Ivana

Mgr. Polomská Veronika

Ing. Poradský Ján, CSc.

RNDr. Prokaiová Marianna, PhD.

Mgr. Radaljová Milada

RNDr. Semešiová Martina

Mgr. Siváková Daniela

RNDr. Spišiak Ladislav

Mgr. Starostová Dana

Mgr. Šolcová Emília

PaedDr. Takáčová Klaudia

RNDr. Trebuňová Monika

Mgr. Trnková Zuzana

Ing. Vacková Magdaléna

Ing. Vrabel Jozef

Mgr. Zvirinský Marek, PhD.