Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy

Mgr. PaedDr. Frankovičová Zlatica

Zástupkyne riaditeľky školy

RNDr. Klímová Dagmar

Mgr. Šolcová Emília

Mgr. Melichová Ingrid — koordinátorka IB DP

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Alieva Lenka, PhD.

Mgr. Andrášová Tatiana

RNDr. Baranová Lucia, PhD.

Ing. Bruothová Michaela, PhD.

Mgr. Bučková Radomila

Mgr. Bugorčíková Dana

Mgr. Bujňák František

Mgr. Coronič Marek

Mgr. Dudášová Barbora

Mgr. Fabriciová Martina

RNDr. Gálisová Lucia, PhD.

Mgr. Geročová Jana

Grewe Kyra

Mgr. Hlinková Martina

Mgr. Horváthová Katarína

Mgr. Hribová Katarína, MA

Mgr. Ilavská Slavka

Mgr. Illésová Patrícia

RNDr. Ješková Zuzana, PhD.

Mgr. Karkošiaková Zlatica

PhDr. Kerestúriová Ingrid

Mgr. Kňazovická Katarína

Mgr. Kohl Viktória

Mgr. Kurcinová Ľudmila

Mgr. Kuriško Matej

Mgr. Kušnírová Dana, PhD.

Mgr. Labunová Jana

RNDr. Letošníková Petra, PhD.

Mgr. Lukačín Lukáš, PhD.

RNDr. Novická Simona

PaedDr. Novotná Zuzana

Mgr. Oravcová Silvia

Mgr. Palenčárová Ingrid

Mgr. Palírová Alena

Mgr. Petrašovičová Ivana

Mgr. Piter Bučko Dajana

Mgr. Polomská Veronika

Ing. Poradský Ján, CSc.

RNDr. Prokaiová Marianna, PhD.

Mgr. Radaljová Milada

RNDr. Semešiová Martina

Mgr. Siváková Daniela

RNDr. Spišiak Ladislav

Mgr. Starostová Dana — koordinátorka IB MYP

RNDr. Trebuňová Monika

Mgr. Trnková Zuzana

Mgr. Valčáková Mária

Ing. Vrabel Jozef

Mgr. Zvirinský Marek, PhD.