Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy

PaedDr. Frankovičová Zlatica

Mgr. PaedDr. Frankovičová Zlatica

dejepis, občianska náuka, ekonomika

Zamestnaná od:

2005

 

Kontakt:

frankovicova@srobarka.sk

Zástupkyne riaditeľky školy

RNDr. Klímová Dagmar

RNDr. Klímová Dagmar

chémia, matematika

Zamestnaná od:

1998

 

Kontakt:

klimova@srobarka.sk

Mgr. Palenčárová Ingrid

Mgr. Palenčárová Ingrid

fyzika, geografia

Zamestnaná od:

2005

 

Kontakt:

palencarova@srobarka.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Andrášová Tatiana

Mgr. Andrášová Tatiana

dejepis, filozofia

Zamestnaná od:

1997

 

Kontakt:

andrasova@srobarka.sk

RNDr. Baranová Lucia, PhD.

RNDr. Baranová Lucia, PhD.

matematika, fyzika

Zamestnaná od:

2017

 

Kontakt:

baranova@srobarka.sk

Mgr. Bodnárová Gabriela

Mgr. Bodnárová Gabriela

anglický jazyk, ruský jazyk, občianska náuka

Zamestnaná od:

2009

 

Kontakt:

bodnarova@srobarka.sk

Mgr. Bugorčíková Dana

Mgr. Bugorčíková Dana

nemecký jazyk, telesná výchova

Zamestnaná od:

2002

 

Kontakt:

bugorcikova@srobarka.sk

Mgr. Coronič Marek

Mgr. Coronič Marek

geografia, informatika

Zamestnaný od:

2009

 

Kontakt:

coronic@srobarka.sk

Mgr. Fabriciová Martina

Mgr. Fabriciová Martina

biológia, chémia

Zamestnaná od:

2018

 

Kontakt:

fabriciova@srobarka.sk

Mgr. Geročová Jana

Mgr. Geročová Jana

geografia, dejepis

Zamestnaná od:

2020

 

Kontakt:

gerocova@srobarka.sk

RNDr. Grutková Mária

RNDr. Grutková Mária

chémia, matematika

Zamestnaná od:

1999

 

Kontakt:

grutkova@srobarka.sk

Mgr. Horváthová Katarína

Mgr. Horváthová Katarína

francúzsky jazyk, španielsky jazyk

Zamestnaná od:

1997

 

Kontakt:

horvathova@srobarka.sk

Mgr. Hribová Katarína, MA

Mgr. Hribová Katarína, MA

anglický jazyk, matematika

Zamestnaná od:

2020

 

Kontakt:

hribova@srobarka.sk

Doc. RNDr. Ješková Zuzana, PhD.

RNDr. Ješková Zuzana, PhD.

fyzika, matematika

Zamestnaná od:

2002

 

Kontakt:

zuzana.jeskova@upjs.sk

Mgr. Karkošiaková Zlatica

Mgr. Karkošiaková Zlatica

nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Zamestnaná od:

2002

 

Kontakt:

karkosiakova@srobarka.sk

PhDr. Kerestúriová Ingrid

PhDr. Kerestúriová Ingrid

anglický jazyk, estetika

Zamestnaná od:

2003

 

Kontakt:

keresturiova@srobarka.sk

Mgr. Kňazovická Katarína

Mgr. Kňazovická Katarína

anglický jazyk, ruský jazyk

Zamestnaná od:

2014

 

Kontakt:

knazovicka@srobarka.sk

Mgr. Kristanová Ľudmila

Mgr. Kristanová Ľudmila

nemecký jazyk, ruský jazyk, psychológia

Zamestnaná od:

1986

 

Kontakt:

kristanova@srobarka.sk

RNDr. Kubíková Eva

RNDr. Kubíková Eva

matematika, fyzika

Zamestnaná od:

1997 – 2015, od 2019

 

Kontakt:

kubikova@srobarka.sk

Mgr. Kurcinová Ľudmila

Mgr. Kurcinová Ľudmila

geografia, dejepis

Zamestnaná od:

2006 – 2008, od 2019

 

Kontakt:

kurcinova@srobarka.sk

Mgr. Labunová Jana

Mgr. Labunová Jana

dejepis, slovenský jazyk a literatúra

Zamestnaná od:

2009

 

Kontakt:

labunova@srobarka.sk

Ing. Lagosz Milan, MBA

Ing. Lagosz Milan, MBA

ekonomika

Zamestnaný od:

2020

RNDr. Letošníková Petra, PhD.

RNDr. Letošníková Petra, PhD.

chémia, biológia

Zamestnaná od:

2010

 

Kontakt:

letosnikova@srobarka.sk

Bc. Martin Timothy

Bc. Martin Timothy

anglický jazyk — lektor

Zamestnaný od:

2016

 

Kontakt:

timothy@srobarka.sk

Mgr. Melichová Ingrid

Mgr. Melichová Ingrid

anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra

Zamestnaná od:

2017

 

Kontakt:

melichova@srobarka.sk

Mgr. Murajda Martin

Mgr. Murajda Martin

náboženská výchova — kaplán

Zamestnaný od:

2020

 

Kontakt:

kaplan@srobarka.sk

PaedDr. Novotná Zuzana

PaedDr. Novotná Zuzana

telesná výchova, biológia

Zamestnaná od:

2007

 

Kontakt:

novotna@srobarka.sk

Mgr. Oravcová Silvia

Mgr. Oravcová Silvia

anglický jazyk, dejepis, ruský jazyk

Zamestnaná od:

2003

 

Kontakt:

oravcova@srobarka.sk

Mgr. Palírová Alena

Mgr. Palírová Alena

slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova

Zamestnaná od:

2009

 

Kontakt:

palirova@srobarka.sk

Mgr. Partilová Lucia

Mgr. Partilová Lucia

slovenský jazyk a literatúra, latinský jazyk

Zamestnaná od:

1999

 

Kontakt:

partilova@srobarka.sk

Ing. Poradský Ján, CSc.

Ing. Poradský Ján, CSc.

informatika

Zamestnaný od:

1997

 

Kontakt:

poradsky@srobarka.sk

RNDr. Prokaiová Marianna, PhD.

RNDr. Prokaiová Marianna, PhD.

biológia, chémia

Zamestnaná od:

2014

 

Kontakt:

prokaiova@srobarka.sk

Mgr. Radaljová Milada

Mgr. Radaljová Milada

slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova

Zamestnaná od:

2001

 

Kontakt:

radaljova@srobarka.sk

RNDr. Kubíková Eva

RNDr. Semešiová Martina

matematika, fyzika

Zamestnaná od:

2019

 

Kontakt:

semesiova@srobarka.sk

Mgr. Siváková Daniela

Mgr. Siváková Daniela

telesná výchova

Zamestnaná od:

2015

 

Kontakt:

sivakova@srobarka.sk

RNDr. Spišiak Ladislav

RNDr. Spišiak Ladislav

matematika

Zamestnaný od:

1998

 

Kontakt:

spisiak@srobarka.sk

Mgr. Starostová Dana

Mgr. Starostová Dana

anglický jazyk

Zamestnaná od:

2008

 

Kontakt:

starostova@srobarka.sk

Mgr. Šolcová Emília

Mgr. Šolcová Emília

slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk

Zamestnaná od:

1997

 

Kontakt:

solcova@srobarka.sk

Mgr. Štrauchová Soňa

Mgr. Štrauchová Soňa

anglický jazyk

Zamestnaná od:

2020

 

Kontakt:

strauchova@srobarka.sk

RNDr. Trebuňová Monika

RNDr. Trebuňová Monika

chémia, matematika

Zamestnaná od:

2019

 

Kontakt:

trebunova@srobarka.sk

Mgr. Trnková Zuzana

Mgr. Trnková Zuzana

slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Zamestnaná od:

2006

 

Kontakt:

trnkova@srobarka.sk

Ing. Vrabel Jozef

Ing. Vrabel Jozef

informatika

Zamestnaný od:

1991

 

Kontakt:

vrabel@srobarka.sk