Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy

Mgr. PaedDr. Frankovičová Zlatica

Zástupkyne riaditeľky školy

RNDr. Klímová Dagmar

Mgr. Palenčárová Ingrid

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Andrášová Tatiana

RNDr. Baranová Lucia, PhD.

Mgr. Bugorčíková Dana

Mgr. Bujňák František

Mgr. Coronič Marek

Mgr. Fabriciová Martina

Mgr. Gajdošová Patrícia

Mgr. Geročová Jana

Grewe Kyra

RNDr. Grutková Mária

Mgr. Hlinková Martina

Mgr. Horváthová Katarína

Mgr. Hribová Katarína, MA

RNDr. Ješková Zuzana, PhD.

Mgr. Karkošiaková Zlatica

PhDr. Kerestúriová Ingrid

Mgr. Kňazovická Katarína

Mgr. Kurcinová Ľudmila

Mgr. Labunová Jana

Ing. Lagosz Milan, MBA

RNDr. Letošníková Petra, PhD.

Mgr. Lukačín Lukáš, PhD.

Bc. Martin Timothy

Mgr. Mathia Matúš, PhD.

Mgr. Melichová Ingrid

PaedDr. Novotná Zuzana

Mgr. Oravcová Silvia

Mgr. Palírová Alena

Mgr. Partilová Lucia

Mgr. Petrašovičová Ivana

Ing. Poradský Ján, CSc.

RNDr. Prokaiová Marianna, PhD.

Mgr. Radaljová Milada

RNDr. Semešiová Martina

Mgr. Siváková Daniela

RNDr. Spišiak Ladislav

Mgr. Starostová Dana

Mgr. Šolcová Emília

RNDr. Trebuňová Monika

Mgr. Trnková Zuzana

Mgr. Varchol Martin

Ing. Vrabel Jozef

Mgr. Zvirinský Marek, PhD.