Celoslovenská kampaň Červené stužky


Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol života a životodarnej tekutiny — krvi.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Svetovým dňom boja proti tejto zákernej chorobe sa stal 1. december. Vtedy si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili podporu tejto kampani a dali najavo svoj postoj k vážnemu problému.

Jedným z posolstiev Červenej stužky je záujem a solidarita s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS, ktorí patria do spoločnosti napriek svojej chorobe. Ďalším poslaním kampane je nádej, že boj s nákazou HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý, a že hľadanie vakcíny na liečbu bude úspešné. Stužka symbolizuje nádej na plnohodnotný život a chce byť aj podporou tým, ktorí prišli o priateľov, blízkych, členov rodiny…

Žiaci na svojich školách môžu podporiť kampaň rôznymi aktivitami. Od októbra do 5. novembra na niektorých vyučovacích hodinách tvoria návrhy pohľadníc tento rok na tému Logo pre červenú stužku. Takisto od októbra do 24. novembra sa organizuje športová súťaž Športom pre červenú stužku a premieta film Anjeli.

Symbol červenej stužky vznikol v New Yorku v roku 1991 a vytvorili ho anonymní umelci.
Príprava červených stužiek je jednoduchá — nastrihať stužku na dĺžku asi 10 cm, po zložení zopnúť obyčajným alebo zapínacím špendlíkom a pripevniť na oblečenie. Na našej škole si zhotovujeme červené stužky koncom novembra, aby boli pripravené a symbolicky pripnuté 1. decembra.

Tento šľachetný projekt vyvrcholí 1. decembra 2018 vytvorením živej červenej stužky. Kampaň Červená stužka je jedna z mála, ktorá nie je spojená s verejnou finančnou zbierkou. Ďakujeme všetkým, ktorí túto potrebnú akciu podporia ľubovoľným spôsobom.