Pracovné ponuky

Vrátnik – údržbár

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik – pomocný údržbár s nástupom od 01.08.2019 na polovičný pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady
nevyžaduje sa, manuálne zručnosti
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom
bezúhonnosť
komunikatívnosť
zdravotná spôsobilosť
Platové podmienky
624 € plný úväzok (polovičný úväzok 50% t. j. 312 €) v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • životopis,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sekretariat@srobarka.sk do 04.07.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Telefonický kontakt: +421 55 6221951.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnené: 19.06.2019


Language Teaching Assistant

Erasmus+ Internship
We are currently recruiting prospective language teachers/graduates willing to spend academic year 2019/20 as an English language teaching assistant at Srobarova 1, Kosice, Slovakia. Please, apply to srobarka@srobarka.sk.

We offer a mobility opportunity for prospective language teachers and/or graduates who wish to spend an academic year working as an English language teaching assistant in Kosice, Eastern Slovakia. We have 478 students aged 14 – 19. We teach English as a foreign language (mandatory), and German, French, Russian (voluntary). Our students are expected to achieve CEFR – B2 (mandatory) – C1 (voluntary) level of proficiency upon graduation.

Your duties will include participation in lesson preparation, helping students with classroom work and conversational activities, enriching lessons by adding realia of your own country, etc.