Robotická súťaž RoboRAVE Slovensko
Matematická súťaž Purple Comet! Math Meet
Deň narcisov 2024
World Art Day – Svetový deň umenia 2024
Finálové kolo vo volejbale dievčat
Krajské finále súťaže Jazykový kvet
Literárna súťaž Via Litera
Celoslovenská súťaž Zlatá klapka
Stredoškolská odborná činnosť
Okresné kolo Biblickej olympiády
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat
Oslava Dňa pí
LEŠKA (lieč – športuj – kvízuj)
Východoslovenské finále Jugend debattiert international
Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií – krajské kolo
Prezentácia knihy Obrázky z prvorepublikových Košíc
Svetový deň zdravia
Volejbal SŠ mix – krajské kolo
Vzdelávacie podujatie Masterclasses v Košiciach
Zeleno-modrý deň na Šrobárke
Deň učiteľov 2024
Ocenenie ku dňu učiteľov pre pani zástupkyňu RNDr. Dagmar Klimovú
Nemeckí žiaci zavítali do Košíc (Erasmus+ s partnerskou školou z Heidelbergu)
Celoslovenské kolo ZENIT v elektronike
Košické filozofické dni na FF UPJŠ
Semifinále žiačok stredných škôl vo volejbale
Krajské kolo v plávaní
Predstavenie Obžaloba pravdy
Valentínska kvapka krvi 2024
Skúšky DSD 1
Exkurzia v Osvienčime
Súťaž Jazykový kvet
Súťaž Re-power Camp
Volejbal SŠ mix – regionálne kolo
Šrobárčania na Zbojníckej chate
Zimný lyžiarsky kurz 2024
Stužková 2023 – 4.A, B
Stužková 2023 – 4.C, D, E
Regionálne kolo vo futsale chlapcov
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Workshop Európska únia v kocke
Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
Pancake Day na Šrobárke
Deň otvorených dverí 2024
Populárno-náučná prednáška Na horizonte čiernej diery
Šachový turnaj na Šrobárke
Maškarný ples 2024
#WeRemember – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
Erasmus+: Prípravná návšteva z Nemecka
Regionálne kolo vo volejbale dievčat SŠ
Štátne vyznamenanie získal náš absolvent Peter Kerekes
Jeden deň Šrobárčanom 2023
Magické vianočné trhy
Deň dobročinnosti
Charitatívny predaj koláčikov
Charitatívna zbierka Šrobárska tehla
Úspechy v umeleckom prednese
Prvý východoslovenský turnaj v debate
Kvantárium – svetelné javy
Adrenalín v krvi za zber papiera
Erasmus+ Neratovice
100 dní s IB DP
Ústne skúšky DSD 2
Populárny kvíz na Šrobárke
Návšteva Centra environmentálnej výchovy ZOODOM
Celoslovenská súťaž Komenský a my
Beseda s Alenkou Brindovou
Majstrovstvá SR v šachu študentov stredných škôl
Ruské slovo – krajské kolo
Vedátor na Šrobárke
Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO 2023
Týždeň outfitov na Šrobárke
Večer spoločenských hier
Krajské kolo v basketbale chlapcov
Divadelné predstavenie Návrat Dubček
Národná súťaž HIV/AIDS prevencia
Kampaň Červené stužky 2023
Charitatívny Mikulášsky beh 2023
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Zasnežená Šrobárka 2023
Prázdninový fotopríbeh 2023
2023 – Rok historických výročí
Krajské kolo vo florbale dievčat
Krajské majstrovstvá v šachu
Fibonacciho deň na Šrobárke
Regionálne finále v basketbale chlapcov
Crash-Tage DSD 2
Regionálne kolo vo florbale dievčat
Návšteva Interaktívnej periodickej tabuľky na UPJŠ
Regionálne finále vo volejbale chlapcov
Regionálne finále vo futsale dievčat
Regionálne finále v nohejbale dievčat
Medzinárodná súťaž FoodAthon 2023
Projekt Study Discovery v Holandsku
Svetový deň detí 2023
Shakespeare’s Memorial – regionálne kolo
UNIF Majstrovstvá sveta juniorov U21 v nohejbale
Exkurzia – Brno
Krajské kolo v bedmintone žiakov stredných škôl
Podujatie Živá knižnica (online)
Slávnostné odovzdávanie Sprachdiplomov (DSD 1)
Beniakove Chynorany
Celoštátne kolo AMAVET – vedátorský projekt
Astronomický večer na Šrobárke
Deutsche Sprachtage 2023
Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva
Literárno-historická exkurzia Revúca – Betliar
Prednáška vo francúzskom jazyku na UPJŠ
AproMUN Bratislava – modelové zasadnutie OSN
Exkurzia v Kežmarku
Návšteva divadelného predstavenia Tom, Dick a Harry
Obvodné kolo v súťaži piškvorky
Študentská kvapka krvi 2023
Návšteva Východoslovenskej galérie
Celoštátne finále – AMAVET
Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
Kamposlovensku a naša Šrobárčanka Alex
Prehliadka Združenej tkanivovej banky
Semifinálové kolo žiakov stredných škôl vo volejbale
Halloween na Šrobárke
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Výstava Germáni z Rankoviec
Regionálne kolo v bedmintone žiakov stredných škôl
Správna voľba povolania 2023
Súťaž v prvej pomoci
Prednáška s pánom docentom Viliamom Páleníkom
Školské kolo v súťaži piškvorky
Kreatívne a efektívne
Škultétyho rečňovanky
Dejepis v meste
Imatrikulačný ples 2023
Deň otvorených dverí na UPJŠ
Regionálne kolo vo volejbale chlapcov
Upracme svet, upracme Slovensko
Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
Slovenské Mykény – exkurzia
Slávnostné odovzdávanie cien striebornej a bronzovej úrovne DofE
IB World Conference Dublin
Beseda o zdraví
#ErasmusDays 2023 – Projektové stretnutie Erasmus+ v Poľsku
Zbierka Dni nezábudiek
#ErasmusDays 2023 – Job shadowing v Poznani
Súťaž Ústavného súdu SR
ŠtrbaRace 2023
Prvé majstrovstvá sveta v jokgu v Južnej Kórei
Noc na Šrobárke 2023
Exkurzia na Duklu
Európska noc výskumníkov – festival vedy
100. ročník Medzinárodného maratónu mieru
Európsky deň jazykov 2023
Turnaj pre Červené stužky 2023
Deň otvorených dverí na Ústavnom súde
Výstava „Enigma. Tajný svet šifier“
Biela pastelka 2023
Návšteva vo Francúzskej aliancii v Košiciach
Camp Šrobárky 2023
Krajské kolo cezpoľného behu SŠ
Zber papiera – september 2023
Kurz ochrany života a zdravia v Kysaku 2023
Začiatok školského roka 2023/2024