Verejné výzvy

Oznámenie

Na tomto mieste nájdete „verejnú výzvu na predloženie ponuky“ v prípade, že Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, ako verejný obstarávateľ takúto výzvu zverejní.
Ďakujeme za Váš záujem.


Výzva
„Oprava učebne na 1. NP“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky Oprava učebne na 1. NP (PDF — 522 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz — výmer a krycí list Oprava učebne na 1. NP (XLSX — 127 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia súťažných kritérií Oprava učebne na 1. NP (DOCX — 79 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh zmluvy o dielo Oprava učebne na 1. NP (DOCX — 67 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné vyhlásenie Oprava učebne na 1. NP (DOCX — 15 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Oprava učebne na 1. NP (PDF — 246 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Výzva
Literárne pomôcky k projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Literárne pomôcky — opakovaná výzva (PDF — 710 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Literárne pomôcky (XLSX — 309 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Čestné výhlásenie Literárne pomôcky (DOCX — 15 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Literárne pomôcky (DOCX — 303 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Literárne pomôcky (PDF — 542 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Výzva
„Stravné poukážky“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 517 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky (PDF — 219 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Cenová ponuka (DOCX — 114 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 78 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh Rámcovej zmluvy (DOC — 60 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 25 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (PDF — 598 kB)

Výzva
Literárne pomôcky k projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Literárne pomôcky (PDF — 709 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií Literárne pomôcky (XLSX — 309 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Čestné výhlásenie Literárne pomôcky (DOCX — 15 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Literárne pomôcky (DOCX — 303 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Literárne pomôcky (PDF — 864 kB)

Výzva
Súbor učebných pomôcok IKT k projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti”

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Súbor učebných pomôcok IKT (PDF — 636 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií IKT (XLSX — 307 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Čestné výhlásenie IKT (DOCX — 15 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy IKT (DOCX — 303 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Súbor učebných pomôcok IKT (PDF — 369 kB)

Výzva
Súbor učebných pomôcok k projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — Súbor učebných pomôcok (PDF — 636 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií (XLSX — 323 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Čestné výhlásenie (DOCX — 15 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy (DOCX — 303 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Súbor učebných pomôcok (PDF — 369 kB)

Výzva
„Lyžiarsky výcvik 2020“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 277 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia (PDF — 216 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia kritérií (XLSX — 14 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh zmluvy (DOCX — 27 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné výhlásenie (DOCX — 15 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — „Lyžiarsky výcvik 2020“ (PDF — 249 kB)

Výzva
Publicita projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky — prieskum trhu (PDF — 656 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií (XLSX — 303 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Čestné výhlásenie (DOCX — 15 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Publicita projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ (PDF — 367 kB)

Výzva
„Dodanie a montáž — 120 l elektrická smažiaca panvica“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 340 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy (DOCX — 23 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 15 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Dodanie a montáž — 120 l elektrická smažiaca panvica“ (PDF — 252 kB)

Výzva
„Dodanie a montáž — trojrúra elektrická pec“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 340 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy (DOCX — 23 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 15 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Dodanie a montáž — trojrúra elektrická pec“ (PDF — 252 kB)

Výzva
„Dodanie a montáž — veľkokapacitná umývačka riadu“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 371 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy (DOCX — 23 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 15 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Dodanie a montáž — veľkokapacitná umývačka riadu“ (PDF — 252 kB)

Výzva
„Oprava chodby“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 500 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer (XLSX — 14 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Krycí list rozpočtu (XLS — 40 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (DOC — 65 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 15 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Oprava chodby“ (PDF — 252 kB)

Výzva
„Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 314 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer (XLS — 70 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Krycí list rozpočtu (XLS — 49 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (DOC — 63 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Obnova sociálnych zariadení na 2. poschodí“ (PDF — 252 kB)

Výzva
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie — Rekonštrukcia budovy školy“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 314 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie“ (XLS — 38 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (PDF — 328 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie — Rekonštrukcia budovy školy“ (PDF — 252 kB)

Výzva
„Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 207 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Projekt (PDF — 1,8 MB)
 3. Oprava Prílohy č. 2 výzvy — Výkaz výmer „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (PDF — 362 kB)
 4. Opravená Príloha č. 2 výzvy — Výkaz výmer „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (XLS — 119 kB)
 5. Príloha č. 2 výzvy — Výkaz výmer „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (XLSX)
 6. Príloha č. 3 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12 kB)
 7. Príloha č. 4 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (PDF — 740 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (PDF — 160 kB)

Výzva
„Oprava odborných učební“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 172 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer „Oprava odborných učební“ (XLSX — 14 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Oprava odborných učební“ (PDF — 158 kB)

Výzva
„Oprava sociálnych zariadení a chodby“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 440 kB)
 2. Prílohy č. 1 až 3 výzvy — Výkaz výmer „Oprava sociálnych zariadení a chodby“ (XLSX — 27 kB)
 3. Príloha č. 4 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Oprava sociálnych zariadení a chodby“ (PDF — 159 kB)

Výzva
„Opravy školskej jedálne“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 171 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer „Opravy školskej jedálne“ (XLSX — 14 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (PDF — 126 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Opravy školskej jedálne“ (PDF — 160 kB)