Verejné výzvy

Výzva na predloženie ponuky
„Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“

dátum zverejnenia výzvy:

  1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 206,9 kB)
  2. Príloha č. 1 výzvy — Projekt (PDF — 1,8 MB)
  3. Príloha č. 2 výzvy — Výkaz výmer „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (XLSX — 88,3 kB)
  4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12,4 kB)
  5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (PDF — 740,3 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Výzva na predloženie ponuky
„Oprava odborných učební“

dátum zverejnenia výzvy:

  1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 171,7 kB)
  2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer „Oprava odborných učební“ (XLSX — 14,0 kB)
  3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12,2 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov