Verejné výzvy

Výzva
„Dodanie a montáž — 120 l elektrická smažiaca panvica“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 340 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy (DOCX — 23 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 15 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Výzva
„Dodanie a montáž — trojrúra elektrická pec“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 340 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy (DOCX — 23 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 15 kB)

Výzva
„Dodanie a montáž — veľkokapacitná umývačka riadu“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 371 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy (DOCX — 23 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 15 kB)

Výzva
„Oprava chodby“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 500 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer (XLSX — 14 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Krycí list rozpočtu (XLS — 40 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (DOC — 65 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Čestné vyhlásenie (DOCX — 15 kB)

Výzva
„Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 314 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer (XLS — 70 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Krycí list rozpočtu (XLS — 49 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 13 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (DOC — 63 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Obnova sociálnych zariadení na 2. poschodí“ (PDF — 252 kB)

Výzva
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie — Rekonštrukcia budovy školy“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 314 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie“ (XLS — 38 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (PDF — 328 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie — Rekonštrukcia budovy školy“ (PDF — 252 kB)

Výzva
„Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 207 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Projekt (PDF — 1,8 MB)
 3. Oprava Prílohy č. 2 výzvy — Výkaz výmer „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (PDF — 362 kB)
 4. Opravená Príloha č. 2 výzvy — Výkaz výmer „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (XLS — 119 kB)
 5. Príloha č. 2 výzvy — Výkaz výmer „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (XLSX)
 6. Príloha č. 3 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12 kB)
 7. Príloha č. 4 výzvy — Návrh Zmluvy o dielo (PDF — 740 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ (PDF — 160 kB)

Výzva
„Oprava odborných učební“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 172 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer „Oprava odborných učební“ (XLSX — 14 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Oprava odborných učební“ (PDF — 158 kB)

Výzva
„Oprava sociálnych zariadení a chodby“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 440 kB)
 2. Prílohy č. 1 až 3 výzvy — Výkaz výmer „Oprava sociálnych zariadení a chodby“ (XLSX — 27 kB)
 3. Príloha č. 4 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (DOCX — 12 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Oprava sociálnych zariadení a chodby“ (PDF — 159 kB)

Výzva
„Opravy školskej jedálne“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 171 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Výkaz výmer „Opravy školskej jedálne“ (XLSX — 14 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh na plnenie kritérií (PDF — 126 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Opravy školskej jedálne“ (PDF — 160 kB)