Verejné výzvy

Oznam
„Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby — búracie práce“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby — búracie práce (PDF — 390 kB)

Oznam
„Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa (PDF — 316 kB)

Oznam
„Edukačné publikácie 2023“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Edukačné publikácie 2023 (PDF — 243 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Edukačné publikácie 2023 (PDF — 296 kB)

Oznam
„Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa (PDF — 215 kB)

Výzva
„Zahraničná literatúra — IB school projekt“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 405 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky (XLSX — 15 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 50 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) (DOCX — 40 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy (PDF — 616 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Informácia k výzve na predkladanie ponúk (PDF — 193 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (PDF — 272 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Oznam
„Nákup učebníc — opakovaný prieskum trhu“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Nákup učebníc — opakovaný prieskum trhu (PDF — 362 kB)

Oznam
„Spotrebný tovar a prevádzkový materiál, kancelárske potreby“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Spotrebný tovar a prevádzkový materiál, kancelárske potreby (PDF — 580 kB)

Oznam
„Nákup učebníc“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Nákup učebníc (PDF — 188 kB)

Oznam
„Stavebné práce — oprava učebne č. 76“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Stavebné práce (PDF — 188 kB)

Oznam
„Stavebné práce — oprava učebne č. 74“
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Stavebné práce (PDF — 188 kB)

Výzva
„Školské lavice a stoličky“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky Školské lavice a stoličky (PDF — 652 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky a cenová ponuka Školské lavice a stoličky (XLSX — 13 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia súťažných kritérií Školské lavice a stoličky (DOCX — 43 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie Školské lavice a stoličky (DOCX — 40 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Školské lavice a stoličky (PDF — 288 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov


Výzva
„Darčekové — Benefitné poukážky“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky Darčekové — Benefitné poukážky (PDF — 278 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Darčekové — Benefitné poukážky (XLSX — 16 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Cenová ponuka na predmet zákazky Darčekové — Benefitné poukážky (DOCX — 46 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Návrh plnenia súťažných kritérií Darčekové — Benefitné poukážky (DOCX — 43 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Čestné vyhlásenie Darčekové — Benefitné poukážky (DOCX — 40 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Darčekové — Benefitné poukážky (PDF — 294 kB)

Výzva
„Učebné pomôcky — IB projekt“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky Učebné pomôcky — IB projekt (PDF — 224 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Učebné pomôcky — IB projekt (XLSX — 21 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia súťažných kritérií Učebné pomôcky — IB projekt (DOCX — 50 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie Učebné pomôcky — IB projekt (DOCX — 40 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Učebné pomôcky — IB projekt (DOCX — 55 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Učebné pomôcky — IB projekt (PDF — 206 kB)

Výzva
„Nákup kníh — IB projekt“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky Nákup kníh — IB projekt (PDF — 406 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Nákup kníh — IB projekt (XLSX — 23 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia súťažných kritérií Nákup kníh — IB projekt (DOCX — 50 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie Nákup kníh — IB projekt (DOCX — 40 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Nákup kníh — IB projekt (DOCX — 54 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Nákup kníh — IB projekt (PDF — 327 kB)

Výzva
„Nákup IKT — projekt FARMING“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky Nákup IKT — projekt FARMING (PDF — 646 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Nákup IKT — projekt FARMING (XLSX — 21 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia súťažných kritérií Nákup IKT — projekt FARMING (DOCX — 91 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie Nákup IKT — projekt FARMING (DOCX — 90 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh kúpnej zmluvy Nákup IKT — projekt FARMING (DOCX — 28 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Nákup IKT — projekt FARMING (PDF — 207 kB)

Výzva
„Lyžiarsky výcvik 2022“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky Lyžiarsky výcvik 2022 (PDF — 223 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky Lyžiarsky výcvik 2022 (PDF — 548 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia súťažných kritérií Lyžiarsky výcvik 2022 (DOCX — 92 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné vyhlásenie Lyžiarsky výcvik 2022 (DOCX — 90 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh zmluvy Lyžiarsky výcvik 2022 (DOCX — 40 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Lyžiarsky výcvik 2022 (PDF — 321 kB)