Verejné výzvy

Oznam
„Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby — búracie práce“

dátum zverejnenia oznamu:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby — búracie práce
  OPAKOVANÝ POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
  (PDF — 385 kB)

Oznam
„Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby — búracie práce“

dátum zverejnenia oznamu:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov, odstránenie stavby — búracie práce (PDF — 390 kB)

Oznam
„Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa“

dátum zverejnenia oznamu:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa (PDF — 316 kB)

Oznam
„Edukačné publikácie 2023“

dátum zverejnenia oznamu:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Edukačné publikácie 2023 (PDF — 243 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania — Edukačné publikácie 2023 (PDF — 296 kB)

Oznam
„Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa“

dátum zverejnenia oznamu:

 1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania — Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa (PDF — 215 kB)

Výzva
„Zahraničná literatúra — IB school projekt“

dátum zverejnenia výzvy:

 1. Výzva na predloženie ponuky (PDF — 405 kB)
 2. Príloha č. 1 výzvy — Špecifikácia predmetu zákazky (XLSX — 15 kB)
 3. Príloha č. 2 výzvy — Návrh plnenia kritérií (DOCX — 50 kB)
 4. Príloha č. 3 výzvy — Čestné výhlásenie — § 32, ods. 1, písmeno f) (DOCX — 40 kB)
 5. Príloha č. 4 výzvy — Návrh rámcovej zmluvy (PDF — 616 kB)
 6. Príloha č. 5 výzvy — Informácia k výzve na predkladanie ponúk (PDF — 193 kB)

 1. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (PDF — 272 kB)

* )jednotlivé podklady si uchádzači môžu stiahnuť z vyššie uvedených odkazov