Zelená Šrobárka

Ak je ľudstvo ozaj, ako sa hovorí, korunou tvorstva, malo by sa podľa toho aj správať a niesť zodpovednosť za zachovanie podmienok života na Zemi. Základom toho je vytvoriť nový postoj človeka k prírode. Environmentálna etika by mala byť súčasťou spoločenského vedomia.

Na Šrobárke nám záleží na našej planéte a odkazu pre budúce generácie. Žiaci a učitelia nie sú ľahostajní k tejto téme a rôznymi ekoaktivitami a aj vlastným pričinením dokazujú, že sa o prírodu zaujímajú.

Dlhodobým cieľom našej školy je ochrana životného prostredia, a preto často organizujeme podujatia podporujúce ekologické správanie, aby sme si pripomenuli našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. A dokonca aj priestory školy sa stávajú tiež čoraz viac zelenšie, modernejšie a zdravšie.

Environmentálne aktivity

Zbieram, zbieraš, zbierame

Dôležitou súčasťou aktivít je zber papiera, ktorým podporujeme environmentálne cítenie žiakov, učiteľov a aj nepedagogických zamestnancov školy. Takýmto ekologickým spôsobom sa na recykláciu dostávajú nepotrebné kopy starých písomiek, obalový materiál, nepoužiteľný papierový odpad. Trieda, ktorá nazbiera najviac kilogramov papiera, je ocenená obľúbeným dňom voľna.

Separovanie naše každodenné

Každý veľký čin sa začína malými krôčikmi a naša škola sa rozhodla urobiť jeden z nich. V apríli 2019 sa v škole začal separovaný zber. Na chodby a do tried boli umiestnené koše na papier a plast. Žiaci si pomaly uvedomujú, že opätovným využívaním odpadov ako druhotnej suroviny sa šetria prírodné zdroje, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vôd, spotreba energie a aj množstvo odpadu.

Modro-zelený deň

Lesy a voda sú pre náš život nevyhnutnosťou. Dôkazom toho, že žiaci neostávajú len pri slovách, je vysádzanie rastlín a stromov, ale aj čistenie okolitej prírody. Na jar, keď si pripomíname Svetový deň lesov a stromov a Svetový deň vody, na našej škole je zeleno-modrý deň. Túto dôležitú udalosť symbolicky oslávime aj zeleným alebo modrým oblečením.

Milujeme bicykle a kolobežky

Každoročne sa naša škola v septembri zapája do kampane Do školy na bicykli, ktorej cieľom je zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov, zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí školy a vytvorenie prostredia, v ktorom je cesta do školy bezpečná a zábavná. Súčasťou kampane je súťaž, v ktorej môžu školy vyhrať stojany na bicykle a vecné ceny pre žiakov. Nám sa to už podarilo, pretože sme boli najaktívnejší a do kampane sa zapojilo najviac našich žiakov. Nemalým motivačným činiteľom dopravy na bicykli a na kolobežkách počas kampane bola výmena získanej zelenej karty Petra Sagana za zlú známku.

Komu sa nelení, tomu sa zelení

V duchu tohto hesla sa nesie každoročné jesenné upratovanie školského dvore. Keď naši študenti chytia do rúk metly, hrable a lopaty, neporiadok a zlá nálada nemajú šancu. Podarilo sa nám školský dvor skrášliť novými črepníkmi s rastlinami. Odmenou za vynaloženú snahu nám sú oddýchnutí študenti, vôňa levandule a chuť sladučkých jahôd.

Dažďová záhrada

Dôvodom, prečo sa čoraz častejšie zaujímame o udržateľné hospodárenie s vodou, sú klimatické zmeny. Medzi časté prejavy patrí najmä dlhotrvajúce sucho a povodne. Dobrá správa je, že tieto výkyvy možno zmierniť jednoduchým a prirodzeným spôsobom a to vybudovaním dažďovej záhrady.

Dažďová záhrada je priehlbina, určená na zber dažďovej vody zo striech, chodníkov alebo parkovísk. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Táto voda má lepšie chemické zloženie ako miestna voda, veľmi dobre rozpúšťa živiny, je teda výborná na polievanie.

Jedna z takých dažďových záhrad vznikla aj na našej škole a teraz krášli nevyužitú plochu a poteší oko nejedného milovníka flóry.

V biologickom laboratóriu to žije!

Biológia je veda o živote a ten by teda v biologickom laboratóriu rozhodne nemal chýbať. Už dlhšie sme sa starali o izbové rastliny, ale chcelo to aj niečo z ríše živočíchov. Tak sme sa rozhodli založiť si dve akváriá — v jednom chováme rybičky a v druhom vodnú korytnačku mapovú, ktorá sa volá Jerry.

Pime vodu z vodovodu — menej plastov pre prírodu!

Existuje veľa dôvodov, prečo máme piť vodu. Každý vie, že je veľmi dôležitá pre zdravie. Naše mozgy sú závislé na dostatočnej hydratácii, aby vedeli správne fungovať. Vďaka prísunu tekutín sa zvyšuje náš fyzický a psychický výkon.

Slovensko patrí medzi krajiny bohaté na zdroje podzemných vôd. Naša voda z vodovodu je neškodná a môžeme ju bežne piť. Musí sa ale chemicky upravovať, a preto obsahuje nadmerné množstvo škodlivých látok pre naše telo.

Na Šrobárke dbáme o zdravie našich profesorov a žiakov, preto sme sa rozhodli zabezpečiť neškodnú vodu priamo z vodovodu. Zakúpili sme automat, ktorý sa vďaka filtrácii stará o dostupnosť kvalitnej vody bez obsahu chlóru a iných nežiaducich látok. Tú si každý má možnosť načerpať do vlastnej fľaše. Tým zároveň prispievame k znižovaniu objemu odpadu z PET fliaš.

Naši žiaci myslia ekologicky, nekupujú balené vody, ale svoj pracovný deň začínajú dúškom vody z nášho nového automatu na čerstvú vodu.

Projekty s ekologickou témou

Modernou a obohacujúcou formou vyučovania je projektová práca. Šrobárčania sa často zapájajú do projektov s ekologickou problematikou a vďaka tomu sa zlepšuje ich environmentálne povedomie.

Ekologický projekt Weitblick — Vízie budúcnosti

Naši žiaci tu pod vedením profesionálnych filmárov z Nemecka natočili film s ekologickou tematikou. Premietanie filmov krajín, ktoré sa do projektu zapojili (Estónsko, Lotyšsko, Slovensko a Česko), sa konalo na festivale Fahrradkino v Prahe. No nebolo to obyčajné premietanie. Žiaci si totiž museli elektrinu na premietanie vyrobiť sami a to pomocou bicyklov.

Po premietaní filmov bol pre účastníkov pripravený workshop s názvom „Odpadky sú umenie!“ Jednoducho povedané — čo ostatní vyhodia, z toho vytvoríme nové umenie! Všetci účastníci mali možnosť vyrábať z odpadového materiálu, ako sú použité tetrapakové obaly, známky, staré knihy a vinylové platne, nové produkty. Tak vznikali zápisníky, misy, šperky či peňaženky. Žiaci si mohli sami vyskúšať, že vyrobiť nový produkt z materiálu, ktorý by sme za normálnych okolností vyhodili, môže byť zaujímavé a užitočné.

Projekt Poď a recykluj

Cieľom EÚ bolo v roku 2020 recyklovať 50% odpadu. Slovensko sa zaviazalo separovať až 60% odpadu. Realita je však taká, že miera recyklácie odpadu u nás je jedna z najhorších v EÚ. O tom a aj o iných témach diskutovali naši žiaci v rámci projektu o rôznych ekologických problémoch zameraných na odpad. Riešili reálne problémy. Výsledkom ich snaženia bolo získanie medzinárodného certifikátu.

EKO-Nemčina

Na hodinách NEJ sa aktívne venujeme problematike znečisťovania životného prostredia. Naším cieľom je popri rozvoji komunikačných zručností zvýšiť zábavnou formou environmentálne povedomie žiakov. Tentokrát vytvorili žiaci zaujímavé projekty s ekologickou témou (napr. skleníkový efekt, triedenie odpadu, znečisťovanie vôd, vyrubovanie dažďových pralesov, alternatívne zdroje energie či ekologické nakupovanie) a v nemčine ich aj prezentovali.

Podobné projekty rozvíjajú u žiakov hlbšie pochopenie problémov a riešení v otázke životného prostredia a zároveň podporujú zmenu ich environmentálneho správania, pretože o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale je zároveň nevyhnutné zmeniť aj naše konanie.

#oekoropa

Prostredníctvom tejto súťaže na tému cestovanie sa poukázalo na to, že cestovať ekologicky je možné aj v tejto dobe. Úlohou bolo vymyslieť vlastný inovatívny koncept na cestovanie v Európe bez zaťaženia životného prostredia.

Naši žiaci (tím SlovEko) vytvorili koncept aplikácie s ekologickou tematikou v nemeckom jazyku. Pomocou nej sa bez emisií dostaneme do troch európskych miest — Berlína, Ľubľany a Lisabonu. Aplikácia nám umožní spoznávať historické pamiatky v mestách a zároveň sme ohľaduplní k životnému prostrediu.