Vybavenie školy

Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach sídli v priestoroch chránenej kultúrnej pamiatky od roku 1892. Okrem klasických, štandardne vybavených učební, sa v interiéri školy nachádzajú aj atypické priestory, odborné učebne, telocvičňa, školská jedáleň, kuchyňa, miestnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V exteriéri sa nachádzajú školské dvory, prevádzková budova, sklad.

Ikona pracovného stola

Laboratórium fyziky – Science lab

Laboratórium fyziky — Science lab

 • odborná učebňa je počítačom podporované prírodovedné laboratórium
 • je zariadená laboratórnymi stolmi vybavenými elektroinštaláciou, modernými pomôckami, napr. CoachLab
Laboratórium biológie

Laboratórium biológie

 • odborná učebňa vybavená interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a inými modernými učebnými pomôckami

Laboratórium chémie

Laboratórium chémie

 • odborná učebňa, ktorá predstavuje moderné, komplexne vybavené laboratórium na vyučovanie chémie
Učebňa informatiky

Učebňa informatiky

 • v škole sú zriadené 3 učebne informatiky (INF1, INF2, INF3)
 • odborné učebne sú vybavené počítačmi a infraštruktúrou umožňujúcou pripojenie študentských notebookov a počítačov prostredníctvom pevnej alebo Wi-Fi siete
 • špeciálnym vybavením je 3D tlačiareň a stavebnica Lego Mindstorms Education

Odborná učebňa

Odborné učebne

 • v škole sa nachádza 5 odborných učební (OU1, OU2, OU3, OU4 a OU5)
 • sú vybavené interaktívnymi tabuľami s dataprojektormi a inou technikou
 • odborná učebňa OU5 je multimediálna učebňa, ktorá sa využíva na digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Jazyková učebňa

Jazyková učebňa

 • k odborným učebniam patria tri jazykové učebne (JU1, JU2 a JU3)
 • učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou, rozmanitou didaktickou technikou, knižničným fondom
 • v učebniach prebieha vyučovanie cudzích jazykov, rôzne vzdelávacie jazykové aktivity, napr. príprava na DSD skúšky

Aula

Aula — spoločenská miestnosť

 • škola disponuje spoločenskou miestnosťou s kapacitou cca 140 osôb
 • využívame ju najmä na rôzne spoločenské akcie: besedy, združenia rodičov, školské prednášky, odborné semináre, akadémie a iné podujatia.
Študentská klubovňa

Žiacka rada — študovňa

 • študenti gymnázia participovali pri založení klubovne, ktorá slúži na ich aktívny relax počas voľných hodín, prestávok, na zasadanie žiackej školskej rady či netradičné vyučovacie hodiny v neformálnom prostredí
 • je to miesto, ktoré môžu využívať aj na štúdium a vzájomné konzultácie

Telocvičňa

Telocvičňa

 • jej priestor sa využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, krúžkovú činnosť, rôzne mimoškolské športové aktivity: futbal, florbal, basketbal, volejbal
Školský dvor

Multifunkčné ihrisko

 • nachádza sa v areáli školy
 • rozmery nového multifunkčného ihriska sú 33×18 metrov, povrch tvorí umelý trávnik
 • k dispozícii je obvodový mantinelový systém, sieťky a osvetlenie, čo predstavuje komfortné vyžitie sa športovcov
 • ihrisko disponuje technickým vybavením pre športy: minifutbal, volejbal, basketbal, tenis a futbal

Jedáleň

Školská jedáleň

 • pýchou školy je aj príjemné, moderne upravené prostredie školskej jedálne, v ktorom sa žiakom a zamestnancom školy podáva kvalitná strava
 • benefitom je ponuka bezlepkovej a vegetariánskej stravy
Bufet, ilustračné foto
(ilustračné foto)

Školský bufet

 • v priestoroch školy sa nachádza aj školský bufet, ktorý ponúka žiakom pomerne široký sortiment rýchleho občerstvenia: čerstvé pečivo, jogurty, studené a teplé nápoje a pod.