Ako sa meníme

Šrobárka prechádza od roku 2018 veľkými zmenami. Pre porovnanie Vám prinášame ukážky, ktoré zachytávajú minulý a súčasný stav.
*) obrázok sa zväčší po kliknutí


Jazyková učebňa (č. 20) pred zmenou
Jazyková učebňa (č. 20) pred zmenou
Učebňa č. 20 po zmene
Učebňa č. 20 po zmene


Učebňa č. 19 pred zmenou
Učebňa č. 19 pred zmenou
Knižnica (č. 19) po zmene
Knižnica (č. 19) po zmene


Učebňa č. 23 pred zmenou
Učebňa č. 23 pred zmenou
Učebňa č. 23 po zmene
Učebňa č. 23 po zmene


Učebňa č. 77 pred zmenou
Učebňa č. 77 pred zmenou
Učebňa č. 77 po zmene
Učebňa č. 77 po zmene
Marec 2021


Učebňa č. 73 pred zmenou
Učebňa č. 73 pred zmenou
Učebňa č. 73 po zmene
Učebňa č. 73 po zmene
December 2020


Učebňa č. 81 pred zmenou
Učebňa č. 81 pred zmenou
Učebňa č. 81 po zmene
Učebňa č. 81 po zmene
September 2020Chodba na prízemí pred zmenou
Chodba na prízemí pred zmenou
Chodba na prízemí po zmene
Chodba na prízemí po zmene
December 2019Dievčenské toalety pred zmenou
Dievčenské toalety pred zmenou
Dievčenské toalety po zmene
Dievčenské toalety po zmene
September 2019


Učebňa č. 79 pred zmenou
Učebňa č. 79 pred zmenou
Učebňa č. 79 po zmene
Učebňa č. 79 po zmene
September 2019Oddychová zóna pred zmenou
Oddychová zóna pred zmenou
Oddychová zóna po zmene
Oddychová zóna po zmene
Jún 2019Laboratórium fyziky pred zmenou
Laboratórium fyziky pred zmenou
Laboratórium fyziky (Science lab) po zmene
Laboratórium fyziky (Science lab) po zmene
Jún 2019Laboratórium biológie pred zmenou
Laboratórium biológie pred zmenou
Laboratórium biológie pred zmenou
Laboratórium biológie po zmene
Marec 2019Chodba na 1. poschodí pred zmenou
Chodba na 1. poschodí pred zmenou
Chodba na 1. poschodí po oprave
Chodba na 1. poschodí po oprave
Január 2019


Jedáleň Šrobárky pred zmenou
Jedáleň Šrobárky pred zmenou
Jedáleň Šrobárky po zmene
Jedáleň Šrobárky po zmene
December 2018
Jedáleň Šrobárky po zmene
Jedáleň Šrobárky po zmene
December 2020Veľký školský dvor pred zmenou
Veľký školský dvor pred zmenou
Multifunkčné ihrisko na veľkom školskom dvore
Multifunkčné ihrisko na veľkom školskom dvore
December 2018


Toalety pred zmenou
Toalety pred zmenou
Toalety po zmene
Toalety po zmene
December 2018


Učebňa č. 85 pred zmenou
Učebňa č. 85 pred zmenou
Učebňa č. 85 po zmene
Učebňa č. 85 po zmene
September 2018


Učebňa č. 7 pred zmenou
Učebňa č. 7 pred zmenou
Učebňa č. 7 po zmene
Učebňa č. 7 po zmene
Júl 2018


Učebňa č. 9 pred zmenou
Učebňa č. 9 pred zmenou
Učebňa č. 9 po zmene
Učebňa č. 9 po zmene
Máj 2018


Učebňa č. 10 pred zmenou
Učebňa č. 10 pred zmenou
Učebňa č. 10 po zmene
Učebňa č. 10 po zmene
Apríl 2018


Učebňa č. 90 pred zmenou
Učebňa č. 90 pred zmenou
Učebňa č. 90 po zmene
Učebňa č. 90 po zmene
Marec 2018