Ako sa meníme

Šrobárka prešla v posledných mesiacoch veľkými zmenami. Pre porovnanie Vám prinášame ukážky, ktoré zachytávajú minulý a súčasný stav.
*) obrázok sa zväčší po kliknutíLaboratórium biológie pred zmenou
Laboratórium biológie pred zmenou
Laboratórium biológie pred zmenou
Laboratórium biológie po zmene
Marec 2019Laboratórium fyziky pred zmenou
Laboratórium fyziky pred zmenou
Laboratórium fyziky po zmene (Science lab)
Jún 2019


Jedáleň Šrobárky pred zmenou
Jedáleň Šrobárky pred zmenou
Jedáleň Šrobárky po zmene
Jedáleň Šrobárky po zmene
December 2018


Chodba pred zmenou
Chodba pred zmenou
Chodba na 1. poschodí po oprave
Chodba na 1. poschodí po oprave
Január 2019


Veľký školský dvor pred zmenou
Veľký školský dvor pred zmenou
Multifunkčné ihrisko na veľkom školskom dvore
Multifunkčné ihrisko na veľkom školskom dvore
December 2018


Toalety pred zmenou
Toalety pred zmenou
Toalety po zmene
Toalety po zmene
December 2018


Učebňa 1.A pred zmenou
Učebňa 1.A pred zmenou
Učebňa 1.A po zmene
Učebňa 1.A po zmene
Júl 2018


Učebňa 1.D pred zmenou
Učebňa 1.D pred zmenou
Učebňa 1.D po zmene
Učebňa 1.D po zmene
September 2018


Učebňa 2.A pred zmenou
Učebňa 2.A pred zmenou
Učebňa 2.A po zmene
Učebňa 2.A po zmene
Máj 2018


Učebňa 3.A pred zmenou
Učebňa 3.A pred zmenou
Učebňa 3.A po zmene
Učebňa 3.A po zmene
Apríl 2018


Učebňa 4.D pred zmenou
Učebňa 4.D pred zmenou
Učebňa 4.D po zmene
Učebňa 4.D po zmene
Marec 2018