Ako sa meníme — exteriér

Šrobárka prechádza od roku 2018 veľkými zmenami. Pre porovnanie Vám prinášame ukážky, ktoré zachytávajú minulý a súčasný stav.
*) obrázok sa zväčší po kliknutíDvorová fasáda, severné krídlo, atikový štít (veľký školský dvor) pred zmenou
Dvorová fasáda, severné krídlo, atikový štít — veľký školský dvor pred zmenou
Dvorová fasáda, severné krídlo, atikový štít — veľký školský dvor po zmene
Dvorová fasáda, severné krídlo, atikový štít — veľký školský dvor po zmene
November 2021

Dvorová fasáda, severné krídlo, nárožná rotunda (veľký školský dvor) pred zmenou
Dvorová fasáda, severné krídlo, nárožná rotunda — veľký školský dvor pred zmenou
Dvorová fasáda, severné krídlo, nárožná rotunda (veľký školský dvor) po zmene
Dvorová fasáda, severné krídlo, nárožná rotunda — veľký školský dvor po zmene

Dvorová fasáda, nárožná rotunda, okno (veľký školský dvor) pred zmenou
Dvorová fasáda, nárožná rotunda, okno — veľký školský dvor pred zmenou
Dvorová fasáda, nárožná rotunda, okno (veľký školský dvor) po zmene
Dvorová fasáda, nárožná rotunda, okno — veľký školský dvor po zmene

Dvorová fasáda, východné krídlo, atikový štít (veľký školský dvor) pred zmenou
Dvorová fasáda, východné krídlo, atikový štít — veľký školský dvor pred zmenou
Dvorová fasáda, východné krídlo, atikový štít (veľký školský dvor) po zmene
Dvorová fasáda, východné krídlo, atikový štít — veľký školský dvor po zmeneHlavný stredový rizalit pred zmenou
Hlavný stredový rizalit pred zmenou
Hlavný stredový rizalit po zmene
Hlavný stredový rizalit po zmene
November 2021

Hlavný stredový rizalit (veľký školský dvor), detail dekoratívnej výzdoby pred zmenou
Hlavný stredový rizalit — veľký školský dvor, detail dekoratívnej výzdoby pred zmenou
Hlavný stredový rizalit (veľký školský dvor), detail dekoratívnej výzdoby po zmene
Hlavný stredový rizalit — veľký školský dvor, detail dekoratívnej výzdoby po zmene
November 2021

Hlavný stredový rizalit, detail dekoratívnej výzdoby pred zmenou
Hlavný stredový rizalit, detail dekoratívnej výzdoby pred zmenou
Hlavný stredový rizalit, detail dekoratívnej výzdoby po zmene
Hlavný stredový rizalit, detail dekoratívnej výzdoby po zmene
November 2021

Hlavný stredový rizalit (veľký školský dvor) pred zmenou
Hlavný stredový rizalit — veľký školský dvor pred zmenou
Hlavný stredový rizalit (veľký školský dvor) po zmene
Hlavný stredový rizalit — veľký školský dvor po zmene
November 2021

Hlavný stredový rizalit, detail dekoratívnej výzdoby pred zmenou
Hlavný stredový rizalit, detail dekoratívnej výzdoby pred zmenou
Hlavný stredový rizalit, detail dekoratívnej výzdoby po zmene
Hlavný stredový rizalit, detail dekoratívnej výzdoby po zmene
September 2021


Detail okna (malý školský dvor) pred zmenou
Detail okna — malý školský dvor pred zmenou
Detail okna (malý školský dvor) po zmene
Detail okna — malý školský dvor po zmene
August 2021Stredný rizalit, atikový štít (malý školský dvor) pred zmenou
Stredný rizalit, atikový štít — malý školský dvor pred zmenou
Stredný rizalit, atikový štít (malý školský dvor) po zmene
Stredný rizalit, atikový štít — malý školský dvor po zmene
August 2021

Stredný rizalit (malý školský dvor) pred zmenou
Stredný rizalit — malý školský dvor pred zmenou
Stredný rizalit — malý školský dvor po zmene
Stredný rizalit — malý školský dvor po zmene
August 2021
Stredný rizalit — malý školský dvor po zmene
Stredný rizalit — malý školský dvor po zmene
August 2021


Nárožie (malý školský dvor) pred zmenou
Nárožie — malý školský dvor pred zmenou
Nárožie (malý školský dvor) po zmene
Nárožie — malý školský dvor po zmene
Jún 2021Oddychová zóna pred zmenou
Oddychová zóna pred zmenou
Oddychová zóna po zmene
Oddychová zóna po zmene
Jún 2019Veľký školský dvor pred zmenou
Veľký školský dvor pred zmenou
Multifunkčné ihrisko na veľkom školskom dvore po zmene
Multifunkčné ihrisko na veľkom školskom dvore po zmene
December 2018