IB na Šrobárke

IB na Šrobárke

Medzinárodné osemročné IB štúdium v angličtine — 6 rokov MYP + 2 roky DP

Šesťročné štúdium IB MYP 0 je určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ.

Ak začneš študovať MYP 0 — tvoje štúdium bude trvať 6 rokov a bude pokračovať IB DP.

Dvojročné štúdium IB MYP 4 je určené pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ.

Ak začneš študovať MYP 4 — tvoje štúdium bude trvať 2 roky a bude pokračovať IB DP.

Dvojročné štúdium IB DP je určené pre uchádzačov z 2. ročníka SŠ.
Medzinárodné osemročné IB štúdium v angličtine Osemročné gymnázium
MYP 0 príma — prvý ročník
MYP 1 sekunda — druhý ročník
MYP 2 tercia — tretí ročník
MYP 3 kvarta — štvrtý ročník
MYP 4 kvinta — piaty ročník
MYP 5 sexta — šiesty ročník
DP 1 septima — siedmy ročník
DP 2 oktáva — ôsmy ročník