Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

Základné informácie

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 v sebe kombinuje viacero funkcií a možností využitia, na ktoré by inak bolo potrebných niekoľko samostatných preukazov. Vďaka čipu, ktorý je súčasťou preukazu, je možné jeden preukaz využívať:

  • v škole (dochádzkový alebo stravovací systém),
  • v doprave (MHD, SAD, železnice — nahrádza dopravné karty),
  • zľavy pri nákupoch (oblečenie, elektronika, kozmetika, školské potreby a kníhkupectvá),
  • zľavy na športoviskách (lyžiarske strediská, kúpaliská, plavárne a hokejové zápasy),
  • zľavy na stravovanie (rýchle občerstvenie, bagetérie, reštaurácie, kaviarne a čajovne),
  • zľavy na služby (kopírovanie a mobilný operátor):
    • pre držiteľov preukazov ISIC, ITIC a EURO<26 je dostupný paušál Go Yoxo,
  • zľavy na kultúru (kiná, divadlá a múzeá).

Aktivácia a predĺženie platnosti preukazu

Pre potreby použitia ISIC preukazov na využitie služieb dopravných prepravcov je nutné predĺžiť ich platnosť pomocou čítačky kariet, ktorá sa nachádza v učebni INF2. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte administrátorov ISIC preukazov v kabinete informatiky.

Vydanie duplikátu preukazu

V prípade straty alebo poškodenia platného ISIC preukazu je možné objednať si vydanie duplikátu preukazu prostredníctvom internetového portálu, kde sa nachádzajú aj ďalšie dôležité informácie. Poplatok za vydanie sa realizuje online platbou priamo na portáli. Po zaplatení už objednávku nie je možné stornovať, systém automaticky zablokuje pôvodnú kartu.

Platnosť preukazu v doprave

Platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy končí 31. augusta, avšak pre žiakov v končiacom ročníku strednej školy je platnosť stanovená dátumom riadneho ukončenia štúdia alebo najneskôr do 30. júna daného roka. Pre využívanie preukazu v doprave nasledujúci školský rok vrátane letných prázdnin je potrebné si ho aktivovať prostredníctvom platby SMS správou alebo pomocou aplikácie Ubian. Zapísanie predĺženej platnosti do čipu karty prebieha priložením preukazu ku školskému terminálu alebo k verejne prístupnému terminálu.

V rámci akceptačnej skupiny TransCard a Bratislavská integrovaná doprava si navzájom uznávajú elektronickú dopravnú peňaženku na ISIC preukazoch určití dopravcovia — Dopravný podnik mesta Košice, Eurobus Košice, SAD Prešov, SAD Poprad, ARRIVA Michalovce a ďalší.

Po prihlásení do aplikácie Ubian je možné overiť platnosť zliav v doprave, skontrolovať zostatok elektronickej peňaženky, zakúpiť predplatný cestovný lístok, ale aj sledovať aktuálne meškania autobusov a vlakov.

Mestská hromadná doprava

Dopravný podnik mesta Košice umožňuje žiakom stredných a vysokých škôl denného štúdia do veku 26 rokov, ktorí majú medzinárodné preukazy ISIC, využívať preukaz ako dopravnú kartu po personifikácii na školách alebo vyhradených miestach a majú nárok na poskytnutie zľavy z cestovného.

Dopravný podnik mesta Košice umožňuje aj online kúpu cestovných lístkov, skontrolovanie zostatku elektronickej peňaženky a možnosť navýšenia kreditu prostredníctvom webu/aplikácie Ubian.

Autobusová doprava

Dopravcovia Slovenskej autobusovej dopravy, medzi ktorými sú aj spoločnosti Eurobus Košice a ARRIVA Michalovce, umožňujú získanie zľavy z cestovného pre držiteľov platných preukazov ISIC. Podľa tarify v prímestskej autobusovej doprave majú držitelia platných ISIC preukazov právo získať zľavnené cestovné do dovŕšenia 26. roku veku, pričom musí byť žiakom dennej formy štúdia a úhrada cestovného je podmienená platbou z čipovej karty.

Po prihlásení do aplikácie Ubian je možné skontrolovať zostatok elektronickej peňaženky a navýšiť kredit.

Železničná doprava

Železničná spoločnosť Slovensko umožňuje žiakom s platným preukazom ISIC bezplatnú prepravu. K preukazu je potrebný aj registračný preukaz Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorý je dostupný zadarmo. Pri cestovaní je potrebné si zakúpiť aj cestovný lístok na bezplatnú dopravu.

Žiak stráca nárok na bezplatnú prepravu vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko dňom ukončenia štúdia na strednej škole.

Zľavy pri nákupoch

Preukaz ISIC umožňuje jeho držiteľom získavať zľavy pri nákupoch v obchodoch, na športoviskách, na stravovanie, na kultúru a rôzne služby. Licencia sa predlžuje zakúpením známky ISIC na školský rok (priamo v škole alebo prostredníctvom webu). Bez aktuálnej známky ISIC je preukaz neplatný na zľavy a výhody na území Slovenska a v zahraničí, ktoré sú viazané na licenciu ISIC a EURO<26.

Zľavy môžete získať na týchto miestach — zoznam ISIC zliav na Slovenskuzoznam zliav v Košiciach. Pravidelne sa do zoznamu pridávajú aj ďalšie miesta, kde je možné získať zľavu — zoznam najnovších zliav na Slovensku. Pre držiteľov platných ISIC preukazov sú vydávané aj kupónové zľavy.