Martin Mičuch postúpil na celosvetové finále s projektom ROBOMAZE

Žilinská univerzita v Žiline privítala v piatok v priestoroch „Átria“ Stavebnej fakulty súťažiacich z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej z výziev robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko 2024.

Martin Mičuch získal v kategórii Výzva — FIRE FIGHTING 1. miesto a POSTUPUJE na celosvetové finále, ktoré bude v UniSC Aréne v Queenslande, Austrália.

Medzinárodná matematická súťaž Purple Comet! Math Meet

Purple Comet! Math Meet je medzinárodná matematická súťaž, v ktorej si tímy študentov základných a stredných škôl z celého sveta porovnávajú svoje vedomosti z matematiky.

Tohtoročného 8. kola sa zúčastnilo až 4 033 tímov zo 68 krajín. V kategórii „stredné školy do 1 200 študentov“, kde súťažilo 1 153 tímov z celého sveta (19 bolo zo Slovenska), našu školu dňa reprezentovali dva tímy:

  • Sroba_Team_1: M. Marcinčák (4.C), M. Mičuch (4.C), E. Lehocký (3.C), D. Zajak (3.B), F. Findorák (2.C) a T. Daňo (2.B),
  • Sroba_Team_2: M. Bérešová (1.B), S. Györi (1.B), J. Némethová (1.B) a O. Kováč (1.C).

V medzinárodnom rebríčku sa Sroba_Team_1 umiestil vo svojej kategórii na výbornom 43. mieste, čím sa zaradil medzi prvých 52 úspešných riešiteľov z celého sveta, a v rámci Slovenska obsadil skvelé 2. miesto. Náš druhý Sroba_Team_2 sa tiež nechal zahanbiť — celkovo skončil na 461. mieste a v rámci Slovenska na 11. mieste.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a veríme, že nadobudnuté skúsenosti zúročia v ďalších matematických súťažiach.

Deň narcisov

Nadšenie pre dobrovoľníctvo a pomoc druhým je vždy dôvodom na oslavu. A práve takou príležitosťou bola aj zbierka na podporu Dňa narcisov, ktorá sa konala dňa . Dňom narcisov sa každoročne pripomína boj proti rakovine. Symbolom tohto dňa je narcis — kvet života a nádeje. Naši žiaci aj tohto roku vyrazili s pokladničkami do ulíc a prispeli k podpore tých, ktorí to najviac potrebujú. Malé gestá lásky a solidarity majú veľký význam pre tých, ktorí bojujú s rakovinou.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

World Art Day — Svetový deň umenia 2024

Viete, čím je významný ?
V tento deň sa narodil renesančný architekt, maliar, sochár, vedec a vynálezca Leonardo da Vinci (). V r. ho UNESCO vyhlásilo za Svetový deň umenia a od r. bol oficiálne zaradený aj do kalendára. Umenie nás sprevádza od počiatku ľudských dejín, inšpiruje, nadchýna, uzdravuje, mení, ale dokáže vyvolať i vlnu pobúrenia.

Na Šrobárke sme si jeho význam pripomenuli tvorivou dielňou, kde si žiaci 1.C a 1.E vyskúšali japonskú techniku NOTAN a relaxačné kreslenie ZENTANGLE. Ďalšie práce našich talentovaných žiakov si môžete pozrieť vo Virtuálnej galérii Šrobárky.

Finálové kolo vo volejbale dievčat

Vynikajúci úspech dosiahol náš volejbalový tím dievčat, ktorý sa zúčastnil finálového kola vo volejbale dievčat, organizovaného RCM, dňa . Dievčatá sa umiestnili na krásnom 2. mieste, pričom od prvého miesta ich delili len dva body v tajbrejku s víťazným družstvom. Ich skvelý výkon im zabezpečil miestenku na Krajskú športovú olympiádu.

Tento úspešný tím tvorili žiačky: Lara Isabel Bernáth (I.A), Emma Močilenková (II.B), Nina Kyselová (II.D), Lenka Spustová (II.D), Soňa Genčúrová (IV.D), Laura Zenovitzová (IV.D) a Natália Pirová (IV.E).

Dievčatám blahoželáme a budeme držať palce na krajskej súťaži!

Jazykový kvet — krajské finále

Aj v tomto školskom roku sme na súťaži Jazykový kvet mali možnosť ukázať aké jazykové a herecké talenty máme na Šrobárke. A že ich máme dosť, svedčia aj krásne umiestnenia v krajskom finále. Tak poďme na to.

Prvé miesto v prednese v španielskom jazyku získala za 3. kategóriu Alžbeta Lisiková z I.D a postupuje na celoslovenské kolo do Nitry. Janka Piková z I.A získala skvelé 2. miesto a Lucia Kubíková z I.D pekné 3. miesto.

Veronika Barilíková z IB DP1 presvedčila porotu svojim prednesom vo francúzštine a patrí jej 1. miesto a postup na celoslovenské finále. Jana Kaťuchová z II.D získala výborné 2. miesto.

Za ruský jazyk nás reprezentovala Diana Pavlíková a skončila na 2. mieste. Na skvelom 2. mieste skončila aj Eliška Knižková v prednese poézie v anglickom jazyku. Dievčatá, boli ste skvelé!

So scénkou Hipster Hobos porotu a divákov pobavili študenti a študentky z II.E, ktorým scénka priniesla prvé miesto a postup na celoslovenské kolo. Za odvahu a autentické prevedenie ďakujeme Timke Kováčovej, Ester Slobodníkovej, Martinovi Bartovi, Nathanielovi Kňazovickému a Adamovi Lukácsovi. Gratulujeme a držíme palce postupujúcim!

Olympiáda Gramotej 2024

Naši siedmi žiaci sa v termíne zúčastnili medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku Gramotej na Štátnej univerzite I. N. Uljanova v meste Čeboksary v Čuvašskej republike. Vo všetkých troch kategóriách A1, A2, B1 sme mali zastúpenie.

Dosiahli veľmi pekné umiestnenie:

  • kategória B1 — Maroš Dudra (7. miesto) a Ľudmila Jankovíková (5. miesto),
  • kategória A2 — Jožko Volner (27. miesto) a Zuzka Cirbusová (28. miesto), najúspešnejší v tejto kategórii boli Sofia Cinová (10. miesto) a Róbert Findorák (9. miesto) — títo dvaja žiaci sú medzi ocenenými a získali možnosť zúčastniť sa Jesennej online školy ruského jazyka,
  • kategória A1 — Sofia Horovčáková (6. miesto) — je medzi ocenenými, tiež získala možnosť Jesennej online školy ruského jazyka.

Srdečne blahoželáme!

Olympiáda kritického myslenia

Olympiáda kritického myslenia je súťaž Slovenskej debatnej asociácie, ktorá rozvíja kritické myslenie a mediálnu gramotnosť študentstva stredných škôl. Spomedzi viacerých úspešných riešiteľov krajského kola tejto olympiády sa najlepšie umiestnili študentky Olívia Jánošíková (IB DP1) na 5. mieste a Veronika Benková (2.B) na 9. mieste. Blahoželáme!

Via Litera — získali sme dve 3. miesta

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Rotary klubom organizovali 3. ročník literárnej súťaže Via Litera. Súťaž je venovaná pamiatke Petra Raševa, významnej osobnosti košickej kultúry. Tohtoročná téma Prečo som tu? zaujala aj našich študentov, Ema Lola Škombárová získala 3. miesto v kategórii poézia a taktiež 3. miesto v kategórii próza si odniesla Miroslava Pástorová z 1.A triedy. Ocenené boli aj naše pani profesorky Mgr. Alena Palírová, Mgr. Jana Labunová a Mgr. Veronika Polomská. Už teraz sa tešíme na 4. ročník!

V celoslovenskej súťaži Zlatá klapka sme získali tri TOP nominácie

Takmer 150 prihlásených žiakov z 26 škôl sa súťažilo 12. ročníka celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže s názvom Zlatá klapka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jej organizátorom je ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave.

Žiaci krúžku Vtedy na Šrobárke získali v kategórii Spravodajstvo a publicistika (15 – 19) 1. miesto za príspevok Kalamajky, ktoré pripravili Daniela Šolcová a Arian Tahzib. Čestné uznanie získala Diana Kráľová za príspevok Noc na Šrobárke.

V kategórii Krátky hraný film bol nominovaný príspevok Sapere Aude, ktorý pripravili Mikuláš Marko a Daniela Šolcová pod vedením Mgr. Aleny Palírovej. Medzi navrhovanými príspevkami bol aj krátky film Mice advice z autorskej dielne Matúš Sisol, Jakub Harvan, Patrik Matyáš a Vladimír Kundracik.

Členmi poroty boli Aneta Parišková, Patrik Pašš, Anton Szomolányi, Zora Hudíková a predsedníčkou poroty bola Petra Kolevská.

Marec bol veľmi úspešným mesiacom aj pre našich SOČ-károv

Najskôr si 7 odborných komisií vypočulo 23 obhajob skvelých prác SOČ. Najlepších 14 z nich potom postúpilo do Krajskej prehliadky, kde nás naozaj znamenite reprezentovali. Svedčia o tom aj výsledky: dve prvé miesta a dve tretie miesta.

Na treťom mieste sa umiestnili Bronislava Najvirtová (III.D) s prácou Uchovávanie ľudových tradícií v banských obciach Dolného Spiša a Viktória Bukatová (III.E) s prácou Mikroorganizmy v našich životoch.

Na prvom mieste, s postupom na Celoštátnu prehliadku, sa umiestnili Alexandra Piatková (III.C) s prácou Vplyv emocionálnej regulácie na prokrastináciu študentov stredných škôl a Samuel Juhász (IB DP1) s prácou Medzi mestom a vidiekom: Suburbanizácia a urbanizácia v meste Košice a jeho okolí so zameraním na obec Paňovce.

Srdečne blahoželáme všetkým reprezentantom a postupujúcim držíme palce.

Hviezdoslavov Kubín 2024 — okresné kolo — máme 1. a 2. miesto

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou na Slovensku, ktorej cieľom je prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu.

V okresnom kole jubilejného 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo , sa stretlo množstvo skvelých recitátorov. Šrobárku na tomto podujatí úspešne reprezentovali Diana Pavlíková z 2.B a Eliška Knižková z 2.A.

Dievčatá predviedli skvelý výkon, za ktorý v umeleckom prednese poézie získala Dianka úžasné 1. miesto a v umeleckom prednese prózy obsadila Eliška skvelé 2. miesto s návrhom na postup.

Obom našim recitátorkám SRDEČNE BLAHOŽELÁME a zároveň im DRŽÍME PALCE v krajskom kole, ktoré sa uskutoční začiatkom mája v Michalovciach.


22 apr

Zber papiera

pondelok, 22. apr 2024
22 apr

Deň Zeme

pondelok, 22. apr 2024
23 apr

Zber papiera

utorok, 23. apr 2024
Žiadna udalosť nebola nájdená!

21. apr

2024

Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

Podmienky výberového konania do Medzinárodného vzdelávacieho programu IB DP na Gymnáziu, Šrobárova 1, v Košiciach nájdete tu →

Prihlášku je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice do 20. mája 2024.

Prihlášku nájdete na tejto stránke →

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte IB DP koordinátora: Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk

20. apr

2024

Termín PS

Termín písomnej prijímacej skúšky je nasledovný:

  • — 1. termín prijímacej skúšky,
  • — 2. termín prijímacej skúšky.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 je .

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia (DOCX — 15 kB) →).

19. apr

2024

Školská jedáleň — oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

od bude naša školská jedáleň z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorená.

Ďakujeme za porozumenie.

19. apr

2024

18. apr

2024

Fotosúťaž „Fyzika v každodennom živote“ — hlasovanie

Milí Šrobárčania,

hlasovať za najlepšiu fotku vo fotosúťaži „Fyzika v každodennom živote“ môžete prostredníctvom elektronického formulára (po prihlásení sa školským kontom Microsoft 365).

Online hlasovanie za najlepšiu fotku →

14. apr

2024

Podcast Mia & Sam

Možno ste ho už stretli na chodbách školy — sympatický tmavovlasý chalan Sam.

Mal možnosť spoznať viaceré školy v niekoľkých krajinách a dnes je u nás na IB DP1. Ktorá krajina je jeho obľúbenou? Dozvieš sa v podcaste s Miou.

Nový podcast #3 — IB očami zahraničného študenta (Samuel Graydon Beard) môžete počúvať v aplikácii Spotify alebo na tejto stránke.

11. apr

2024

Chystáme pre Vás druhý „Šrobkvíz“!

kedy: 24.04.2024
kde: v aule
čas: začiatok o 14:45
tímy: maximálne 6 členov v jednom tíme (z toho môže/nemusí byť 1 učiteľ) a vítané sú aj tímy učiteľské

Prihlásiť sa môžete osobne v kabinete biológie alebo správou na Edupage p. p. Hlinkovej — uviesť názov tímu a členov tímu.

Pre prvé tri tímy je nachystaná odmena 🙂 Tešíme sa na Vás!

28. mar

2024

23. mar

2024

Zber papiera

O škole

História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov.
Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou.
Dnes je to moderná dynamická škola so 610 žiakmi a je jednou z piatich škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori a vysokoškolskí učitelia, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov.
Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života. Profil našej školy dotvárajú pravidelne organizované aktivity. Mnohé z nich majú dlhú tradíciu, iné sú mladšie. Jedno však majú spoločné — poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú.

International Baccalaureate

Logo "Z nášho kraja do celého sveta" Gymnazium Srobarova 1 Kosice is a candidate school*) for the MYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy — a commitment to high-quality, challenging, international education — that we believe is important for our students.
*) Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.
For further information about the IB and its programmes visit www.ibo.org.

Logo IB Diploma Programme Gymnázium Šrobárova 1 Košice je kandidátskou školou*) pre MYP. Táto škola sa usiluje o autorizáciu, aby sa stala IB World School. IB World Schools zdieľajú spoločnú filozofiu — záväzok ku kvalitnému, náročnému, medzinárodnému vzdelávaniu, o ktorom sme presvedčení, že je dôležité pre našich žiakov.
*) Iba školy autorizované organizáciou IB môžu ponúkať ktorýkoľvek zo štyroch akademických programov: Program pre základné školy (PYP), Program pre stredné školy (MYP), Diplomový program (DP) alebo Program pre kariéru (CP). Štatút kandidáta nedáva záruku, že autorizácia bude udelená.
Ďalšie informácie o IB a programoch nájdete na stránke www.ibo.org.Top

Pre viac informácií:

KONTAKT