International Baccalaureate

Logo "Z nášho kraja do celého sveta" Logo IB Diploma Programme

Gymnazium Srobarova 1 Kosice is a candidate school*) for the MYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy — a commitment to high-quality, challenging, international education — that we believe is important for our students.
*) Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.
For further information about the IB and its programmes visit www.ibo.org.

Gymnázium Šrobárova 1 Košice je kandidátskou školou*) pre MYP. Táto škola sa usiluje o autorizáciu, aby sa stala IB World School. IB World Schools zdieľajú spoločnú filozofiu — záväzok ku kvalitnému, náročnému, medzinárodnému vzdelávaniu, o ktorom sme presvedčení, že je dôležité pre našich žiakov.
*) Iba školy autorizované organizáciou IB môžu ponúkať ktorýkoľvek zo štyroch akademických programov: Program pre základné školy (PYP), Program pre stredné školy (MYP), Diplomový program (DP) alebo Program pre kariéru (CP). Štatút kandidáta nedáva záruku, že autorizácia bude udelená.
Ďalšie informácie o IB a programoch nájdete na stránke www.ibo.org.


Prázdninový fotopríbeh 2023

Aj v tomto školskom roku sme pre žiačky a žiakov pripravili školskú geografickú súťaž s názvom Prázdninový fotopríbeh. Podstatou súťaže je spracovať svoje cestovateľské zážitky z prázdnin do podoby videa alebo prezentácie. Obsahom sú vlastné fotografie a originálne postrehy a komentáre.

Najlepšou prácou v kategórii video sa stala práca Nelly Švídovej z 1.D. Nelly do svojho videa okrem vlastných mini videí, vložila aj mapy, vlastné popisy a pridala geografické zaujímavosti o svojich cestách po vybraných talianskych mestách a Gdaňsku. V kategórii prezentácia prvé miesto získala Diana Szabadošová z 1.A, ktorá nás previedla rôznymi lokalitami Slovenska a Európy. Na 2. mieste sa umiestnila práca o Nórsku, ktorú vypracoval Šimon Sobek z 1.C. Tretie miesto sme udelili Mirke Pastorovej z 1.E s videom o rôznych miestach Slovenska. Blahoželáme.

Ďakujeme za účasť všetkým zapojeným. Máme radosť, že podporujete našu snahu viesť vás k tvorivosti, originalite a angažovanosti. Tešíme sa na vaše zážitky o rok.

2023 — Rok historických výročí

V tomto roku si okrem iného pripomíname aj tieto výročia: 30 rokov od vzniku samostatného Slovenska, 100 rokov od Mníchovského puču, 100 rokov Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, 250 rokov od Bostonského pitia čaju a z kultúrnych udalostí má 50 rokov hip hop a filmová rozprávka Tri oriešky pre Popolušku. Na tieto udalosti sme zamerali naše úlohy v piatich kolách školskej dejepisnej súťaže. Zapojilo sa 11 trojčlenných tímov z našej školy. Ďakujeme za účasť a víťazom ešte raz blahoželáme.

Toto sú naše víťazky: 1. miesto, tím z 2.B: Veronika Benková, Nina Gašparová, Daniela Marcinčáková

Vo fotogalérii si môžete pozrieť ďalšie umiestnené tímy. A pridávame pár zaujímavých otázok, čo ste možno o histórii košického maratónu nevedeli.

Krajské kolo vo florbale dievčat

V utorok, , sa v skorých ranných hodinách vybral dievčenský florbalový tím obhájiť prvé miesto na krajské kolo do Spišskej Novej Vsi. V silnej konkurencii ôsmich škôl sa naše dievčatá najprv prebojovali na prvé miesto v skupine a vo finále sa stretli s družstvom z Michaloviec. Tie ich v úvode potrápili, ale v druhom polčase všetky dievčatá statočne zabojovali a svoje prvenstvo obhájili.

Naša najúspešnejšia hráčka, Danka Hrabovská, hneď po odovzdaní cien cestovala ďalej na Majstrovstvá sveta vo florbale do Singapuru, kde bude reprezentovať Slovensko. Držíme jej palce a dievčatám blahoželáme ku krásnemu úspechu.

Krajské majstrovstvá v šachu — máme 3. miesto

Dňa sa v Michalovciach konali Krajské majstrovstvá v šachu. Našu školu reprezentovalo sedem žiakov: Mária Badidová (3.C), Eva Bérešová (4.B), Samuel Györi (1.B), Damián Habina (3.C), Michal Kostelník (2.C), Tomáš Polomský (1.B) a Adam Štelmák (2.C). Turnaj sa hral na 7 kôl a najlepšie sa darilo Tomášovi Polomskému, ktorý skončil na 3. mieste a postupuje na Majstrovstvá Slovenska. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy, Tomášovi blahoželáme a držíme palce na ďalšom turnaji.

Fibonacciho deň na Šrobárke

Magický dátum (11/23) sme na Šrobárke oslávili spomienkou na jedného z najvýznamnejších matematikov stredoveku, Leonarda Bonacciho — neskôr známeho ako Fibonacci. Leonardo Fibonacci opísal postupnosť čísel, ktorá sa neustále objavuje v prírode, fyzike, umení či dizajne. Príroda je plná Fibonacciho čísel, od DNA až po hurikány, čo vedie k tomu, že niektorí nazývajú Fibonacciho postupnosť „tajným kódom prírody“.

Na počesť Fibonacciho si naši šikovní žiaci pre svojich spolužiakov pripravili „vernisáž“ ukážok a prác popisujúcich využitie Fibonacciho čísel a zlatého rezu v reálnom živote. Dievčatá z 2.A vytvorili krásne 3D modely stavieb, pripravili poster o využití zlatého rezu v architektúre, žiaci z 3.A a 3.C predstavili umelecké diela, ktoré sú vytvorené s využitím zlatého rezu, upiekli koláčiky s motívom Fibonacciho špirály alebo nakreslili vlastné dielo využívajúc proporcie zlatého rezu. Šrobárčania sa taktiež v tento deň mohli zapojiť do skúmania rozmerov ľudské tela, ktoré rovnako podlieha zlatému rezu. Chlapci z 3.C triedy merali dĺžku predlaktia a dĺžku dlane 108 dobrovoľníkom zo Šrobárky a počítali ich vzájomný pomer. Zozbierané údaje vyhodnotili a získali aritmetický priemer 1.44 so smerodajnou odchýlkou 0.13. Výsledok 1.44 ± 0.13 ukazuje, že aj naše ruky majú v sebe číslo, ktoré sa považuje za „symbol krásy“. Šimon Popovič z triedy 1.E vytvoril pre žiakov plagátiky, v ktorých im na Instagram písal sám Fibonacci. Na prvom plagáte sa nachádzal vyobrazený „oficiálny Fibonacciho Instagram profil, s viac ako 248 miliónmi followermi“. Fibonacci je naozaj celebrita! Šrobárčania sa mohli o ňom — ako aj o Fibonacciho postupnosti — dozvedieť tie najzaujímavejšie fakty.

Všetkým zúčastneným žiakom srdečne ďakujeme za ich prínos k tejto téme a tešíme sa na ďalší ročník Fibonacciho dňa.

Crash-Tage DSD 2

Po roku si opäť naši štvrtáci v dňoch a prešli intenzívnym kurzom „Crash-Tage DSD 2“. Pod vedením nemeckej lektorky sa v úvode venovali príprave na písomnú časť a vyskúšali si všetky jej časti — čítanie s porozumením, posluch s porozumením a sloh.

Druhá časť prípravy bola zameraná na ústnu časť — prezentáciu a krátky referát na aktuálnu tému. Veríme, že táto príprava pomôže žiakom zvládnuť túto náročnú skúšku, ktorá ich onedlho čaká. Držíme im prsty.

Úspech vo florbale dievčat

Dievčenský tím v zložení: Daniela Hrabovská (4.A), Katarína Šucová (4.A), Zuzana Žondorová (4.B), Simona Ivančáková (4.C), Veronika Hrabovská (3.B), Veronika Ferková (3.B), Veronika Neradová (2.B), Nikola Baloghová (2.B), Lenka Blizmanová (1.E), Nina Michalková (1.E) a Monika Kollárová (1.E) sa dňa zúčastnili regionálneho kola vo florbale. Naše dievčatá prešli hladko všetkými zápasmi a zaslúžene si vybojovali zlatú medailu. Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

Návšteva Interaktívnej periodickej tabuľky na UPJŠ

V dňoch a si žiaci 1.D a 1.E triedy prehĺbili poznatky získané na hodinách chémie návštevou Interaktívnej periodickej tabuľky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, ktorá obsahuje 80 reálnych chemických prvkov. Dozvedeli sa veľa nových, zaujímavých informácií o mnohých chemických prvkoch, o ich vlastnostiach a reaktivite. Vyskúšali si ovládanie takejto tabuľky a pozreli množstvo zaujímavých pokusov.

Naši volejbalisti vo finále!

Naši žiaci sa po absolútnych víťazstvách v predošlých dvoch kolách prebojovali do regionálneho volejbalového finále, ktoré sa konalo . V silnej konkurencii 25 škôl Košického kraja získali „zemiakovú“ medailu, čo znamená, že vo finálnom výsledku obsadili 4. miesto. K peknému úspechu blahoželáme!

Bronzové futsalistky

Telocvičňa SOŠ IT Ostrovského, Košice bola dejiskom regionálneho finále vo futsale dievčat. Štyri družstvá sa stretli vo vzájomných zápasoch. Naše baby bojovali a nakoniec sa im podarilo získať bronzovú priečku.

Zabezpečili si účasť Krajskej športovej olympiáde. O tento úspech sa zaslúžili: Katarína Šucová (4.A), Veronika Ferková (3.B), Zuzana Žondorová, Katarína Šebáková (4.B), Simona Ivančáková (4.C), Nikola Baloghová, Veronika Neradová (2.B), Nina Veselovská (2.C).

Ďakujeme za reprezentáciu školy.


20 dec

Deň Šrobárky

streda, 20. dec 2023
20 dec

Jeden deň Šrobárčanom

streda, 20. dec 2023
21 dec

Vianočná kapustnica

štvrtok, 21. dec 2023
Žiadna udalosť nebola nájdená!

27. nov

2023

Jeden deň Šrobárčanom 2023

Staň sa 20. decembra 2023 na jeden deň naším žiakom

27. nov

2023

Become our IB MYP student for one day 2023

Become our IB MYP student for one day (20th December 2023)

22. nov

2023

Vianočný koncert

Milí Šrobárčania,

pozývame Vás na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v Dome umenia.

Pozvánka na vianočný koncert 21. decembra 2023

13. nov

2023

Pozvánka na prvý ŠrobaKvíz

Už ste zažili niekedy atmosféru PubKvízu? Po prvýkrát budete môcť zažiť na našej škole ŠrobaKvíz. Je to perfektný spôsob ako sa dobre zabaviť a navyše aj niečo nové sa dozvedieť.

Kedy?

Koľko členné tímy? 5-členné tímy, z toho môže/nemusí byť jeden učiteľ.

Ako sa zaregistrovať? Prostredníctvom prihlasovacieho formulára →

Viac informácií sa dozviete vo videu. Tešíme sa na Vás!

Facebook logo       Instagram logo       YouTube logo
Logo Košického samosprávneho kraja

O škole

História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov.
Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou.
Dnes je to moderná dynamická škola so 610 žiakmi a je jednou z piatich škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori a vysokoškolskí učitelia, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov.
Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života. Profil našej školy dotvárajú pravidelne organizované aktivity. Mnohé z nich majú dlhú tradíciu, iné sú mladšie. Jedno však majú spoločné — poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú.Top

Pre viac informácií:

KONTAKT