Posledné školské zvonenie

„Byť kráľom času, nepoznali by sme lúčenie.“ Týmito slovami sa začala v piatok 17. mája 2024 slávnostná rozlúčka s maturantmi, ktorí tohto roku opustia brány školy. Bola to výnimočná udalosť plná emócií a spomienok na spoločné roky strávené v školských laviciach. Učitelia a mladší spolužiaci sa zišli, aby ocenili úspechy a snahu našich štvrtákov, ktorí prešli významnou etapou svojho života.

Nechýbali slzy dojatia a úsmevy radosti. Naši maturanti, odchádzajúci do sveta dospelých, si odnášajú nielen veľa vedomostí, ale aj nezabudnuteľné priateľstvá a zážitky.

Sme na nich hrdí a prajeme im veľa šťastia a úspechov pri maturitnom stole a aj v ďalšom živote. Nech sa im darí na ich budúcej ceste a nech si vždy pamätajú, že Šrobárka navždy ostáva ich oporou a miestom, kam sa môžu kedykoľvek vrátiť.

Študentské slovo v Prezidentskom paláci

Dňa sa v Bratislave uskutočnilo podujatie, ktoré spojilo mladé talenty slovenského novinárstva s najvyšším predstaviteľom krajiny. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová privítala víťazov renomovanej novinárskej súťaže Štúrovo pero 2024 v Prezidentskom paláci. Pozvanie na toto výnimočné stretnutie dostali aj zástupcovia nášho Študentského slova, ktoré v tomto roku získalo 1. miesto.

Pani prezidentka vyzdvihla dôležitosť slobodného tlačového spravodajstva a jeho úlohu vo formovaní verejnej mienky. Vyjadrila svoje uznanie víťazom súťaže za ich odvahu, profesionalitu a schopnosť prinášať dôležité správy a analýzy. Taktiež poukázala na významnú úlohu novinárov ako strážcov slobody slova a demokracie.

Víťazi súťaže Štúrovo pero odchádzali z Prezidentského paláca so silným pocitom hrdosti a zodpovednosti, s presvedčením, že ich práca má význam a že ich úsilie má podporu najvyšších predstaviteľov krajiny.

Pani prezidentke ďakujeme za podporu a príležitosť stretnúť sa s ňou. Svoj čas ochotne venovala mladým snaživým ľuďom a vytvorila priestor pre vzájomný dialóg. Jej slová nás všetkých inšpirovali a povzbudili.

Finále celoštátnej konferencie súťaže Junior internet AMAVET — máme 2. miesto

V dňoch a sa na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konalo finále celoštátnej konferencie prestížnej súťaže Junior internet AMAVET 2024. Na súťažnej konferencii žiaci ZŠ a najmä SŠ z celého Slovenska prezentovali 43 projektov, ktoré postúpili do finále z pôvodného počtu 136 prihlásených prác.

V kategórii WEB naši žiaci Eduard Lehocký a Michal Hoľan z 3.C triedy so svojou prácou Digitálna mapa školy — ŠrobMap získali krásne 2. miesto.

Celoslovenské kolo Databázovej olympiády — máme dve 3. miesta

Dňa sa konalo celoslovenské kolo databázovej olympiády. Našu školu reprezentovali Dominik Dudáš a Michal Hoľan, obaja z 3.C. Obom chlapcom sa podarilo dosiahnuť výborný výsledok, a to 3. miesto, pričom od prvého ich delili iba 2 body. Chlapcom k dosiahnutému výsledku gratulujeme.

Košické dobrodružstvo: Českí žiaci v objatí kultúry a prírody

V aprílových dňoch zavládla na Šrobárke príjemná atmosféra, keďže sme privítali špeciálnych hostí z Čiech. Svojou návštevou nás v rámci programu Erasmus+ potešili žiaci a učitelia z Gymnázia F. Palackého v Neratoviciach pri Prahe. Po krátkej zastávke v Bratislave sa rozhodli preskúmať aj náš región.

Náš spoločný projektový týždeň sme naplnili rôznorodými aktivitami, ktoré umožnili našim partnerom bližšie spoznať nielen naše krásne mesto, ale aj okolie. Spoločne sme navštívili Vysoké Tatry, Betliar či Jasovskú jaskyňu.

Musíme povedať, že sme si spoločný program nesmierne užili. Už teraz sa tešíme na ďalší projekt a českých priateľov opäť radi privítame v našich končinách. Tentokrát sa plánujeme venovať spoločnej literárnej histórii, čo určite prinesie ďalšiu zaujímavú spoluprácu.

Volejbalový turnaj dievčat

Gymnázium Trebišovská 12 usporiadala dňa záverečný rozlúčkový volejbalový turnaj dievčat. Za účasti troch družstiev, naše dievčatá nenašli premožiteľky a v tomto turnaji zvíťazili. O úspech sa pričinili: Genčúrová Soňa, Zenovitzová Laura (IV.D), Pirová Natália (IV.E), Kyselová Nina, Spustová Lenka (II.D), Lara Isabel Bernáth (I.A), Močilenková Emma (II.B).

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

Videosúťaž s fyzikálnou tématikou — máme 1. miesto

Žiaci 3.C triedy Lucia Jenčová, Alexandra Piatková, Matúš Sisol, Jakub Harvan a Patrik Mátyás sa zapojili do výzvy „Oživme hrdinu“, ktorú organizovalo Zážitkové centrum vedy Aurelium. Táto výzva má, okrem samotného „oživenia“ hrdinu, podporiť bádanie a kritické myslenie mladých ľudí. Žiaci natočili krátke video o experimentálnom fyzikovi a konštruktérovi prístrojov Štefanovi Jedlíkovi a zostrojili aj jeden z jeho vynálezov.

Porota ocenila nápad a kreativitu našich žiakov, a tak v kategórii stredných škôl získali prvé miesto. V utorok, , sa konalo oficiálne vyhlásenie výsledkov spojené s exkurziou v Aureliu.

VSE CITY RUN — „Vyhráva jeden, pomáha každý“

Tento slogan má charitatívny beh VSE CITY RUN. Každoročne sa koná v centrách miest východného Slovenska, do ktorého sa zapájajú deti, seniori, amatérski športovci, športové kluby, študenti i známe osobnosti. Štartovné je v plnej výške venované v prospech vybraného obdarovaného subjektu. Tento rok to bude nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie Košice. Na trať dlhú 4 km sa opäť postavili aj naši študenti. Svojou aktívnou účasťou sme podporili dobrú vec a zároveň zlepšili aj svoje zdravie. Všetkým účastníkom charitatívnej akcie ďakujeme!

Máme víťaza celoslovenského kola Biologickej olympiády!

V Banskej Bystrici sa konalo celoslovenské kolo Biologickej olympiády. Žiak našej školy Peter Čisárik (4.B) s témou Mapovanie, variabilita a nové nálezy plazov na vybraných lokalitách východného a stredného Slovenska obsadil úžasné 1. miesto. Peter súťažil v projektovej časti A kategórie olympiády.

K vzácnemu umiestneniu mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

Bronz vo florbale dievčat

V dňoch naše dievčatá vycestovali do Trenčína, aby sa stretli s tímami z celého Slovenska na Majstrovstvách Slovenska vo florbale. Aj keď sa na zápasoch stretli so silnými súperkami, dievčatá sa nevzdávali a bojovali oba dni naplno. Ich kolektívny duch a nezlomná vôľa ich nakoniec doviedli ku krásnemu 3. miestu.

O fantastický úspech sa zaslúžili: Daniela Hrabovská, Katarína Šucová (4.A), Zuzana Žondorová (4.B), Simona Ivančáková (4.C), Veronika Ferková, Veronika Hrabovská (3.B), Zuzana Maruščáková (2.A), Nikola Baloghová, Veronika Neradová (2.B), Lenka Blizmanová, Monika Kollárová, Nina Michalková (1.E).

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Vyhodnotenie fotosúťaže „Fyzika v každodennom živote“

Milí žiaci, ďakujeme veľmi pekne každému, kto sa zapojil do fotosúťaže. Porota — predmetová komisia FYZ hodnotila originalitu fotky a najlepšie zachytenie fyzikálneho javu. Víťazné fotografie sú nasledovné:

A. Aurora borealis — autor Peter Čisárik (4.B),

B. Interferencia a geometria bublín — autorka Barbora Košarová (1.D),

C. Odparovanie — autorka Ela Hajurková (3.A).

Najviac študentských hlasov (12 z 52) získala fotografia — blesk, ktorej autorom je Leo Gallovič z 3.E. Špeciálnou cenou je poukážka do PantaRhei, ktorú venovalo OZ Rodičia a priatelia školy. Blahoželáme!

Workshop so zástupcom Európskej komisie

Európska komisia je kľúčovým hráčom v štruktúre EÚ, zodpovedným za vykonávanie európskych zákonov a ochranu záujmov EÚ.

Viac nám o tom prišiel porozprávať Filip Chráska, ktorý pracuje ako poradca pre finančné nástroje EÚ v sektore financií v Bruseli.

Dozvedeli sme sa, že EK urobila z boja proti zmene klímy jednu zo svojich hlavných priorít. Momentálne sa zameriava na zníženie emisií skleníkových plynov. Aj v U. S. Steel Košice sa hľadajú nové technológie. Prechod na ekologickejšiu výrobu ocele si ale vyžiada redukciu pracovných miest. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo pán Chráska zavítal do Košíc a pri tejto príležitosti sa stretol s našimi tretiakmi a štvrtákmi. Tí ho veru nešetrili otázkami o spravodlivej transformácii, o pretekoch za čistejšou oceľou, o drahej energii či konkurencii z Ázie. Spoločne však dospeli k záveru, že zelená cesta do budúcnosti je pre nás prioritná.


22 máj

Akademický týždeň

streda, 22. máj 2024
23 máj

Akademický týždeň

štvrtok, 23. máj 2024
24 máj

Akademický týždeň

piatok, 24. máj 2024
Žiadna udalosť nebola nájdená!

17. máj

2024

Výsledková listina prijímacieho konania 2024/2025

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do  písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia (DOCX — 15 kB) →).

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí nepotvrdia nástup.
V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia zaslať odvolanie (vzor odvolania (DOCX — 15 kB) →).

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole, veľmi si to vážime.

16. máj

2024

Deň otvorených dverí 2024

10. máj

2024

Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP, ktorý poskytuje maturitné vysvedčenie uznávané na Slovensku aj v zahraničí

Podmienky výberového konania do Medzinárodného vzdelávacieho programu IB DP na Gymnáziu, Šrobárova 1, v Košiciach nájdete tu →

Prihlášku je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice do 31. mája 2024.

Prihlášku nájdete na tejto stránke →

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte IB DP koordinátora: Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk

8. máj

2024

Pozvánka na IB DP TOK Exhibition

25. apr

2024

Termín PS

Termín písomnej prijímacej skúšky je nasledovný:

  • — 1. termín prijímacej skúšky,
  • — 2. termín prijímacej skúšky.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 je .

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia (DOCX — 15 kB) →).

24. apr

2024

Školská jedáleň — oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

od bude naša školská jedáleň z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorená.

Ďakujeme za porozumenie.

23. apr

2024

Podcast Mia & Sam

Možno ste ho už stretli na chodbách školy — sympatický tmavovlasý chalan Sam.

Mal možnosť spoznať viaceré školy v niekoľkých krajinách a dnes je u nás na IB DP1. Ktorá krajina je jeho obľúbenou? Dozvieš sa v podcaste s Miou.

Nový podcast #3 — IB očami zahraničného študenta (Samuel Graydon Beard) môžete počúvať v aplikácii Spotify alebo na tejto stránke.

O škole

História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov.
Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou.
Dnes je to moderná dynamická škola so 610 žiakmi a je jednou z piatich škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori a vysokoškolskí učitelia, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov.
Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života. Profil našej školy dotvárajú pravidelne organizované aktivity. Mnohé z nich majú dlhú tradíciu, iné sú mladšie. Jedno však majú spoločné — poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú.

International Baccalaureate

Logo "Z nášho kraja do celého sveta" Gymnazium Srobarova 1 Kosice is a candidate school*) for the MYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy — a commitment to high-quality, challenging, international education — that we believe is important for our students.
*) Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.
For further information about the IB and its programmes visit www.ibo.org.

Logo IB Diploma Programme Gymnázium Šrobárova 1 Košice je kandidátskou školou*) pre MYP. Táto škola sa usiluje o autorizáciu, aby sa stala IB World School. IB World Schools zdieľajú spoločnú filozofiu — záväzok ku kvalitnému, náročnému, medzinárodnému vzdelávaniu, o ktorom sme presvedčení, že je dôležité pre našich žiakov.
*) Iba školy autorizované organizáciou IB môžu ponúkať ktorýkoľvek zo štyroch akademických programov: Program pre základné školy (PYP), Program pre stredné školy (MYP), Diplomový program (DP) alebo Program pre kariéru (CP). Štatút kandidáta nedáva záruku, že autorizácia bude udelená.
Ďalšie informácie o IB a programoch nájdete na stránke www.ibo.org.Top

Pre viac informácií:

KONTAKT