International Baccalaureate


Dlhodobé športové súťaže KSK — máme 1. miesto

Dňa 2. júna 2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie Dlhodobých športových súťaží KSK za školský rok 2022/2023.

S počtom bodov 133 sme sa umiestnili na skvelom 1. mieste.

Druhé miesto patrí Gymnáziu, Pavla Horova, Michalovce a tretie miesto Gymnáziu, Poštová 9, Košice.

Veľmi sa z tohto úspechu tešíme a ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí školu reprezentovali. Veľká vďaka patrí aj našim skvelým telocvikárkam. Srdečne blahoželáme.

Športujeme vo dne v noci

Silný dupot a nadšené hlasy opäť rozdúchali v piatok 2. júna 2023 v 132-ročných chodbách budovy ducha študentského života. Športová noc Šrobárky priniesla rozmanitú ponuku zábavných aktivít a žiakom aj profesorom možnosť neprerušeného zábavného opojenia od večera až do skorého rána.

Spoločne sme si zmerali sily vo futbale, bedmintone, volejbale, basketbale, stolnom tenise či šachu. Keď nám už predsa len dochádzali sily, čakalo na nás ľahké občerstvenie a po skvelých výkonoch aj lákavé ceny od sponzorov. Smiech, dobrá nálada a neodolateľné spevácke výkony v karaoke sprevádzali celú akciu, ktorá si hneď vybudovala silné základy na to, aby sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho gymnázia. Premiérový ročník sa teda vydaril nad mieru a dúfame, že o rok prilákame ešte viac športových nadšencov.

Volejbalový turnaj chlapcov

31. mája 2023 sa žiaci volejbalového tímu zúčastnili volejbalového turnaja chlapcov, ktorý sa konal na pôde organizátora — na gymnáziu Trebišovská 12. Naši chlapci odohrali zápasy s domácimi, s gymnáziom Poštová a s Premonštrátskym gymnáziom. Po tuhom boji chlapci získali tretie miesto a my im k umiestneniu blahoželáme!

Nedaj sa! … hovor o tom!

Pod týmto názvom sa nieslo multimediálne divadelno-výchovné predstavenie, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka dňa 1. júna 2023.

Témami predstavenia boli: šikanovanie — objasnenie pojmov: agresor, obeť, svedok, rasizmus, sociálna nerovnosť, fyzické násilie.

Ťažiskovou témou bola problematika šikanovania v školách, ktorú herci pútavým spôsobom stvárnili prostredníctvom štyroch scénok zameraných na predsudky, násilie, sociálnu nerovnosť. Zaujímavým spestrením boli aj videoukážky známych youtuberov, ktorí sa v živote taktiež stretli so šikanou. Boli zároveň aj odkazom pre žiakov, aby sa „nedali“ a hovorili o tejto veľmi závažnej a aktuálnej problematike. Keďže sú pre mladých ľudí vzormi, veríme, že svojimi výpoveďami zapôsobili na žiakov. Tiež dúfame, že zároveň to obete podnieti k tomu, aby sa nebáli a otvorene rozprávali o probléme šikanovania.

Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.

Na záver nám bol odovzdaný certifikát symbolizujúci náš prísľub šíriť posolstvo predstavenia.

Účelové cvičenie pre 2. ročník

Dňa 31. mája 2023 sa konalo Účelové cvičenie pre druhý ročník. Žiaci na stanovištiach mali nielen zábavu pri športových hrách, ale naučili sa aj pracovať s buzolou v teréne a dozvedeli sa čosi viac o instagrame v podaní interaktívnej prednášky žiačky Sašky Piatkovej z II.C.

Nechýbali ani záchranné zložky — policajná hliadka z mestskej časti Sever, ktorá podala podrobné informácie o povinnom vybavení každého policajta a Bc. Titlová z Červeného kríža, ktorá naučila žiakov základy kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) prostredníctvom praktického cvičenia na figuríne. Účelové cvičenie poskytlo všetkým účastníkom vzácne skúsenosti a vedomosti a radosť z pobytu v prírode.

Účelové cvičenie pre 1. ročník

Príjemné počasie nás sprevádzalo na účelovom cvičení pre 1. ročník, ktoré sa uskutočnilo 29. mája 2023 v areáli Anička. Úvodom sa nám predviedli psovodi so svojimi chlpáčmi a to pri hľadaní zahodenej zbrane, ukrytej drogy a na záver aj „dolapenie“ páchateľa na úteku.

Potom sa už po jednotlivých stanovištiach rozdelili žiaci, ktorí postupne absolvovali zdravotnú prípravu, kde mali nácvik masáže srdca a prácu s defibrilátorom, dozvedeli sa o práci mestskej polície, bližšie si prezreli hasičský voz a vyskúšali si aj striekanie z hadice na cieľ. Záver absolvovali pri kpt. Mgr. Babiarovej z policajného zboru. Tu si vyskúšali pracovný štít, prilbu, záťažovú vestu, putá.

Práve spomínanej kpt. Mgr. Babiarovej by sme chceli poďakovať za profesionálne zabezpečenie našej akcie. Ďakujeme!

Krajský školský pohár vo futsale

Pod záštitou KSK sa 31. mája 2023 uskutočnil Školský pohár vo futsale chlapcov. V telocvični na Hotelovej akadémii sa našim chlapcom podarilo vyhrať skupinu a aj semifinálový zápas. V boji o prvé miesto im „šťastena“ nepriala a odniesli si druhé miesto. Chlapci už tak nemajú šancu súťažiť v ďalších krajských zápasoch, ale tešia sa na budúci rok a my im ďakujeme a držíme palce.

Na Šrobárke sme si pripomenuli 30. výročie rozdelenia Československa

Dňa 17. mája 2023 sa na Šrobárke konala beseda, ktorou sme si pripomenuli rozpad Československej federácie a následný vznik dvoch štátov — Česka a Slovenska. Pozvanie na besedu prijala pani profesorka Marcela Gbúrová, ktorá v súčasnosti pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, no počas 90-tych rokov 20. st. pôsobila aj ako poslankyňa Národnej rady SR. Druhým vzácnym hosťom bol významný slovenský historik profesor Štefan Šutaj z Katedry histórie FF UPJŠ.

Vďaka hosťom, ale aj aktivite študentov sa podarilo rozprúdiť zaujímavú medziodborovú diskusiu, v ktorej sa študenti mohli, okrem iného, dozvedieť viac o histórii vzťahov Česka a Slovenska, okolnostiach vzniku samostatnej SR či informácie zo zákulisia fungovania parlamentu a práce poslancov.

Hosťom veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé rozprávanie a už teraz sa tešíme na ďalšie zorganizované diskusie.

Rozlúčka so štvrtákmi

Dňa 19. mája 2023 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi, ktorí uzatvárajú jednu významnú časť svojho života. Na školskom dvore sme ocenili všetkých štvrtákov, ktorí sa podieľali na reprezentácii školy.

Mimoriadnu cenu sme udelili Renému Stráňaiovi zo 4.C, za premiantku ročníka bola vyhlásená Tímea Kaliariková zo 4.D.

Štvrtákom želáme veľa šťastia pri nadchádzajúcej skúške — maturite. Pevne veríme, že na svojej životnej ceste budú vždy úspešní a spokojní a hrdo ponesú titul absolventa Šrobárky.

Zber papiera na Šrobárke

Milí Šrobárčania, s potešením môžeme konštatovať, že na našej škole prebehol ďalší z úspešných zberov papiera. Spolu sa nám podarilo vyzbierať úctyhodných 8960 kg papiera, čo zodpovedá sume 268,8 eur. Najúspešnejšia bola 1.C trieda, ktorej sa podarilo priniesť 1755,5 kg papiera. V tesnom „závese“ za ňou bola 1.D s 1343 kg, 2.C s 1112 kg a 1.B s 1088 kg.

Všetky tieto triedy získavajú deň voľna! Prostriedky, ktoré sa nám prostredníctvom zberu podarilo nadobudnúť, budú použité na financovanie budúceho maškarného plesu. Všetkým, ktorí sa tohtoročného zberu zúčastnili, či už ako členovia organizačnej zložky alebo prispievatelia, veľmi pekne ďakujeme!

Školský parlament

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 23. marca 2023 sa konalo okresné kolo recitačnej sútaže Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Konzervatória Timonova 2 v Košiciach. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola, Arian a Eliška. Obidvaja sa umiestnili nasledovne:

v kategórii POÉZIA — 1. miesto: Arian Tahzib (2.A),
v kategórii PRÓZA — 2. miesto: Eliška Knižková (1.A).

Arian svojím víťazstvom postúpil na krajské kolo do Michaloviec, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2023. V bohatej konkurencii nadšencov v umeleckom prednese poézie a prózy si odniesol nádherné 3. miesto.

Blahoželáme a želáme mnoho ďalších úspechov v recitačnom umení!

Projektové stretnutie Erasmus+ v Litve

Náš projekt Erasmus+ o židovskej histórii a kultúre pokračoval posledným stretnutím v tomto školskom roku. Od 1. mája do 6. mája 2023 sme spolu s nemeckou školou zo Saalfeldu navštívili našich projektových partnerov z Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija v meste Klaipéda v Litve.

Na stretnutí sme sa veľa dozvedeli o histórii židovského osídlenia v Litve, ktoré siaha do 14. storočia. Krajina sa v priebehu ďalších storočí stala dôležitým strediskom židovskej komunity a pred začiatkom druhej svetovej tu žilo 154 00 Židov.

Krajina si prešla sovietskou a nemeckou okupáciou, čo zásadne ovplyvnilo priebeh genocídy židovských obyvateľov v tejto oblasti. Prejavy antisemitizmu mali väčšinou ekonomický podtext.

V programe nášho projektového stretnutia nechýbali exkurzie do miest Kretinga, Darbėnai a Palanga, ktoré sú späté so židovskou históriou. V meste Klaipéda sme navštívili Haus der Juden a tragické osudy nám pripomínali Stolpersteine — kamene zmiznutých a pamätné tabule.

Projekty Erasmus+ otvárajú nové pohľady, vytvárajú nezabudnuteľné priateľstvá, zážitky a skúsenosti a zlepšujú jazykové zručnosti.

Erasmus+ project meeting in Lithuania

Our Erasmus+ project on Jewish history and culture continued with the last meeting of this school year. From 1 to 6 May 2023, students and teachers from our school and the German school in Saalfeld visited our project partners from Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija in the city of Klaipėda in Lithuania.

During the meeting, we learnt a lot about the history of the Jewish settlement in Lithuania, which dates back to the 14th century. Over the following centuries, the country became an important centre of the Jewish community, and before the beginning of the Second World War, 154,000 Jews lived here.

The country went through Soviet and German occupation, which fundamentally influenced the course of the genocide of the Jewish population in this area. Manifestations of anti-Semitism mostly had an economic undertone.

The programme of our project meeting included excursions to the cities of Kretinga, Darbėnai and Palanga, which are linked with Jewish history. In the city of Klaipėda, we visited the Haus der Juden and the Stolpersteine—stones of the disappeared—and memorial plaques reminded us of the tragic fates.

Erasmus+ projects open new perspectives, create unforgettable friendships and experiences, and improve language skills.


15 jún

Výberové konanie – International Baccalaureate Diploma Programme

štvrtok, 15. jún 2023
20 jún

Uzavretie klasifikácie za II. polrok

utorok, 20. jún 2023
21 jún

Školské výlety, zahraničné exkurzie

streda, 21. jún 2023
Žiadna udalosť nebola nájdená!

25. máj

2023

Dokumenty pre budúcich prvákov

Vážení rodičia, budúci prváci, v odkliku www.srobarka.sk/prijimacie-konanie nájdete informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné vyplniť.

Zároveň Vás prosíme o vyplnenie Prihlášky na školský rok 2023/2024 (Evidenčný list žiaka) prostredníctvom Edupage do 2. júna 2023.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dokumenty pre budúcich prvákov →

19. máj

2023

Výsledková listina prijímacieho konania 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.

17. máj

2023

47. Kalamajky — reportáž

Fotogaléria (47. Kalamajky — 2023) →

10. máj

2023

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

Na základe termínov určených MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2023/2024 — bude výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 zverejnená na stránke školy 19. mája 2023.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí síce už boli prijatí podľa výsledkov prijímacieho konania, no nepotvrdia svoj nástup.

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, podľa počtu bodov získaných v prijímacom konaní v prípade, že jeho zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote.

V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí zaslať odvolanie
(vzor odvolania (DOCX — 18 kB) →).

29. mar

2023

Information for the future applicants for the IB DP

Admission criteria to International Baccalaureate Diploma Programme at Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach.

Transfer Exam for the school year 2023/2024

It is required to send the Application Form in a paper form to Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. The Application has to be sent till June 6-th, 2023.

You can find the transfer Exam here →

You can find the Application form here →

If you have any questions, please, contact the IB coordinator Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk

Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

Zverejňujeme podmienky výberového konania do Medzinárodného vzdelávacieho programu IB DP na Gymnáziu, Šrobárova 1, v Košiciach.

Výberové konanie pre školský rok 2023/2024

Prihlášku je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice do 6. júna 2023.

Podmienky výberového konania nájdete tu →

Prihlášku nájdete tu →

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte IB koordinátora: Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk

           
Košický samosprávny kraj

O škole

História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov.
Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou.
Dnes je to moderná dynamická škola so 600 žiakmi a je jednou z piatich škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori a vysokoškolskí učitelia, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov.
Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života. Profil našej školy dotvárajú pravidelne organizované aktivity. Mnohé z nich majú dlhú tradíciu, iné sú mladšie. Jedno však majú spoločné — poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú.Top

Pre viac informácií:

KONTAKT