Takí sme boli…

„Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.”

— (Thomas Mann)

„Takí sme boli…”

Hovorí sa, že národ, ktorý nepozná a neváži si svoju minulosť, si nezaslúži ani budúcnosť. Máme túžbu hlbšie spoznať históriu nášho gymnázia — jeho pramene, osudy, výšiny i pády. Nie sme historici, ani genealógovia, sme len jedni z Vás a chceme z prítomnosti pootvoriť okná do minulosti, aby sme lepšie pochopili minulosť, súčasnosť i budúcnosť. Vydajme sa spoločne na vzrušujúcu cestu za objavovaním pestrej minulosti školy, listujme v jej fascinujúcej prítomnosti a nahliadnime do tajuplnej budúcnosti.

Poďte s nami do toho a spravte si cestu časom. Pošlite nám Vaše spomienky na Šrobárku a oživte príbehy starých fotografií. Veď Šrobárka si zaslúži, aby sme jej venovali našu úctu a lásku.

Vaše fotografie s popisom môžete zaslať na adresu: takismeboli@srobarka.sk

Kúzlo starých časov

Riaditeľka Štátnej vyššej dievčenskej školy so žiačkami,
obdobie rokov 1906 – 1915
Volejbalové družstvo Čsl. dievčenského reálneho gymnázia,
rok 1933
Lyžiarsky kurz
Triedny kolektív,
školský rok 1969/1970

Šrobárka v premenách času

Areál kráľovskej štátnej strednej dievčenskej školy
Československé štátne dievčenské reformné reálne gymnázium
Československé štátne dievčenské reformné reálne gymnázium
Maďarské kráľovské štátne gymnázium
(Magyar királyi állami gimnázium — Kassa)
Československé štátne dievčenské reformné reálne gymnázium