Premianti ročníka

školský rok

2018–19

SOFIA BAFFYOVÁ

Žiačka IV.D triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, získala v r. 2019 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľkou školy.

Počas štvorročného štúdia dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky. Inklinovala najmä k predmetom spoločenskovedného charakteru a humanitným predmetom.

Zaujímala sa o históriu, z toho dôvodu sa každoročne zúčastňovala Dejepisnej olympiády a v tejto oblasti sa venovala aj Stredoškolskej odbornej činnosti. Neoceniteľná je aj jej pomoc pri tvorbe materiálov o histórii školy — Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach.

V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti obsadila 2. miesto a postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila na peknom 5. mieste.

Výnimočný úspech dosiahla aj v Dejepisnej olympiáde, v krajskom kole získala 2. postupové miesto a v celoslovenskom kole 4. miesto

školský rok

2017–18

PETRA JANKUROVÁ

Žiačka IV.D triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, získala v r. 2018 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľkou školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky s priemerom 1,00. V EČ MS zo slovenského jazyka dosiahla percentil na úrovni 99, v anglickom jazyku percentil na úrovni 99 a v matematike bola úspešná na 100%.

Pravidelne sa umiestňovala na popredných miestach vo vedomostných súťažiach. Medzi najcennejšie patrí 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A a  2. miesto v celoslovenskom kole v kategórii B. Výnimočné výsledky dosiahla aj v Olympiáde v anglickom jazyku, keď v celoslovenskom kole obsadila 2. a 3. miesto.

Nezabudnuteľná bola aj ako moderátorka školských slávností, Kalamajok a spoluautorka kalamajkových čísel.

školský rok

2015–16

LAURA HOĽANOVÁ

Žiačka IV.C triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, získala v r. 2016 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľom školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky. S úspechom sa venovala práci v školskom časopise Študentské slovo, kde bola neskôr aj šéfredaktorkou. Jej výnimočné osobnostné vlastnosti ju predurčili na moderovanie školských slávností. Každoročne participovala na tvorbe rôznych umeleckých programov.

Zapájala sa aj do vedomostných súťaží, v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka obsadila 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola

školský rok

2014–15

ZUZANA KONDÁSOVÁ

Žiačka IV.B triedy, získala v r. 2015 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľom školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky. V EČ MS z anglického jazyka dosiahla v rámci školy najlepší výsledok.

Svoju školu úspešne reprezentovala v akademickej debate a každoročne bola mimoriadne aktívna pri propagácii školy počas Dní otvorených dverí a na výstave Pro Educo.

Talent a výnimočnú kreativitu využila ako redaktorka školského časopisu Študentské slovo.

školský rok

2013–14

EMA GRAJCAROVÁ

Žiačka IV.C triedy získala v r. 2014 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľom školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky. Svoju školu úspešne reprezentovala v akademickej debate, zúčastnila sa na modelovom zasadnutí OSN v Žiline a každoročne bola mimoriadne aktívna pri propagácii školy počas Dní otvorených dverí a na výstave Pro Educo.

Angažovala sa aj ako členka Žiackej rady a redakčnej rady časopisu Študentské slovo, v ktorom sa úspešne venovala najmä finančnej prílohe. Aj jej zásluhou časopis získal 1. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne. Školu reprezentovala aj v športových a matematických súťažiach. Spolupodieľala sa na tvorbe programov k 120. výročiu založenia školy, pripravovala Kalamajky a plesy.

školský rok

2012–13

EVA BUTKOVIČOVÁ

Žiačka IV.F triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, získala v r. 2013 titul „Študentka roka“.

Štúdium na gymnáziu ukončila s vynikajúcimi výsledkami. V EĆ MS zo SJL dosiahla 99% a v EČ MS z AJ 99,9%, čo predstavovalo najlepší výsledok na Slovensku. Svoje výnimočné vedomosti potvrdila aj vo vedomostných súťažiach — v Olympiáde ľudských práv a v Olympiáde v anglickom jazyku. V školskom roku 2011/2012 sa umiestnila na 2. mieste v celoslovenskom kole a v školskom roku 2012/2013 na 2. mieste v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku.

školský rok

2011–12

STANISLAVA KAŽIMÍROVÁ

Žiačka IV.D triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, získala v r. 2012 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľom školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce študijné výsledky. Úspešne absolvovala jazykovú skúšku Sprachdiplom II. stupňa.

Pracovala ako šéfredaktorka Študentského slova, ktoré pod jej vedením získalo množstvo ocenení a zaradilo sa medzi najúspešnejšie školské časopisy na Slovensku.

Aktívne sa zapojila do príprav programu na slávnostnú akadémiu k 120. výročiu založenia školy a našu školu reprezentovala aj v športových súťažiach.