4. ROČNÍK

4.A

  • RNDr. Lucia Baranová, PhD.Kolektív 4.A

4.B

  • Mgr. Dana BugorčíkováKolektív 4.B

4.C

  • PaedDr. Zuzana Novotná
    Mgr. Emília Šolcová
    Kolektív 4.C

4.D

  • Mgr. Silvia OravcováKolektív 4.D

4.E

  • RNDr. Martina SemešiováKolektív 3.E

IB DP2

  • Mgr. Katarína Hribová, MAKolektív IB DP2 — imatrikulácia