Middle Years Programme 0 — Rámcový učebný plán

Rámcový učebný plán pre programy IB MYP

Skupina predmetov Názov predmetu MYP 0 MYP 1 MYP 2 MYP 3 MYP 4 MYP 5 Spolu
Skupina 1
Štúdiá v jazyku a literatúre*
Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 4 3 3 24
Anglický jazyk a literatúra 5 5 4 4 3 3 24
Skupina 2
Cudzie jazyky*
Anglický jazyk 5 4 4 4 4 4 25
Nemecký jazyk 3 3 3 3 3 3 18
Španielsky jazyk 3 3 3 3 3 3 18
Francúzsky jazyk 0 0 0 0 3 3 6
Skupina 3
Spoločenské vedy
Dejepis 0 2 2 2 2 2 10
Geografia 2 0 2 2 2 2 10
Skupina 4
Prírodné vedy
Biológia 2 2 2 2 2 2 12
Chémia 0 2 2 2 2 2 10
Fyzika 0 2 2 2 2 2 10
Skupina 5
Matematika
Matematika 4 4 4 4 5 5 26
Skupina 6
Umenie
Výtvarná výchova 2 2 2 2 0 0 8
Skupina 7
Telesná a zdravotná výchova
Telesná a zdravotná výchova 2 2 2 2 2 2 12
Skupina 8
Dizajn
Digitálny dizajn 2 2 2 2 0 0 8