Zámery na prenájom

Oznámenie

Na tomto mieste nájdete „zámer na prenájom“ v prípade, že Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, ako verejný obstarávateľ takýto zámer zverejní.
Ďakujeme za Váš záujem.