Zámery na prenájom

Zámer
„na prenájom nebytového priestoru — bufetu“

dátum zverejnenia:

  1. Zámer na prenájom nebytového priestoru (bufetu) v budove školy Gymnázium, Šrobárova 1, Košice (PDF — 441 kB)

Zámer
„na prenájom nebytového priestoru — bufetu“

dátum zverejnenia:

  1. Zámer na prenájom nebytového priestoru (bufetu) v budove školy Gymnázium, Šrobárova 1, Košice (PDF — 441 kB)

Zámer
„na prenájom nebytového priestoru — bufetu“

dátum zverejnenia:

  1. Zámer na prenájom nebytového priestoru (bufetu) v budove školy Gymnázium, Šrobárova 1, Košice (PDF — 441 kB)

Zámer
„na prenájom časti spoločného priestoru“

dátum zverejnenia:

  1. Zámer na prenájom časti spoločného priestoru v budove školy Gymnázium, Šrobárova 1, Košice (PDF — 44 kB)