Regionálne kolo Shakespeare memorial
Majstrovstvá Košického kraja v zrýchlenom šachu
Deň študentstva – volejbalový turnaj
Filmová noc na Šrobárke
Separovanie použitých batérií
Krajské kolo v badmintone
Regionálne kolo vo florbale chlapcov – finále
InfoUSA – workshop a prezentácia
Deň študentstva – beseda
Intenzívna príprava na skúšky DSD 2
Fyzikálny náboj
Výtvarná súťaž „Pohľadnica pre Červené stužky“
Regionálne finále v nohejbale
Úvodné valné zhromaždenie Commuto JA Firmy
This is 21: Priprav sa na 21. storočie
Semifinálové kolo vo futsale dievčat
Krajské kolo v aerobiku
Regionálne kolo vo florbale dievčat
Študentská kvapka krvi 2019
2.B a 2.D pod vodou aj vo hviezdach
Regionálne kolo v stolnom tenise
Exkurzia – Imuna a SlovTan
Literárno-historická exkurzia Revúca – Betliar
Jesenný zber papiera 2019
Východoslovenský debatný začiatočnícky turnaj
Návšteva Zborovského hradu
2.B na literárno-historickej exkurzii
Prezentácia študijných pobytov v USA a v Spojenom kráľovstve
Návšteva Masarykovej univerzity v Brne
Festival vedy a techniky AMAVET
Súťaž v poskytovaní prvej pomoci
Regionálne kolo vo futsale chlapcov
Základné kolo v nohejbale chlapcov
35. výročie úmrtia Jozefa Psotku
Regionálne kolo v aerobiku
Exkurzia – Silická planina
Exkurzia – Dukla
Imatrikulácia 2019
Účelové cvičenie pre prvákov
Dva týždne v CERN-e
Dopravná výchova na Šrobárke
Šrobárka na Maratóne
Noc výskumníkov v Košiciach
Cesta za umením praveku
Základné kolo vo futsale dievčat
Noc na Šrobárke 2019
Experimentálne laboratórne cvičenia na TUKE
Komu sa nelení, tomu sa zelení
Výlet 2.B za 1 tonu papiera
Európsky deň jazykov na FF UPJŠ
Vyhodnotenie kampane Do školy na bicykli
Exhibičná debata
Kurz ochrany života a zdravia 2019
Camp Šrobárky 2019
Slávnostné otvorenie školského roku
„Robotické sady“ aj na Šrobárku…