My sme Šrobárka – 2019/2020
Majstrovstvá Slovenska v basketbale Kadetov U17
Spievam po francúzsky
Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov 2020
Vyhodnotenie súťaže Create & Control
Vielen Dank, Herr Oberhaus!
Ústne skúšky DSD 1
Športom proti nude – 3. diel
Písomné skúšky DSD 1
Športom proti nude – 2. diel
2.D v čase koronavírusu – 3. diel
Maturanti, ĎAKUJEME!
Ukončenie súťaže „Šrob-karanténa“
Športom proti nude – 1. diel
2.D v čase koronavírusu – 2. diel
Dištančné vzdelávanie na Šrobárke
Umením proti nude
2.D v čase koronavírusu – 1. diel
Predstavenie programu „Škola bez nenávisti“ a Akčného plánu školy
Krajské kolo v basketbale žiakov SŠ
Zimný lyžiarsky kurz 2020 (1.B, 1.C a 1.D)
Pancake Day
Valentínska kvapka krvi 2020
Zimný lyžiarsky kurz 2020 (1.A a 1.E)
Majstrovstvá Slovenska v aerobiku
Stužková 2019
Innovation Camp
Deň otvorených dverí 2020
Regionálne kolo Turnaja mladých fyzikov 2020
Maškarný ples
Regionálne kolo v basketbale chlapcov
Na skok za umením Podkarpatskej Rusi
Laboratórny experiment v galérii
Simulovaná konferencia MarMUN
Lyžiarsky výlet na Štrbské Pleso
Spomienkové podujatie v synagóge na Puškinovej ulici
Novoročné šrobárske klzisko
Olympiáda nemeckého jazyka – okresné kolo
Ruské slovo – krajské kolo
First Lego League – regionálne kolo
Exkurzia 1.B do Krakowa
Exkurzia do Budapešti
Predvianočné šrobárske klzisko
Dejiny umenia v múzeu
Zahraniční študenti na Šrobárke
S nemčinou do sveta – otvorená hodina nemeckého jazyka
Deň Šrobárky (2.D)
Dejepisná exkurzia Osvienčim, Krakov a Wieliczka
Lyžovačka v objatí Vysokých Tatier
Jazykový diplom DSD 2 – ústna časť skúšky
Šrobárska tehla 2019
Návšteva Virtuálnej anatomickej učebne
Regionálne finále vo florbale dievčat
Pro Educo 2019
Správna voľba povolania 2019
Košický mikulášsky charitatívny beh
Zábavne o vede (Science slam)
Majstrovstvá Slovenskej republiky v zrýchlenom šachu
Ekologický projekt Weitblick – Vízie budúcnosti
Schnupperbesuch alebo Ako študovať v Nemecku?
Shakespeare’s Memorial – celoslovenské kolo
Mikuláš na Šrobárke
Laboratórne cvičenie FMMR TUKE
Erasmus Projekt: 1. mobilita (Saalfeld, Nemecko)
Regionálne finále v badmintone chlapcov
Kampaň Červené stužky 2019
Slávnostné odovzdávanie Sprachdiplomov DSD 1
Projekt je zmena
Živá červená stužka na ihrisku 2019
Regionálne semifinálové kolo vo florbale dievčat
Regionálne finále vo futsale chlapcov
Športom pre Červené stužky 2019
Turistický krúžok na Šarišskom hrade
Spoznajme sa navzájom
Spomienky na Nežnú revolúciu
Ocenenie žiaka KSK pri príležitosti Dňa študentstva
Beseda s Milanom Kňažkom
Finálové kolo vo futsale dievčat
Semifinálové kolo vo futsale
Regionálne kolo Shakespeare’s Memorial
Majstrovstvá Košického kraja v zrýchlenom šachu
Deň študentstva – volejbalový turnaj
Filmová noc na Šrobárke 2019
Separovanie použitých batérií
Krajské kolo v badmintone
Regionálne kolo vo florbale chlapcov – finále
InfoUSA – workshop a prezentácia
Deň študentstva – beseda
Intenzívna príprava na skúšky DSD 2
Fyzikálny náboj
Výtvarná súťaž „Pohľadnica pre Červené stužky“ 2019
Regionálne finále v nohejbale
Úvodné valné zhromaždenie Commuto JA Firmy
This is 21: Priprav sa na 21. storočie
Semifinálové kolo vo futsale dievčat
Krajské kolo v aerobiku
Regionálne kolo vo florbale dievčat
Študentská kvapka krvi 2019
2.B a 2.D pod vodou aj vo hviezdach
Regionálne kolo v stolnom tenise
Exkurzia – Imuna a SlovTan
Literárno-historická exkurzia Revúca – Betliar
Jesenný zber papiera 2019
Východoslovenský debatný začiatočnícky turnaj
Návšteva Zborovského hradu
2.B na literárno-historickej exkurzii
Prezentácia študijných pobytov v USA a v Spojenom kráľovstve
Návšteva Masarykovej univerzity v Brne
Festival vedy a techniky AMAVET
Súťaž v poskytovaní prvej pomoci
Regionálne kolo vo futsale chlapcov
Základné kolo v nohejbale chlapcov
35. výročie úmrtia Jozefa Psotku
Regionálne kolo v aerobiku
Exkurzia – Silická planina
Exkurzia – Dukla
Imatrikulácia 2019
Účelové cvičenie pre prvákov
Dva týždne v CERN-e
Dopravná výchova na Šrobárke
Šrobárka na Maratóne
Noc výskumníkov v Košiciach
Cesta za umením praveku
Základné kolo vo futsale dievčat
Noc na Šrobárke 2019
Experimentálne laboratórne cvičenia na TUKE
Komu sa nelení, tomu sa zelení
Výlet 2.B za 1 tonu papiera
Európsky deň jazykov na FF UPJŠ
Vyhodnotenie kampane Do školy na bicykli
Exhibičná debata
Kurz ochrany života a zdravia 2019
Camp Šrobárky 2019
Slávnostné otvorenie školského roku
„Robotické sady“ aj na Šrobárku…