Študentské slovo

História

Vznik nášho študentského časopisu sa spája so školským rokom 1973/74. V uvedenom školskom roku vyšlo prvé a jediné číslo časopisu Oko pod vedením profesora Juraja Pada.

Ďalšie ročníky, riadené profesorom Jurajom Padom a profesorkou Oľgou Baginovou, prinášajú v časopise okrem vlastnej tvorby žiakov i pokus o preklady poézie z angličtiny a nemčiny, vhodnú grafickú úpravu dopĺňajú tiež fotografie.

Väčšia pravidelnosť vo vydávaní (3 čísla v školskom roku) sa dosiahla v 80. rokoch. Vtedy zodpovednosť za časopis preberá profesorka Alica Orátorová a neskôr profesorka Magdaléna Mašľanová. Zmenil sa aj názov časopisu, a to na všetkým dobre známe Študentské slovo.

V tomto období do časopisu prispieva Jozef Urban, neskôr známy básnik, textár a redaktor. Objavili sa aj prvé ocenenia. Na 15. stretnutí stredoškolskej mládeže v Prešove bolo Študentskému slovu udelené čestné uznanie a na podobnom podujatí v rámci Slovenska získalo 2. miesto.

V školskom roku 1993/94 sa zodpovednou profesorkou za vedenie časopisu stáva Oľga Katreniaková. V priebehu tohto obdobia sa Študentské slovo pravidelne zúčastňovalo rôznych súťaží stredoškolských časopisov. Za najväčší úspech možno považovať najprv 2. miesto (v školskom roku 1994/95) a neskôr 1. miesto (v školskom roku 1995/96) v celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Literárny Ružomberok. Študentské slovo sa tak stalo najlepším stredoškolským časopisom na Slovensku.

Súťaže

V súťaži Štúrovo pero, ktorá sa každoročne koná vo Zvolene, sa náš časopis drží na popredných priečkach. V rámci ekonomického vzdelávania žiakov sa zapájame aj do súťaže Nadácie Slovenskej sporiteľne, kde sú vysoko hodnotené kvalitné príspevky z tejto oblasti.

S pribúdajúcimi rokmi menil náš časopis nielen svoj obsah, ale aj formát a obal. Od formátu A4 prešiel k formátu A5, ktorému zostal verný dodnes. Niekoľko rokov ho charakterizoval modrý obal a neskôr veľmi známy červený s tehličkami. Počnúc rokom 1997/98 sa definitívne zmenil jeho imidž. Obal každého čísla je vždy iný a časopis je doplnený aktuálnymi fotografiami zo života školy. Súčasná podoba Študentského slova uprednostňuje spravodajské a analytické žánre, aktuality zo života našej školy a menší priestor zaberá vlastná tvorba žiakov.

Naďalej sa zúčastňujeme rôznych súťaží a každý úspech je pre nás dôkazom, že naša práca má zmysel. Mnohí naši žiaci, ktorí počas štúdia na našej škole do časopisu prispievali, dnes pracujú ako novinári a formujú verejnú mienku našej spoločnosti. A samozrejme, ostali vernými fanúšikmi Študentského slova.

Ocenenia

2024

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

1. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,

3. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne.

2023

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,

Špeciálna cena za odborné spracovanie témy — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne,

Čestné uznanie od pána Rastislava Káčera, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

2022

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

3. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,

3. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne.

2020/21

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

Cena TV Markíza 1. stupňa,

1. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne,

Cena redakcie mesačníka OBRANA.

2019

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

Cena TV Markíza 3. stupňa,

2. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne,

Čestné uznanie od pána Andrewa Gartha, veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, za reportáž „Our trip to England“.

2018

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

Cena TV Markíza 1. stupňa,

1. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne.

2017

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

Cena TV Markíza 1. stupňa,

1. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne.

2016

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

3. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne.

2015

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,

2. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne,

Cena Vladimíra Maňka, poslanca EP „Návšteva Európskeho parlamentu“.

2014

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,

1. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne.

2013

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,

2. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne.

2012

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,

3. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne,

Cena Vladimíra Maňka, poslanca EP „Návšteva Európskeho parlamentu“.

2011

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

3. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,

1. miesto — ekonomická príloha — v súťaži Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov Pro Slavis 2011

2. miesto.

2010

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

Cena TV Markíza 1. stupňa.

Celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov Pro Slavis 2010

1. miesto.

2009

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

3. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy.

2008

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy.

2007

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

1. miesto (nositeľ Zlatého Štúrovho pera) v kategórii Stredoškolské časopisy.

2006

Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero

1. miesto (nositeľ Zlatého Štúrovho pera) v kategórii Stredoškolské časopisy,

2. miesto získala šéfredaktorka Katka Džunková v kategórii individuálne novinárske príspevky.