Študentské slovo

Vznik nášho študentského časopisu sa spája so školským rokom 1973/74. V uvedenom školskom roku vyšlo prvé a jediné číslo časopisu Oko pod vedením profesora Juraja Pada.

Ďalšie ročníky, riadené profesorom Jurajom Padom a profesorkou Oľgou Baginovou, prinášajú v časopise okrem vlastnej tvorby žiakov i pokus o preklady poézie z angličtiny a nemčiny, vhodnú grafickú úpravu dopĺňajú tiež fotografie.

Väčšia pravidelnosť vo vydávaní (3 čísla v školskom roku) sa dosiahla v 80. rokoch. Vtedy zodpovednosť za časopis preberá profesorka Alica Orátorová a neskôr profesorka Magdaléna Mašľanová. Zmenil sa aj názov časopisu, a to na všetkým dobre známe Študentské slovo.

V tomto období do časopisu prispieva Jozef Urban, neskôr známy básnik, textár a redaktor. Objavili sa aj prvé ocenenia. Na 15. stretnutí stredoškolskej mládeže v Prešove bolo Študentskému slovu udelené čestné uznanie a na podobnom podujatí v rámci Slovenska získalo 2. miesto.

V školskom roku 1993/94 sa zodpovednou profesorkou za vedenie časopisu stáva Oľga Katreniaková. V priebehu tohto obdobia sa Študentské slovo pravidelne zúčastňovalo rôznych súťaží stredoškolských časopisov. Za najväčší úspech možno považovať najprv 2. miesto (v školskom roku 1994/95) a neskôr 1. miesto (v školskom roku 1995/96) v celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Literárny Ružomberok. Študentské slovo sa tak stalo najlepším stredoškolským časopisom na Slovensku.


Redakčná rada Študentského slova 2018/2019

V súťaži Štúrovo pero, ktorá sa každoročne koná vo Zvolene, sa náš časopis drží na popredných priečkach. V rámci ekonomického vzdelávania žiakov sa zapájame aj do súťaže Nadácie Slovenskej sporiteľne, kde sú vysoko hodnotené kvalitné príspevky z tejto oblasti.

S pribúdajúcimi rokmi menil náš časopis nielen svoj obsah, ale aj formát a obal. Od formátu A4 prešiel k formátu A5, ktorému zostal verný dodnes. Niekoľko rokov ho charakterizoval modrý obal a neskôr veľmi známy červený s tehličkami. Počnúc rokom 1997/98 sa definitívne zmenil jeho imidž. Obal každého čísla je vždy iný a časopis je doplnený aktuálnymi fotografiami zo života školy. Súčasná podoba Študentského slova uprednostňuje spravodajské a analytické žánre, aktuality zo života našej školy a menší priestor zaberá vlastná tvorba žiakov.

Naďalej sa zúčastňujeme rôznych súťaží a každý úspech je pre nás dôkazom, že naša práca má zmysel. Mnohí naši žiaci, ktorí počas štúdia na našej škole do časopisu prispievali, dnes pracujú ako novinári a formujú verejnú mienku našej spoločnosti. A samozrejme, ostali vernými fanúšikmi Študentského slova.