Úspešní žiaci

Veronika Strompová

Veronika Strompová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Plávanie:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
Jozef Sabo

Jozef Sabo

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Informatická súťaž RBA – kategória Vlastný model:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
Karolína Vasiľová

Karolína Vasiľová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
Liliana Kolesárová

Liliana Kolesárová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Plávanie:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
Viktória Šimková

Viktória Šimková

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Plávanie:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
Dominika Géciová

Dominika Géciová

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Majstrovstvá SR v atletike:

 • 4. miesto v behu na 100 metrov (1. ročník)
 • 4. miesto v behu na 400 metrov (1. ročník)
 • 1. miesto v behu na 100 metrov prekážok (2. ročník)
 • 2. miesto v behu na 400 metrov (2. ročník)
 • 3. miesto v behu na 200 metrov (2. ročník)

Celoštátna olympiáda stredoškolákov Gaudeamus Igitur:

 • 4. miesto v behu na 100 metrov (2. ročník)
Veronika Ucekajová

Veronika Ucekajová

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
 • 10. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
 • 3. miesto jednotlivcov (2. ročník)

Astronomická olympiáda:

 • postup na v celoslovenské kolo (2. ročník)
Zuzana Rajčanová

Zuzana Rajčanová

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Štúrovo pero:

 • šéfredaktorka úspešného školského časopisu Študentské slovo, držiteľa Ceny Televízie Markíza 3. stupňa a Čestného uznania od veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku (2. ročník)
Barbora Fridmanská

Barbora Fridmanská

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Písanie poviedok v nemeckom jazyku:

 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži (2. ročník)
Samuel Sedlák

Samuel Sedlák

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Atletické súťaže – krajské kolo:

 • 1. miesto v skoku do diaľky (2. ročník)
 • 3. miesto v behu na 110 metrov prekážok (2. ročník)

Celoštátna olympiáda stredoškolákov Gaudeamus Igitur:

 • 4. miesto v skoku do diaľky (2. ročník)
Laura Kristína Priatková

Laura Kristína Priatková

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Akademické majstrovstvá Česka a Slovenska v debate:

 • 1. miesto (2. ročník)
Bianka Šimková, Stanislav Guskov, Mário Mihál

Bianka Šimková, Stanislav Guskov, Mário Mihál

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Informatická súťaž RBA – kategória Vlastný model:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)

Tomáš Jusko

Tomáš Jusko

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

 • 1. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 4. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)

Matematický viacboj:

 • 1. miesto v súťaži družstiev (2. ročník)

Súťaž PALMA:

 • 6. miesto (3. ročník)

Súťaž NAG – počítačové siete:

 • 10. miesto (3. ročník)
Alexandra Veľká

Alexandra Veľká

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Plávanie:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Karla Šimková

Karla Šimková

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Gabriel Meder

Gabriel Meder

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Olympiáda v nemeckom jazyku:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Ján Pavol Luby

Ján Pavol Luby

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Medzinárodná robotická súťaž First Lego League:

 • 3. miesto na svete – FLL Open International Turkey 2019 – Izmir (3. ročník)

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 1. miesto v krajskom kole (4. ročník)

Shakespeare Memorial:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
Matvii Masliukov

Matvii Masliukov

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Súťaž v prednese Ruské slovo:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Sophia Tököly

Sophia Tököly

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Daniel Dzurňák

Daniel Dzurňák

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Bedminton:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole – štvorhra (1. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)

Sofia Baffyová

Sofia Baffyová

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Dejepisná olympiáda:

 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 4. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 5. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
Radka Slebodníková

Radka Slebodníková

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Olympiáda vo francúzskom jazyku:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Samuel Tomášů

Samuel Tomášů

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Geografická olympiáda:

 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Mária Demková

Mária Demková

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Mladý Európan:

 • 1. miesto v regionálnom kole (3. ročník)
 • 6. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)

Filozofická esej – súťaž Trnavskej univerzity:

 • 1. miesto (3. ročník)
Alžbeta Strompová

Alžbeta Strompová

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Orientačný beh:

 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Denis Kollár

Denis Kollár

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu:

 • 2. miesto na tretej šachovnici (4. ročník)
 • 5. miesto družstiev (4. ročník)
Barbora Rusznáková

Barbora Rusznáková

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Plávanie:

 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)

Petra Jankurová

Petra Jankurová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
 • 4. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 3. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
Viktória Veľková

Viktória Veľková

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Horovov Zemplín:

 • 1. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)

Beniakove Chynorany:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
 • 3. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)

Vansovej Lomnička:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole – poézia (3. ročník)

Slovo bez hraníc:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Roman Hajduk

Roman Hajduk

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Dejepisná olympiáda:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)

Mladý Európan:

 • 3. miesto (3. ročník)

Košice včera a dnes:

 • 2. miesto (3. ročník)
Šimona Weissová

Šimona Weissová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda vo francúzskom jazyku:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Simona Hisirová

Simona Hisirová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Štúrovo pero:

 • 2. miesto TV Markíza (3. ročník)
 • 2. miesto v celoslovenskom kole – finančná príloha
Františka Dolinská

Františka Dolinská

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda v nemeckom jazyku:

 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Marián Lipták

Marián Lipták

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Zimná univerziáda SR:

 • 1. miesto v bedmintone (4. ročník)

Bedminton:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)

Atletika – hod oštepom:

 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Sofia Komlošová

Sofia Komlošová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
 • 4. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
Ema Saloková

Ema Saloková

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Vansovej Lomnička:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole – próza (3. ročník)