Úspešní žiaci

Petra Jankurová

Petra Jankurová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda zo slovenského jazyka:

 • 2. miesto celoslovenské kolo (1. ročník)
 • 2. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 1. miesto celoslovenské kolo (3. ročník)

Olympiáda z anglického jazyka:

 • 2. miesto celoslovenské kolo (1. ročník)
 • 4. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 3. miesto celoslovenské kolo (4. ročník)
Viktória Veľková

Viktória Veľková

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Horovov Zemplín:

 • 1. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 1. miesto krajské kolo (3. ročník)

Beniakove Chynorany:

 • 1. miesto celoslovenské kolo (2. ročník)
 • 1. miesto celoslovenské kolo (3. ročník)
 • 3. miesto celoslovenské kolo (4. ročník)

Vansovej Lomnička:

 • 3. miesto celoslovenské kolo – poézia (3. ročník)

Slovo bez hraníc:

 • 2. miesto krajské kolo (3. ročník)
Roman Hajduk

Roman Hajduk

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda z dejepisu:

 • 3. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 3. miesto krajské kolo (3. ročník)

Mladý Európan:

 • 3. miesto (3. ročník)

Košice včera a dnes:

 • 2. miesto (3. ročník)
Šimona Weissová

Šimona Weissová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda z francúzskeho jazyka:

 • 3. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 1. miesto krajské kolo (4. ročník)
Simona Hisirová

Simona Hisirová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Štúrovo pero:

 • 2. miesto TV Markíza (3. ročník)
 • 2. miesto celoslovenské kolo (finančná príloha)
Františka Dolinská

Františka Dolinská

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda z nemeckého jazyka:

 • 3. miesto krajské kolo (3. ročník)
 • 3. miesto krajské kolo (4. ročník)
Marián Lipták

Marián Lipták

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Zimná univerziáda SR:

 • 1. miesto v bedmintone (4. ročník)

Bedminton:

 • 3. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 3. miesto krajské kolo (3. ročník)
 • 2. miesto krajské kolo (4. ročník)

Atletika – hod oštepom:

 • 2. miesto krajské kolo (4. ročník)
Sofia Komlošová

Sofia Komlošová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda z anglického jazyka:

 • 2. miesto celoslovenské kolo (1. ročník)
 • 4. miesto celoslovenské kolo (4. ročník)
Ema Saloková

Ema Saloková

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Vansovej Lomnička:

 • 1. miesto celoslovenské kolo – Próza (3. ročník)
Sofia Baffyová

Sofia Baffyová

Obdobie štúdia:

2015 – doteraz

Úspechy:

Olympiáda z dejepisu:

 • 2. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 4. miesto celoslovenské kolo (2. ročník)

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 2. miesto krajské kolo (3. ročník)
 • 5. miesto celoslovenské kolo (3. ročník)
Radka Slebodníková

Radka Slebodníková

Obdobie štúdia:

2015 – doteraz

Úspechy:

Olympiáda z francúzskeho jazyka:

 • 3. miesto krajské kolo (2. ročník)

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 1. miesto krajské kolo (3. ročník)
Samuel Tomášů

Samuel Tomášů

Obdobie štúdia:

2015 – doteraz

Úspechy:

Olympiáda z geografie:

 • 2. miesto krajské kolo (2. ročník)
Mária Demková

Mária Demková

Obdobie štúdia:

2015 – doteraz

Úspechy:

Mladý Európan:

 • 1. miesto regionálne kolo (3. ročník)
 • 6. miesto celoslovenské kolo (3. ročník)

Filozofická esej – súťaž Trnavskej univerzity:

 • 1. miesto (3. ročník)
Alžbeta Strompová

Alžbeta Strompová

Obdobie štúdia:

2015 – doteraz

Úspechy:

Orientačný beh:

 • 2. miesto krajské kolo (2. ročník)
Barbora Rusznáková

Barbora Rusznáková

Obdobie štúdia:

2015 – doteraz

Úspechy:

Plávanie:

 • 3. miesto krajské kolo (3. ročník)
Tomáš Jusko

Tomáš Jusko

Obdobie štúdia:

2016 – doteraz

Úspechy:

Olympiáda zo slovenského jazyka:

 • 1. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 4. miesto celoslovenské kolo (2. ročník)

Matematický viacboj:

 • 1. miesto v súťaži družstiev (2. ročník)
Karla Šimková

Karla Šimková

Obdobie štúdia:

2016 – doteraz

Úspechy:

Olympiáda z anglického jazyka:

 • 2. miesto krajské kolo (1. ročník)
 • 2. miesto krajské kolo (2. ročník)
Daniel Dzurňák

Daniel Dzurňák

Obdobie štúdia:

2016 – doteraz

Úspechy:

Bedminton:

 • 3. miesto celoslovenské kolo – štvorhra (1. ročník)
 • 2. miesto krajské kolo (2. ročník)
 • 3. miesto krajské kolo (2. ročník)
Dominika Géciová

Dominika Géciová

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Majstrovstvá SR v atletike:

 • 4. miesto v behu na 100 metrov (1. ročník)
 • 4. miesto v behu na 400 metrov (1. ročník)
Veronika Ucekajová

Veronika Ucekajová

Obdobie štúdia:

2017 – doteraz

Úspechy:

Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu:

 • 2. miesto krajské kolo (1. ročník)
 • 10. miesto celoslovenské kolo (1. ročník)