Úspešní žiaci

Eva Bérešová

Eva Bérešová

Obdobie štúdia:

2020 – doteraz

Úspechy:

Tímová súťaž Create and Control:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)

Fyzikálna olympiáda:

 • účasť v krajskom kole (1. ročník)
Daniel Kalakay

Daniel Kalakay

Obdobie štúdia:

2020 – doteraz

Úspechy:

Výtvarná súťaž Červená stužka – grafický dizajn:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)

Chemická olympiáda:

 • účasť v krajskom kole (1. ročník)

Matematická súťaž Expert:

 • úspešný riešiteľ (1. ročník)
Nina Szilágyová

Nina Szilágyová

Obdobie štúdia:

2020 – doteraz

Úspechy:

Olympiáda v ruskom jazyku:

 • 3. miesto v krajskom kole (1. ročník)
Martin Mičuch

Martin Mičuch

Obdobie štúdia:

2020 – doteraz

Úspechy:

Súťaž Turnaj mladých fyzikov:

 • 1. miesto v krajskom kole (1. ročník)
 • 2. miesto v celoslovenskom kole tímovej súťaže (1. ročník)
 • 4. miesto v celoslovenskom kole v individuálnom umiestnení (1. ročník)

Informatická súťaž Robotický battle:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
Martin Marcinčák

Martin Marcinčák

Obdobie štúdia:

2020 – doteraz

Úspechy:

Informatická súťaž Robotický battle:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)

Matematická súťaž Expert:

 • úspešný riešiteľ (1. ročník)
Erik Eiben

Erik Eiben

Obdobie štúdia:

2020 – doteraz

Úspechy:

Chemická olympiáda:

 • úspešný riešiteľ krajského kola (1. ročník)

Matematická olympiáda:

 • účasť v krajskom kole (1. ročník)

Matematická súťaž Expert:

 • úspešný riešiteľ (1. ročník)
Boris Pasterňak

Boris Pasterňak

Obdobie štúdia:

2020 – doteraz

Úspechy:

Chemická olympiáda:

 • úspešný riešiteľ krajského kola (1. ročník)

Matematická olympiáda:

 • účasť v krajskom kole (1. ročník)

Súťaž Turnaj mladých fyzikov:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole tímovej súťaže (1. ročník)
Tereza Šurínová

Tereza Šurínová

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Ruské slovo:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
Matúš Gburík

Matúš Gburík

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Matematická olympiáda a Matematický náboj:

 • úspešný riešiteľ (2. ročník)

Fyzikálny náboj a Fyziklání:

 • úspešný riešiteľ (2. ročník)

Turnaj mladých fyzikov:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole tímovej súťaže (2. ročník)
 • 3. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
Katarína Nagyová

Katarína Nagyová

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Dejepisná olympiáda:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Eva Melichová

Eva Melichová

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Regionálne kolo súťaže Shakespeare Memorial:

 • 3. miesto (1. ročník)
Soňa Suchá

Soňa Suchá

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Chemická olympiáda:

 • 8. miesto v krajskom kole (2. ročník)

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 2. miesto v okresnom kole (2. ročník)
Michaela Grendelová

Michaela Grendelová

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Geografická súťaž GQIQ:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
Timea Kaliariková

Timea Kaliariková

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Olympiáda v nemeckom jazyku:

 • 4. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (2. ročník)

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre:

 • 6. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Miroslava Lovászová

Miroslava Lovászová

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Muzikálová hviezda:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)

Spievam po francúzsky:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)
 • 2. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
Anastázia Kuffová

Anastázia Kuffová

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Olympiáda vo francúzskom jazyku:

 • 4. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Gabriel Sarkovics

Gabriel Sarkovics

Obdobie štúdia:

2019 – doteraz

Úspechy:

Medzinárodná súťaž Create and Govern:

 • 3. miesto (2. ročník)
Dávid Szászi

Dávid Szászi

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Tímová súťaž Create and Control:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
Zuzana Lovászová

Zuzana Lovászová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Súťaž Spievam po francúzsky:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole a postup do medzinárodného kola (3. ročník)

Dejepisná olympiáda:

 • 12. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Klára Hirmanová

Klára Hirmanová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Informatická súťaž RBA – kategória Vlastný model:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)

Súťaž NAG 2021:

 • účasť v celoslovenskom kole (3. ročník)

Súťažná konferencia IT Akadémie:

 • reprezentácia školy (3. ročník)

SOČ v odbore Zdravotníctvo a farmakológia:

 • úspešná riešiteľka (3. ročník)
Emanuel Kňazovický

Emanuel Kňazovický

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Súťaž Mladý Európan:

 • 2. miesto v regionálnom kole (3. ročník)

Frankofónny kvíz organizovaný Francúzskym inštitútom a TUKE:

 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)

Matematická súťaž Expert:

 • úspešný riešiteľ (3. ročník)
Stefan Lisik

Stefan Lisik

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Medzinárodná súťaž Mladý prekladateľ:

 • čestné uznanie (3. ročník)

Súťaž Mladý Európan:

 • 2. miesto v regionálnom kole (3. ročník)

Finančná olympiáda:

 • aktívna účasť (3. ročník)

Ekonomická olympiáda:

 • 6. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Veronika Strompová

Veronika Strompová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Plávanie:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
Diana Šaffová

Diana Šaffová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

SOČ v odbore Chémia a potravinárstvo:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Erik Baksay

Erik Baksay

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Informatická súťaž RBA – kategória Vlastný model:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)

Súťaž NAG 2021:

 • účasť v celoslovenskom kole (3. ročník)

Súťaž First Global:

 • účasť v medzinárodnom kole (3. ročník)

Súťažná konferencia IT Akadémie:

 • reprezentácia školy (3. ročník)

Programátorská súťaž PALMA junior:

 • 3. miesto v krajskom kole a postup do finále (3. ročník)
 • 3. miesto v celoštátnom finálovom kole (2. ročník)
Martin Čabra

Martin Čabra

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Súťaž Mladý Európan:

 • 2. miesto v regionálnom kole (3. ročník)
Jozef Sabo

Jozef Sabo

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Súťaž v programovaní ZENIT:

 • účasť v krajskom kole (3. ročník)

Súťaž NAG 2021:

 • účasť v celoslovenskom kole (3. ročník)

Súťaž First Global:

 • účasť v medzinárodnom kole (3. ročník)

Súťažná konferencia IT Akadémie:

 • reprezentácia školy (3. ročník)

Informatická súťaž RBA – kategória Vlastný model:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
 • 3. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)

Programátorská súťaž PALMA junior:

 • 3. miesto v krajskom kole a postup do finále (3. ročník)
 • 3. miesto v celoštátnom finálovom kole (2. ročník)
Karolína Vasiľová

Karolína Vasiľová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)

Školské majstrovstvá Košického kraja v zrýchlenom šachu:

 • 4. miesto (2. ročník)
Erik Macháček

Erik Macháček

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Informatická súťaž RBA – kategória Vlastný model:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)

Súťaž NAG 2021:

 • účasť v celoslovenskom kole (3. ročník)

Súťažná konferencia IT Akadémie:

 • reprezentácia školy (3. ročník)
Liliana Kolesárová

Liliana Kolesárová

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Plávanie:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
Viktória Šimková

Viktória Šimková

Obdobie štúdia:

2018 – doteraz

Úspechy:

Medzinárodná súťaž Mladý prekladateľ:

 • čestné uznanie (3. ročník)

Súťaž Jugend debattiert International:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)

Plávanie:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)

Olympiáda v nemeckom jazyku:

 • 7. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)

Veronika Ucekajová

Veronika Ucekajová

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
 • 10. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
 • 3. miesto jednotlivcov (2. ročník)
 • 8. miesto (3. ročník)
 • 10. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)

Školské majstrovstvá Košického kraja v zrýchlenom šachu:

 • 1. miesto (3. ročník)
 • 2. miesto — dievčatá (4. ročník)
 • 5. miesto — dievčatá a chlapci (4. ročník)

Astronomická olympiáda:

 • Postup do celoslovenského kola (2. ročník)

Turnaj mladých fyzikov:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)
 • 3. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole — družstvo (4. ročník)
 • 2. miesto v celoslovenskom kole — družstvo (4. ročník)
 • Kapitánka slovenského tímu na medzinárodnom kole TMF — IYPT (4. ročník)
 • 2. miesto na medzinárodnom kole IYPT (4. ročník)
 • Špeciálne ocenenie pre najúspešnejšiu súťažiacu celého turnaja (4. ročník)
Dominika Géciová

Dominika Géciová

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Majstrovstvá SR v atletike:

 • 4. miesto v behu na 100 metrov (1. ročník)
 • 4. miesto v behu na 400 metrov (1. ročník)
 • 1. miesto v behu na 100 metrov prekážok (2. ročník)
 • 2. miesto v behu na 400 metrov (2. ročník)
 • 3. miesto v behu na 200 metrov (2. ročník)

Celoštátna olympiáda stredoškolákov Gaudeamus Igitur:

 • 4. miesto v behu na 100 metrov (2. ročník)
Zuzana Rajčanová

Zuzana Rajčanová

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Štúrovo pero:

 • šéfredaktorka úspešného školského časopisu Študentské slovo, držiteľa Ceny Televízie Markíza 3. stupňa a Čestného uznania od veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku (2. ročník)

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 4. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
Miroslava Feketeová

Miroslava Feketeová

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Olympiáda ľudských práv:

 • 2. miesto v krajskom kole a postup do celoslovenského kola (3. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)
 • 1. miesto za esej v celoslovenskom kole (4. ročník)
 • Cena verejnej ochrankyne ľudských práv (4. ročník)
Daniel Greš

Daniel Greš

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Turnaj mladých fyzikov:

 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži (3. ročník)
Michal Sopoliga

Michal Sopoliga

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Druhý východoslovenský regionálny turnaj v debatnej súťaži:

 • 1. miesto (3. ročník)

Mladý Európan 2020:

 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)

Druhý východoslovenský debatný turnaj:

 • 3. miesto — družstvo (4. ročník)
 • 5. najlepší rečník turnaja (4. ročník)

Tretí východoslovenský debatný turnaj:

 • 9. miesto — družstvo (4. ročník)
 • 5. najlepší rečník turnaja (4. ročník)

Súťaž „Stredoškolský Moot court“:

 • 1. miesto — družstvo (4. ročník)
Kristína Zavodníková

Kristína Zavodníková

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Druhý východoslovenský regionálny turnaj v debatnej súťaži:

 • 1. miesto (3. ročník)

Mladý Európan 2020:

 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Kristína Korytková

Kristína Korytková

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Geografická olympiáda:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • účasť na celoslovenskom kole (3. ročník)
 • 4. miesto na krajskom kole (4. ročník)
Barbora Fridmanská

Barbora Fridmanská

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Písanie poviedok v nemeckom jazyku:

 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži (2. ročník)
Samuel Sedlák

Samuel Sedlák

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Atletické súťaže – krajské kolo:

 • 1. miesto v skoku do diaľky (2. ročník)
 • 3. miesto v behu na 110 metrov prekážok (2. ročník)

Celoštátna olympiáda stredoškolákov Gaudeamus Igitur:

 • 4. miesto v skoku do diaľky (2. ročník)
Laura Kristína Priatková

Laura Kristína Priatková

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Akademické majstrovstvá Česka a Slovenska v debate:

 • 1. miesto (2. ročník)

Celoslovenský online debatný turnaj:

 • 2. najlepšia rečníčka (4. ročník)

Regionálny turnaj v debate:

 • 1. miesto — družstvo (4. ročník)
 • 2. najlepšia rečníčka (4. ročník)

Debatný turnaj:

 • 3. miesto — družstvo (4. ročník)
 • 2. najlepšia rečníčka (4. ročník)
Henrieta Odlerová

Henrieta Odlerová

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Olympiáda podnikový hospodár:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
Matúš Hadžega

Matúš Hadžega

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Druhý východoslovenský regionálny turnaj v debatnej súťaži:

 • 1. miesto (3. ročník)

Druhý východoslovenský debatný turnaj:

 • 3. miesto (4. ročník)

Tretí východoslovenský debatný turnaj:

 • 9. miesto (4. ročník)
Kristína Baloghová

Kristína Baloghová

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Olympiáda podnikový hospodár:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
Tomáš Kováč

Tomáš Kováč

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Súťaž Seminář ekonomických mozků:

 • 5. miesto (4. ročník)

Digitálna súťaž Goetheho inštitútu #oekoropa:

 • 1. miesto (4. ročník)
Miroslav Mayer

Miroslav Mayer

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Olympiáda v slovenskom jazyku:

 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)

Olympiáda vo francúzskom jazyku:

 • 4. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Hugo Holéczy

Hugo Holéczy

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Olympiáda v slovenskom jazyku:

 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Bianka Šimková, Stanislav Guskov, Mário Mihál

Bianka Šimková, Stanislav Guskov, Mário Mihál

Obdobie štúdia:

2017 – 2021

Úspechy:

Informatická súťaž RBA – kategória Vlastný model:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)

Tomáš Jusko

Tomáš Jusko

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

 • 1. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 4. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)

Matematický viacboj:

 • 1. miesto v súťaži družstiev (2. ročník)

Súťaž PALMA:

 • 6. miesto (3. ročník)

Súťaž NAG – počítačové siete:

 • 10. miesto (3. ročník)

Programátorská súťaž ZENIT:

 • 1. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Alexandra Veľká

Alexandra Veľká

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Plávanie:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Karla Šimková

Karla Šimková

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 2. miesto v krajskom kole (1. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Gabriel Meder

Gabriel Meder

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Olympiáda v nemeckom jazyku:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Ján Pavol Luby

Ján Pavol Luby

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Medzinárodná robotická súťaž First Lego League:

 • 3. miesto na svete – FLL Open International Turkey 2019 – Izmir (3. ročník)

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)

Shakespeare Memorial:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
Matvii Masliukov

Matvii Masliukov

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Súťaž v prednese Ruské slovo:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Sophia Tököly

Sophia Tököly

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Daniel Dzurňák

Daniel Dzurňák

Obdobie štúdia:

2016 – 2020

Úspechy:

Bedminton:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole – štvorhra (1. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)

Sofia Baffyová

Sofia Baffyová

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Dejepisná olympiáda:

 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 4. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 5. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
Radka Slebodníková

Radka Slebodníková

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Olympiáda vo francúzskom jazyku:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)

Stredoškolská odborná činnosť:

 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Samuel Tomášů

Samuel Tomášů

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Geografická olympiáda:

 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Mária Demková

Mária Demková

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Mladý Európan:

 • 1. miesto v regionálnom kole (3. ročník)
 • 6. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)

Filozofická esej – súťaž Trnavskej univerzity:

 • 1. miesto (3. ročník)
Alžbeta Strompová

Alžbeta Strompová

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Orientačný beh:

 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
Denis Kollár

Denis Kollár

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu:

 • 2. miesto na tretej šachovnici (4. ročník)
 • 5. miesto družstiev (4. ročník)
Barbora Rusznáková

Barbora Rusznáková

Obdobie štúdia:

2015 – 2019

Úspechy:

Plávanie:

 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)

Petra Jankurová

Petra Jankurová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
 • 4. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 3. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
Viktória Veľková

Viktória Veľková

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Horovov Zemplín:

 • 1. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (3. ročník)

Beniakove Chynorany:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v celoslovenskom kole (3. ročník)
 • 3. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)

Vansovej Lomnička:

 • 3. miesto v celoslovenskom kole – poézia (3. ročník)

Slovo bez hraníc:

 • 2. miesto v krajskom kole (3. ročník)
Roman Hajduk

Roman Hajduk

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Dejepisná olympiáda:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)

Mladý Európan:

 • 3. miesto (3. ročník)

Košice včera a dnes:

 • 2. miesto (3. ročník)
Šimona Weissová

Šimona Weissová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda vo francúzskom jazyku:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 1. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Simona Hisirová

Simona Hisirová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Štúrovo pero:

 • 2. miesto TV Markíza (3. ročník)
 • 2. miesto v celoslovenskom kole – finančná príloha
Františka Dolinská

Františka Dolinská

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda v nemeckom jazyku:

 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Marián Lipták

Marián Lipták

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Zimná univerziáda SR:

 • 1. miesto v bedmintone (4. ročník)

Bedminton:

 • 3. miesto v krajskom kole (2. ročník)
 • 3. miesto v krajskom kole (3. ročník)
 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)

Atletika – hod oštepom:

 • 2. miesto v krajskom kole (4. ročník)
Sofia Komlošová

Sofia Komlošová

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 2. miesto v celoslovenskom kole (1. ročník)
 • 4. miesto v celoslovenskom kole (4. ročník)
Ema Saloková

Ema Saloková

Obdobie štúdia:

2014 – 2018

Úspechy:

Vansovej Lomnička:

 • 1. miesto v celoslovenskom kole – próza (3. ročník)