Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť. Veríme, že každý mladý človek má tento potenciál. Program nie je postavený na súťaživosti, ale na samostatnom a dobrovoľnom odhodlaní každého mladého človeka.

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Už od roku 1956 podporuje mladých ľudí v 140 krajinách celého sveta na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život.


Program DofE: Miestne centrum Gymnázia, Šrobárova 1, Košice

Naša škola sa po prvý raz zapája do tohto programu v šk. roku 2019/2020. Veríme, milí naši študenti, že vám poskytneme také podmienky, aby ste sa mohli zapojiť do tohto výnimočného programu, rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, a aby vám tento program prinášal radosť a dobrý pocit z vášho osobnostného napredovania.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa DofE programu, sú vám k dispozícii:

  • Mgr. Katarína Kňazovická (kabinet ANJ): knazovicka@srobarka.sk
  • Mgr. Martina Fabriciová (kabinet BIO): fabriciova@srobarka.sk