Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť. Veríme, že každý mladý človek má tento potenciál. Program nie je postavený na súťaživosti, ale na samostatnom a dobrovoľnom odhodlaní každého mladého človeka.

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Už od roku 1956 podporuje mladých ľudí v 140 krajinách celého sveta na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život.


Program DofE: Miestne centrum Gymnázia, Šrobárova 1, Košice

Naša škola sa po prvý raz zapojila do tohto programu v šk. roku 2019/2020. Veríme, milí naši študenti, že vám poskytneme také podmienky, aby ste sa mohli zapojiť do tohto výnimočného programu, rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, a aby vám tento program prinášal radosť a dobrý pocit z vášho osobnostného napredovania.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa DofE programu, sú vám k dispozícii:

  • Mgr. Katarína Kňazovická (kabinet ANJ)
  • Mgr. Martina Fabriciová (kabinet BIO)
  • Mgr. Katarína Hribová, MA (kabinet MAT/FYZ)

Slávnostné odovzdávanie cien striebornej a bronzovej úrovne DofE

Čo len môže byť lepšou odmenou ako si za hlasného potlesku ísť prevziať ocenenie za skvelo odvedenú prácu? Presne v tomto duchu sa niesla atmosféra slávnostného odovzdávania cien striebornej a bronzovej úrovne DofE v Historickej radnici mesta Košice. Pochvalu za obrovskú vytrvalosť si bolo prevziať 24 žiakov našej školy. Povzbudzujúce slová obdivu a vďaky padli dobre nielen všetkým úspešným Dofákom, ale aj všetkým vedúcim, ktorí tomu venovali veľa svojho času. Slávnostný program bol zakončený zaujímavými aktivitami a spoločným spomienkovým fotením.

Ceremónia bola rozhodne aj motiváciou, aby sme pokračovali na vyššiu úroveň DofE a neprestávali rozvíjať svoj talent a dobrovoľnícku činnosť.

Kvalifikačné DofE expedície v Hačave a na Malohontských Lazoch

V dňoch 14. – 16. júna 2023 naši „dofáci“ zvládli bronzovú a striebornú kvalifikačnú expedíciu na výbornú. Opäť si otestovali svoje navigačné zručnosti a prácu v tíme. Aj napriek dažďu v Hačave a trošku blúdenia v okolí Teplého vrchu nám naši študenti potvrdzujú, že sú schopní, nebojácni a majú radi výzvy. Odmenou im bola nádherná príroda v okolí Hačavy a krásne výhľady, ktoré sa im naskytli počas putovania po Gemeri. O rok sa opäť tešíme na spoluprácu s novými „dofákmi“ a s bronzovými sa ako dúfame, vidíme na striebornej úrovni.

Cvičná DofE expedícia do lesov v okolí Veľkého Folkmara

V dňoch 8. a 9. júna 2023 sa naši „dofáci“ vybrali na cvičnú expedíciu do lesov v okolí Veľkého Folkmara. Bronzoví aj strieborní účastníci si vyskúšali orientáciu v neznámom prostredí, navarili si teplú večeru a neodradilo ich ani upršané počasie či nočná búrka.

Po krátkom oddychu vybehli na Folkmarskú skalu, kde ich čakal očarujúci výhľad na okolité kopce a dediny. Skúsili si aj streľbu zo vzduchovky a noc strávili v stanoch. Vyzerá to tak, že na kvalifikačnú expedíciu sú perfektne pripravení!

Slávnostná ceremónia odovzdávania cien striebornej a bronzovej úrovne DofE

Vo štvrtok 22. septembra 2022 sa naši úspešní „dofáci“ zúčastnili slávnostnej ceremónie odovzdávania cien striebornej a bronzovej úrovne DofE v priestoroch spoločenskej haly SOŠ automobilovej v Košiciach.

Zaslúžene ocenená bola ich obetavá práca, obrovská trpezlivosť a vytrvalosť. Slávnostná ceremónia bola akousi čerešničkou na torte a niesla sa v duchu vďaky nielen „dofákom“ za ich snahu a túžbu sa rozvíjať a pomáhať ľuďom vo svojom okolí, ale aj ich vedúcim, ktorí ich trpezlivo a ochotne na ich ceste k úspechu sprevádzajú. „Dofákom“ prišli poblahoželať aj ctení hostia, medzi ktorými nechýbal predseda KSK Rastislav Trnka, vedúci Odboru školstva pán Slavomír Kožár či manažérka hypermarketu Tesco Košice pani Klaudia Nagyová. Naši „dofáci“ si svoju chvíľku slávy užili naplno a vyzývajú aj vás, aby ste sa pridali do ich komunity DofE!

Dobrodružná kvalifikačná expedícia do Hačavy

V dňoch 27. – 28. júna 2022 naše „dofáčky“ podnikli dobrodružnú kvalifikačnú expedíciu do Hačavy. Príroda v okolí Hačavy je čarovná, o čom svedčia aj fotografie, ktoré sme počas trasy urobili. Sme veľmi hrdí na tieto dievčatá, keďže vo veľkých horúčavách museli siahnuť na dno svojich síl a zdolať nesmierne náročnú trasu.

Cvičná DofE expedícia na chate TUKE pri Ružíne

V dňoch 27. – 28. mája 2022 sa naši „dofáci“ zúčastnili cvičnej expedície na chate TUKE pri Ružíne. Táto expedícia slúži ako vhodná predpríprava na odstránenie prípadných nedostatkov, aby sa eliminovali potenciálne riziká. Naše dofáčky sa zodpovedne pripravili a dorazili do cieľa bez komplikácií. Nikto nezablúdil a hoci nás v noci potrápil dážď, všetko dobre dopadlo. Tešíme sa na hlavnú expedíciu, ktorá sa uskutoční koncom júna v Hačave.

Odovzdávanie DofE ocenení

Dňa 14. októbra 2021 sa naši „dofáci“ zúčastnili ceremónie odovzdávania DofE certifikátov a odznakov v budove KSK. Veľmi nás teší, že máme už druhý rok značný počet držiteľov bronzových odznakov a jedného držiteľa strieborného odznaku Gabriela Sarkovicsa, ktorý sa rozhodol získať zlatý.

Všetkým našim držiteľom ocenení srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu, ktorému predchádzalo obrovské nasadenie v prekonávaní náročných DofE cieľov. Zároveň povzbudzujeme Gabriela v jeho úsilí o získanie najvyššej méty, „zlatého odznaku“.

Dobrodružná expedícia DofE

Po niekoľkých mesiacoch plnenia cieľov, nás čakal dlho očakávaný záver programu DofE — dobrodružná expedícia. Rozdelili sme sa na 4 menšie skupiny a začali sme si plánovať trasu.

Niektorí vyrazili z Klenova, iní zas z Veľkého Folkmara. Po pár hodinách vyčerpávajúceho chodenia sme sa všetci stretli na Ružíne. Aj napriek tomu, že sme namiesto voňavky používali repelent, okrem veľkého ruksaku sme si domov odniesli aj pár štípancov, svalovku, no najmä skvelý zážitok.

Držitelia bronzových odznakov

V piatok 9. októbra 2020 sa na našom školskom dvore konala „malá provizórna ceremónia“ odovzdávania bronzových odznakov účastníkom programu DofE. Keďže nám mimoriadna situácia skrížila plány na prípravu slávnostnej ceremónie, boli sme vďační, že nám zasvietilo slnko, a že našich účastníkov prišli pochváliť pani riaditeľka a pani zástupkyňa.

Vedúce miestneho centra pani profesorka Fabriciová a pani profesorka Kňazovická vyslovili obdiv všetkým účastníkom, ktorí v sťažených podmienkach úspešne dokončili všetky oblasti DofE programu. Spoločne sa tešíme z ich úspechu a prajeme im, aby všetky zručnosti, ktoré nadobudli počas plnenia úloh v rámci programu, zúročili vo svojom živote. Veľké ďakujem patrí vedúcim miestneho centra a „expedičáčkam“.

Tešíme sa na medzinárodnú online ceremóniu dňa 26. októbra, na ktorej nás čaká prekvapenie v podobe účasti významných osobností verejného života. Nechajme sa prekvapiť!

Prvá dobrodružná expedícia

V dňoch 25. – 26. augusta 2020 naši účastníci DofE programu úspešne zvládli dobrodružnú expedíciu výstupom na Gáborovu chatu pri Gelnici pod dohľadom našich vyškolených „expedičáčiek“.

Výstup bol výzvou z hľadiska náročnosti, ale všetky tri skupiny to zvládli na výbornú, za čo im patrí veľká pochvala. Veľké ďakujem patrí samozrejme našim kolegynkám „expedičáčkam“ Mgr. Bugorčíkovej, PaedDr. Novotnej, Mgr. Sivákovej a koordinátorke DofE Mgr. Fabriciovej. Vedúca programu DofE: Mgr. Kňazovická.