Termíny školských súťaží

Súťaže organizované MŠVVaŠ — 2019/2020

Matematická olympiáda — 69. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 02.12.2019
Školské kolo
10.12.2019
Krajské kolo
14.01.2020
Celoštátne kolo
22. – 25.03.2020

Kategória B, C
Domáce kolo
do 20.01.2020
Školské kolo
28.01.2020
Krajské kolo
31.03.2020

Fyzikálna olympiáda — 61. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 14.02.2020
Krajské kolo
10.03.2020
Celoštátne kolo
16. – 19.04.2020

Kategória B, C, D
Domáce kolo
do 24.04.2020
Krajské kolo
13.05.2020

Chemická olympiáda — 56. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 01.12.2019
Školské kolo
06.12.2019
Krajské kolo
29. – 30.01.2020
Celoštátne kolo
04. – 07.03.2020

Kategória B
Domáce kolo
do 14.02.2020
Školské kolo
13.03.2020
Krajské kolo
02.04.2020

Kategória C
Domáce kolo
do 08.04.2020
Školské kolo
17.04.2020
Krajské kolo
14.05.2020

Biologická olympiáda — 54. ročník

Kategória A
Školské kolo
do 14.02.2020
Krajské kolo
11.03.2020
Celoštátne kolo
15. – 19.04.2020

Kategória B
Školské kolo
do 14.02.2020
Krajské kolo
12.03.2020
Celoštátne kolo
15. – 19.04.2020

Olympiáda v ruskom jazyku — 50. ročník

Kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4
Školské kolo
do 13.12.2019
Krajské kolo
13.03.2020
Celoštátne kolo
06. – 07.04.2020

Geografická olympiáda — 48. ročník

Kategória A, B
Školské kolo
do 05.02.2020
Krajské kolo
27.03.2020
Celoštátne kolo
24. – 26.04.2020

Kategória Z
Školské kolo
05.02.2020
Krajské kolo
27.03.2020
Celoštátne kolo
24. – 26.04.2020

Olympiáda v informatike — 35. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 15.11.2019
Krajské kolo
21.01.2020
Celoštátne kolo
25. – 28.03.2020

Kategória B
Domáce kolo
do 30.11.2019
Krajské kolo
21.01.2020

Olympiáda v anglickom jazyku — 30. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C2, 2D, 2C1
Školské kolo
do 22.11.2019
Okresné kolo
15.01.2020
(kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D)
Krajské kolo
12.02.2020
Celoštátne kolo
24. – 25.03.2020

Olympiáda vo francúzskom jazyku — 30. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
Školské kolo
do 29.11.2019
Krajské kolo
30.03.2020
Celoštátne kolo
28. – 29.04.2020

Olympiáda v nemeckom jazyku — 30. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D
Školské kolo
do 29.11.2019
Okresné kolo
16.01.2020
(kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2D)
Krajské kolo
11.02.2020
Celoštátne kolo
22. – 23.03.2020

Olympiáda ľudských práv — 22. ročník

Stredné školy
Školské kolo
do 06.12.2019
Krajské kolo
06.02.2020
Celoštátne kolo
31.03. – 02.04.2020

Dejepisná olympiáda — 12. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 14.02.2020
Krajské kolo
24.03.2020
Celoštátne kolo
04. – 06.05.2020

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry — 12. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 13.12.2019
Krajské kolo
13.02.2020
Celoštátne kolo
20. – 21.04.2020

Turnaj mladých fyzikov — 28. ročník

Stredné školy
Krajské kolo
04.02.2020
Celoštátne kolo
31.03. – 03.04.2020