Termíny školských súťaží

Súťaže organizované MŠVVaŠ SR — 2020/2021

Matematická olympiáda — 70. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 01.12.2020
Školské kolo
08.12.2020
Krajské kolo
12.01.2021
Celoštátne kolo
21.03. – 24.03.2021

Kategórie B, C
Domáce kolo
do 18.01.2021
Školské kolo
26.01.2021
Krajské kolo
30.03.2021

Fyzikálna olympiáda — 62. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 12.02.2021
Krajské kolo
09.03.2021
Celoštátne kolo
15.04. – 18.04.2021

Kategórie B, C, D
Domáce kolo
do 23.04.2021
Krajské kolo
12.05.2021

Chemická olympiáda — 57. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 27.11.2020
Školské kolo
04.12.2020
Krajské kolo
28.01. – 29.01.2021
Celoštátne kolo
03.03. – 06.03.2021

Kategória B
Domáce kolo
do 12.02.2021
Školské kolo
12.03.2021
Krajské kolo
08.04.2021

Kategória C
Domáce kolo
do 09.04.2021
Školské kolo
16.04.2021
Krajské kolo
13.05.2021

Biologická olympiáda — 55. ročník

Kategória A
Školské kolo
do 12.02.2021
Krajské kolo
10.03.2021
Celoštátne kolo
14.04. – 18.04.2021

Kategória B
Školské kolo
do 12.02.2021
Krajské kolo
11.03.2021
Celoštátne kolo
14.04. – 18.04.2021

Olympiáda v ruskom jazyku — 50. ročník

Kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4
Školské kolo
do 11.12.2020
Krajské kolo
12.03.2021
Celoštátne kolo
08.04. – 09.04.2021

Geografická olympiáda — 49. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 05.02.2021
Krajské kolo
26.03.2021
Celoštátne kolo
23.04. – 25.04.2021

Kategória Z
Školské kolo
05.02.2021
Krajské kolo
26.03.2021
Celoštátne kolo
23.04. – 25.04.2021

Olympiáda v informatike — 36. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 15.11.2020
Krajské kolo
19.01.2021
Celoštátne kolo
24.03. – 27.03.2021

Kategória B
Domáce kolo
do 30.11.2020
Krajské kolo
19.01.2021

Olympiáda v anglickom jazyku — 31. ročník

Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D
Školské kolo
do 27.11.2020
Okresné kolo
13.01.2021
Krajské kolo
10.02.2021
Celoštátne kolo
24.03. – 25.03.2021

Kategórie 1C, 2C1
Školské kolo
do 27.11.2020
Krajské kolo
10.02.2021
Celoštátne kolo
24.03. – 25.03.2021

Olympiáda vo francúzskom jazyku — 30. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
Školské kolo
do 22.12.2020
Krajské kolo
29.03.2021
Celoštátne kolo
22.04. – 23.04.2021

Olympiáda v nemeckom jazyku — 31. ročník

Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2D
Školské kolo
do 30.11.2020
Okresné kolo
20.01.2021
Krajské kolo
09.02.2021
Celoštátne kolo
21.03. – 22.03.2021

Kategórie 1C, 2C
Školské kolo
do 30.11.2020
Krajské kolo
09.02.2021
Celoštátne kolo
21.03. – 22.03.2021

Olympiáda v španielskom jazyku — 30. ročník

Kategórie A, B, C, D
Školské kolo
do 11.12.2020
Krajské kolo
08.02.2021
Celoštátne kolo
09.03. – 10.03.2021

Olympiáda ľudských práv — 23. ročník

Stredné školy
Školské kolo
do 11.12.2020
Krajské kolo
11.02.2021
Celoštátne kolo
14.04. – 16.04.2021

Dejepisná olympiáda — 13. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 12.02.2021
Krajské kolo
22.03.2021
Celoštátne kolo
26.04. – 28.04.2021

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry — 13. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 11.12.2020
Krajské kolo
12.02.2021
Celoštátne kolo
19.04. – 20.04.2021

Turnaj mladých fyzikov — 29. ročník

Stredné školy
Krajské kolo
03.02.2021
Celoštátne kolo
20.04. – 23.04.2021