Termíny školských súťaží

Súťaže organizované MŠVVaŠ SR — 2022/2023

Matematická olympiáda — 72. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 29.11.2022
Školské kolo
06.12.2022
Krajské kolo
10.01.2023
Celoštátne kolo
19.03. – 22.03.2023

Kategórie B, C
Domáce kolo
do 16.01.2023
Školské kolo
24.01.2023
Krajské kolo
04.04.2023

Fyzikálna olympiáda — 64. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 27.01.2023
Krajské kolo
14.02.2023
Celoštátne kolo
13.04. – 16.04.2023

Kategórie B, C, D
Domáce kolo
do 21.04.2023
Krajské kolo
17.05.2023

Turnaj mladých fyzikov — 31. ročník

Stredné školy
Krajské kolo
02.02.2023
Celoštátne kolo
25.04. – 28.04.2023

Chemická olympiáda — 59. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 25.11.2022
Školské kolo
02.12.2022
Krajské kolo
25.01. – 26.01.2023
Celoštátne kolo
08.03. – 11.03.2023

Kategória B
Domáce kolo
do 17.02.2023
Školské kolo
17.03.2023
Krajské kolo
13.04.2023

Kategória C
Domáce kolo
do 31.03.2023
Školské kolo
21.04.2023
Krajské kolo
18.05.2023

Biologická olympiáda — 57. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 10.02.2023
Krajské kolo
22.03.2023
Celoštátne kolo
19.04. – 23.04.2023

Geografická olympiáda — 51. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 17.02.2023
Krajské kolo
24.03.2023
Celoštátne kolo
28.04. – 30.04.2023

Kategória Z
Školské kolo
17.02.2023
Krajské kolo
24.03.2023
Celoštátne kolo
28.04. – 30.04.2023

Olympiáda v informatike — 38. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 15.11.2022
Krajské kolo
17.01.2023
Celoštátne kolo
22.03. – 25.03.2023

Kategória B
Domáce kolo
do 30.11.2022
Krajské kolo
17.01.2023

Dejepisná olympiáda — 15. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 10.02.2023
Krajské kolo
03.04.2023
Celoštátne kolo
04.05. – 06.05.2023

Olympiáda ľudských práv — 25. ročník

Stredné školy
Školské kolo
do 09.12.2022
Krajské kolo
09.02.2023
Celoštátne kolo
17.04. – 21.04.2023

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry — 15. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
09.12.2022
Krajské kolo
10.02.2023
Celoštátne kolo
24.04. – 25.04.2023

Olympiáda v anglickom jazyku — 33. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C2, 2D, 2C1
Školské kolo
do 30.11.2022
Krajské kolo
16.02.2023
Celoštátne kolo
28.03. – 29.03.2023

Olympiáda v nemeckom jazyku — 33. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D
Školské kolo
do 30.11.2022
Krajské kolo
15.02.2023
Celoštátne kolo
26.03. – 27.03.2023

Olympiáda vo francúzskom jazyku — 32. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
Školské kolo
do 16.12.2022
Krajské kolo
06.02.2023
Celoštátne kolo
30.03. – 31.03.2023

Olympiáda v ruskom jazyku — 52. ročník

Kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4
Školské kolo
do 20.01.2023
Krajské kolo
21.03.2023
Celoštátne kolo
18.04. – 19.04.2023

Olympiáda v španielskom jazyku — 32. ročník

Kategórie A, B, C, D
Školské kolo
do 09.12.2022
Krajské kolo
13.02.2023
Celoštátne kolo
20.03. – 21.03.2023