Termíny školských súťaží

Súťaže organizované MŠVVaŠ

Matematická olympiáda — 68. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 03.12.2018
Školské kolo
do 11.12.2018
Krajské kolo
15.01.2019
Celoštátne kolo
24. – 27.03.2019

Kategória B, C
Domáce kolo
do 21.01.2019
Školské kolo
do 29.01.2019
Krajské kolo
02.04.2019

Fyzikálna olympiáda — 60. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 25.01.2019
Krajské kolo
06.02.2019
Celoštátne kolo
11. – 14.04.2019

Kategória B, C, D
Domáce kolo
do 26.04.2019
Krajské kolo
15.05.2019

Chemická olympiáda — 55. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 30.11.2018
Školské kolo
07.12.2018
Krajské kolo
23. – 24.01.2019
Celoštátne kolo
06. – 09.03.2019

Kategória B
Domáce kolo
do 15.02.2019
Školské kolo
15.03.2019
Krajské kolo
04.04.2019

Kategória C
Domáce kolo
do 05.04.2019
Školské kolo
12.04.2019
Krajské kolo
17.05.2019

Biologická olympiáda — 53. ročník

Kategória A
Školské kolo
do 15.02.2019
Krajské kolo
26.03.2019
Celoštátne kolo
24. – 28.04.2019

Kategória B
Školské kolo
do 15.02.2019
Krajské kolo
27.03.2019
Celoštátne kolo
24. – 28.04.2019

Olympiáda v ruskom jazyku — 49. ročník

Kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4
Školské kolo
do 14.12.2018
Krajské kolo
25.03.2019
Celoštátne kolo
16. – 17.04.2019

Geografická olympiáda — 47. ročník

Kategória A, B
Školské kolo
do 25.01.2019
Krajské kolo
08.02.2019
Celoštátne kolo
29. – 31.03.2019

Kategória Z
Školské kolo
24.01.2019
Krajské kolo
08.02.2019

Olympiáda v informatike — 34. ročník

Kategória A, B
Domáce kolo
do 15.11.2018
Krajské kolo
22.01.2019
Celoštátne kolo
27. – 30.03.2019

Kategória Z
Domáce kolo
do 30.11.2018
Krajské kolo
22.01.2019
Celoštátne kolo
29. – 31.03.2019

Olympiáda v anglickom jazyku — 29. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C2, 2D, 2C1
Školské kolo
do 23.11.2018
Krajské kolo
13.02.2019
Celoštátne kolo
26. – 27.03.2019

Olympiáda v nemeckom jazyku — 29. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D
Školské kolo
do 23.11.2018
Krajské kolo
14.02.2019
Celoštátne kolo
17. – 18.03.2019

Olympiáda ľudských práv — 21. ročník

Stredné školy
Školské kolo
do 07.12.2018
Krajské kolo
07.02.2019
Celoštátne kolo
10. – 12.04.2019

Dejepisná olympiáda — 11. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 15.02.2019
Krajské kolo
21.03.2019
Celoštátne kolo
02. – 04.05.2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry — 11. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 07.12.2018
Krajské kolo
12.02.2019
Celoštátne kolo
11. – 12.04.2019

Turnaj mladých fyzikov — 27. ročník

Stredné školy
Krajské kolo
04.02.2019
Celoštátne kolo
03. – 05.04.2019

Iné súťaže

Štúrovo pero

Stredné školy
Celoštátne kolo
apríl 2019

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Stredné školy
(termín súťaže)
apríl 2019

Jugend debattiert international

Stredné školy
Východoslovenské finále
marec 2019

Stredoškolská odborná činnosť

Stredné školy
Školské kolo
26.02.2019
Krajské kolo
05.04.2019
Celoštátne kolo
23. – 26.04.2019

Košický Matboj

Stredné školy
(termín súťaže)
26.10.2018

Matematický viacboj

Stredné školy
(termín súťaže)
16.11.2018

Expert

Stredné školy
(termín súťaže)
29.11.2018

Investície

Stredné školy
(termín súťaže)
február 2019

Matematický klokan

Stredné školy
(termín súťaže)
marec 2019

Mladý Európan

Stredné školy
Školské kolo
máj 2019
Celoštátne kolo
jún 2019

Beniakove Chynorany

Stredné školy
(termín súťaže)
november 2018

First Lego League

Stredné školy
(termín súťaže)
10.01.2019

Shakespeare Memorial

Stredné školy
Regionálne kolo
21.11.2018

Červené stužky

Stredné školy
(termín súťaže)
september – december 2018

Robotický battle

Stredné školy
(registrácia)
marec 2019

Debata

Stredné školy
Východoslovenské regionálne kolo
14. – 16.12.2018
Východoslovenské regionálne kolo
08. – 10.02.2019
Východoslovenské regionálne kolo
15. – 17.03.2019