Termíny školských súťaží

Súťaže organizované MŠVVaŠ SR — 2021/2022

Matematická olympiáda — 71. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 30.11.2021
Školské kolo
07.12.2021
Krajské kolo
11.01.2022
Celoštátne kolo
20.03. – 23.03.2022

Kategórie B, C
Domáce kolo
do 17.01.2022
Školské kolo
25.01.2022
Krajské kolo
05.04.2022

Fyzikálna olympiáda — 63. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 21.01.2022
Krajské kolo
17.02.2022
Celoštátne kolo
07.04. – 10.04.2022

Kategórie B, C, D
Domáce kolo
do 22.04.2022
Krajské kolo
11.05.2022

Chemická olympiáda — 58. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 26.11.2021
Školské kolo
03.12.2021
Krajské kolo
26.01. – 27.01.2022
Celoštátne kolo
09.03. – 12.03.2022

Kategória B
Domáce kolo
do 11.02.2022
Školské kolo
24.03.2022
Krajské kolo
07.04.2022

Kategória C
Domáce kolo
do 08.04.2022
Školské kolo
22.04.2022
Krajské kolo
12.05.2022

Biologická olympiáda — 56. ročník

Kategória A
Školské kolo
do 11.02.2022
Krajské kolo
23.03.2022
Celoštátne kolo
20.04. – 24.04.2022

Kategória B
Školské kolo
do 11.02.2022
Krajské kolo
24.03.2022
Celoštátne kolo
20.04. – 24.04.2022

Geografická olympiáda — 50. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 18.02.2022
Krajské kolo
01.04.2022
Celoštátne kolo
29.04. – 01.05.2022

Kategória Z
Školské kolo
18.02.2022
Krajské kolo
01.04.2022
Celoštátne kolo
29.04. – 01.05.2022

Olympiáda v informatike — 37. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 15.11.2021
Krajské kolo
18.01.2022
Celoštátne kolo
23.03. – 26.03.2022

Kategória B
Domáce kolo
do 30.11.2021
Krajské kolo
18.01.2022

Olympiáda v anglickom jazyku — 32. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C2, 2D, 2C1
Školské kolo
do 26.11.2021
Krajské kolo
08.02.2022
Celoštátne kolo
23.03. – 24.03.2022

Olympiáda v nemeckom jazyku — 32. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D
Školské kolo
26.11.2021
Krajské kolo
16.02.2022
Celoštátne kolo
21.03. – 22.03.2022

Olympiáda vo francúzskom jazyku — 31. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
Školské kolo
do 22.12.2021
Krajské kolo
15.02.2022
Celoštátne kolo
31.03. – 01.04.2022

Olympiáda v ruskom jazyku — 51. ročník

Kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4
Školské kolo
do 21.01.2022
Krajské kolo
21.03.2022
Celoštátne kolo
19.04. – 20.04.2022

Olympiáda ľudských práv — 24. ročník

Stredné školy
Školské kolo
do 10.12.2021
Krajské kolo
10.02.2022
Celoštátne kolo
06.04. – 08.04.2022

Dejepisná olympiáda — 14. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 11.02.2022
Krajské kolo
22.03.2022
Celoštátne kolo
05.05. – 07.05.2022

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry — 14. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
10.12.2021
Krajské kolo
11.02.2022
Celoštátne kolo
25.04. – 26.04.2022

Turnaj mladých fyzikov — 30. ročník

Stredné školy
Krajské kolo
09.02.2022
Celoštátne kolo
26.04. – 29.04.2022

Iné súťaže

Seminář ekonomických mozků

4 kolá priebežne

Juvenes Translatores

Celoštátne kolo
01.11.2021

Ekonomická olympiáda

Školské kolo
15.12.2021
Krajské kolo
február – marec 2022
Celoštátne kolo
máj – jún 2022

Olympiáda podnikový hospodár

marec 2022

Best in English

Medzinárodné kolo
26.11.2021

International Essay Contest

Medzinárodné kolo
jún 2022

N-Trophy

Medzinárodné kolo
január 2022

Súťaž v prvej pomoci

Krajské kolo
22.10.2021

Súťaž družstiev prvej pomoci

Krajské kolo
01.06.2022

Jugend debattiert international

marec, jún 2022

SOČ (kategória História, filozofia, právne vedy)

Školské kolo
február 2022
Krajské kolo
06.04.2022
Celoštátne kolo
26.04. – 29.04.2022

Palma Junior

november – december 2021

Fyziklání online

Celoštátne kolo
24.11.2021

Mladý Európan

Krajské kolo
marec – apríl 2022
Celoštátne kolo
01.06.2022

Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR

Domáce kolo
04.04.2022
Krajské kolo
06.04.2022
Celoštátne kolo
november 2022

Ruské slovo

december 2021

Košice — včera a dnes

Krajské kolo
06.05.2022

Expert

december 2021

Matematický klokan

marec 2022

Shakespeare Memorial

Krajské kolo
23.11.2021
Celoštátne kolo
08.12.2022

Debata

november – december 2021,
február – marec 2022
Celoštátne kolo
apríl 2022