Termíny školských súťaží

Súťaže organizované MŠVVaŠ SR — 2023/2024

Matematická olympiáda — 73. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 05.12.2023
Školské kolo
12.12.2023
Krajské kolo
16.01.2024
Celoštátne kolo
17.03. – 20.03.2024

Kategórie B, C
Domáce kolo
do 23.01.2024
Školské kolo
30.01.2024
Krajské kolo
09.04.2024

Fyzikálna olympiáda — 65. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 31.01.2024
Krajské kolo
13.02.2024
Celoštátne kolo
11.04. – 14.04.2024

Kategórie B, C, D
Domáce kolo
do 30.04.2024
Krajské kolo
15.05.2024

Turnaj mladých fyzikov — 32. ročník

Stredné školy
Krajské kolo
06.02.2024
Celoštátne kolo
23.04. – 26.04.2024

Chemická olympiáda — 60. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 24.11.2023
Školské kolo
01.12.2023
Krajské kolo
24.01. – 25.01.2024
Celoštátne kolo
06.03. – 09.03.2024

Kategória B
Domáce kolo
do 16.02.2024
Školské kolo
15.03.2024
Krajské kolo
11.04.2024

Kategória C
Domáce kolo
do 27.03.2024
Školské kolo
19.04.2024
Krajské kolo
16.05.2024

Biologická olympiáda — 58. ročník

Kategória A
Školské kolo
do 16.02.2024
Krajské kolo
20.03.2024
Celoštátne kolo
12.04. – 14.04.2024
25.04. – 27.04.2024

Kategória B
Školské kolo
do 16.02.2024
Krajské kolo
21.03.2024
Celoštátne kolo
12.04. – 14.04.2024
25.04. – 27.04.2024

Geografická olympiáda — 52. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 16.02.2024
Krajské kolo
19.03.2024
Celoštátne kolo
25.04. – 27.04.2024

Kategória Z
Školské kolo
16.02.2024
Krajské kolo
19.03.2024
Celoštátne kolo
25.04. – 27.04.2024

Olympiáda v informatike — 39. ročník

Kategória A
Domáce kolo
do 15.11.2023
Krajské kolo
23.01.2024
Celoštátne kolo
20.03. – 23.03.2024

Kategória B
Domáce kolo
do 30.11.2023
Krajské kolo
23.01.2024

Dejepisná olympiáda — 16. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
do 16.02.2024
Krajské kolo
19.04.2024
Celoštátne kolo
03.05. – 05.05.2024

Olympiáda ľudských práv — 26. ročník

Stredné školy
Školské kolo
do 08.12.2023
Krajské kolo
08.02.2024
Celoštátne kolo
16.04. – 18.04.2024

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry — 16. ročník

Kategórie A, B
Školské kolo
14.12.2023
Krajské kolo
01.02.2024
Celoštátne kolo
22.04. – 23.04.2024

Olympiáda v anglickom jazyku — 34. ročník

Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D
Školské kolo
do 30.11.2023
Okresné kolo
17.01.2024
Krajské kolo
14.02.2024
Celoštátne kolo
07.04. – 08.04.2024

Kategórie 1C, 2C1
Školské kolo
do 30.11.2023
Krajské kolo
14.02.2024
Celoštátne kolo
07.04. – 08.04.2024

Olympiáda v nemeckom jazyku — 34. ročník

Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2D
Školské kolo
do 30.11.2023
Okresné kolo
18.01.2024
Krajské kolo
15.02.2024
Celoštátne kolo
24.03. – 25.03.2024

Kategórie 1C, 2C
Školské kolo
do 30.11.2023
Krajské kolo
15.02.2024
Celoštátne kolo
24.03. – 25.03.2024

Olympiáda vo francúzskom jazyku — 33. ročník

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C
Školské kolo
do 15.12.2023
Krajské kolo
09.02.2024
Celoštátne kolo
08.04. – 09.04.2024

Olympiáda v španielskom jazyku — 33. ročník

Kategórie A, B, C, D
Školské kolo
do 15.12.2023
Krajské kolo
12.02.2024
Celoštátne kolo
19.03. – 20.03.2024