Organizácia školského roka 2020/2021

Dôležité udalosti

 • 02.09.2020 — Slávnostné otvorenie školského roka
 • 09.09. – 11.09.2020 — Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
 • 09/2020 — Zber papiera
 • 02.10.2020 — Imatrikulačný ples
 • 10/2020 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
 • 10.11.2020 — Štvrťročná hodnotiaca porada
 • 28.11.2020 — Stužková slávnosť
 • 18.12.2020 — Deň Šrobárky
 • 21.12.2020 — Vianočná kapustnica
 • 22.01.2021 — Uzavretie klasifikácie za I. polrok
 • 26.01.2021 — Klasifikačná porada za I. polrok
 • 29.01.2021 — Vydávanie výpisov vysvedčení
 • 05.02.2021 — Deň otvorených dverí
 • 16.03. – 18.03.2021 — Maturitné skúšky (externá časť a písomná časť internej časti)
 • 13.04.2021 — Trištvrťročná hodnotiaca porada
 • 30.04.2021 — 47. Kalamajky, 27. Kalavečer
 • 10.05.2021 — Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
 • 12.05.2021 — Klasifikačná porada pre 4. ročník
 • 14.05.2021 — Rozlúčka so štvrtákmi
 • 17.05. – 21.05.2021 — Akademický týždeň
 • 24.05. – 28.05.2021 — Maturitný týždeň
 • 05/2021 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
 • 18.06. – 28.06.2021 — Zahraničné exkurzie
 • 22.06.2021 — Uzavretie klasifikácie za II. polrok
 • 25.06. – 28.06.2021 — Školské výlety
 • 24.06.2021 — Klasifikačná porada za II. polrok
 • 23.06. – 29.06.2021 — Protidrogové aktivity
 • 30.06.2020 — Vydávanie vysvedčení

Združenia rodičov

 • 17.09.2020 — Združenie rodičov pre 1. ročník
 • 15.10.2020 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
 • 14.01.2021 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
 • 06.05.2021 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov

Školské prázdniny

 • Jesenné
 • Vianočné
 • Polročné
 • Jarné
 • Veľkonočné
 • Letné
 • 29.10.2020 – 30.10.2020
 • 23.12.2020 – 07.01.2021
 • 01.02.2021
 • 22.02.2021 – 26.02.2021
 • 01.04.2021 – 06.04.2021
 • 01.07.2021 – 31.08.2021

Maturitná skúška

 • 16.03.2021 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Slovenský jazyk a literatúra
 • 17.03.2021 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Cudzí jazyk
 • 18.03.2021 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Matematika
 • 08.04. – 13.04.2021 — Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky