Organizácia školského roka 2021/2022

Dôležité udalosti

 • 02.09.2021 — Slávnostné otvorenie školského roka (cez školský rozhlas)
 • 09/2021 — Zber papiera
 • 09/2021 — Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
 • 09/2021 — Deň na Šrobárke pre 1. ročník
 • 09-10/2021 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
 • 11.11.2021 — Štvrťročná hodnotiaca porada
 • 13.11.2021 — Stužková slávnosť
 • 21.12.2021 — Vianočná kapustnica
 • 25.01.2022 — Uzavretie klasifikácie za I. polrok
 • 27.01.2022 — Klasifikačná porada za I. polrok
 • 31.01.2022 — Vydávanie výpisov vysvedčení
 • 02/2022 — Deň otvorených dverí
 • 12.04.2022 — Trištvrťročná hodnotiaca porada
 • 22.04.2022 — Noc na Šrobárke
 • 02.05.2022 — Prijímacie skúšky – 1. termín
 • 09.05.2022 — Prijímacie skúšky – 2. termín
 • 17.05.2022 — Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
 • 19.05.2022 — Klasifikačná porada pre 4. ročník
 • 20.05.2022 — Rozlúčka so štvrtákmi
 • 20.05.2022 — Ples pre maturantov
 • 23.05. – 27.05.2022 — Akademický týždeň
 • 30.05. – 03.06.2022 — Maturitný týždeň
 • 10.06.2022 — Imatrikulačný ples
 • 20.06.2022 — Uzavretie klasifikácie za II. polrok
 • 22.06.2022 — Klasifikačná porada za II. polrok
 • 23.06. – 28.06.2022 — Školské výlety a zahraničné exkurzie
 • 30.06.2021 — Vydávanie vysvedčení

Združenia rodičov

 • 09.09.2021 — Združenie rodičov pre 1. ročník
 • 21.10.2021 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov)
 • 13.01.2022 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov)
 • 06.05.2022 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov)

Školské prázdniny

 • 27.10. – 28.10.2021 — Jesenné prázdniny
 • 23.12.2021 – 07.01.2022 — Vianočné prázdniny
 • 04.02.2022 — Polročné prázdniny
 • 21.02. – 25.02.2022 — Jarné prázdniny
 • 14.04. – 19.04.2022 — Veľkonočné prázdniny
 • 01.07. – 02.09.2022 — Letné prázdniny

Maturitná skúška

 • 15.03.2022 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Slovenský jazyk a literatúra
 • 16.03.2022 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Cudzí jazyk
 • 17.03.2022 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Matematika
 • 05.04. – 08.04.2022 — Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky