Organizácia školského roka 2022/2023

Dôležité udalosti

 • 05.09.2022 — Slávnostné otvorenie školského roka
 • 10.09. – 12.09.2022 — Kemp Šrobárky
 • 09/2022 — Zber papiera
 • 09/2022 — Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
 • 09-10/2022 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
 • 07.10.2022 — Imatrikulačný ples
 • 11.11. – 12.11.2022 — Stužková slávnosť
 • 15.11.2022 — Štvrťročná hodnotiaca porada
 • 21.12.2022 — Vianočná kapustnica
 • 24.01.2023 — Uzavretie klasifikácie za I. polrok
 • 26.01.2023 — Klasifikačná porada za I. polrok
 • 31.01.2023 — Vydávanie výpisov vysvedčení
 • 02/2023 — Deň otvorených dverí
 • 02/2023 — Zimný lyžiarsky kurz
 • 13.04.2023 — Trištvrťročná hodnotiaca porada
 • 28.04.2023 — 47. Kalamajky, 27. Kalavečer
 • 04.05. – 05.05.2023 — Prijímacie skúšky – 1. termín (SJL, MAT)
 • 09.05. – 10.05.2023 — Prijímacie skúšky – 2. termín (SJL, MAT)
 • 15.05.2023 — Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
 • 17.05.2023 — Klasifikačná porada pre 4. ročník
 • 19.05.2023 — Rozlúčka so štvrtákmi
 • 22.05. – 26.05.2023 — Akademický týždeň
 • 29.05. – 02.06.2023 — Maturitný týždeň
 • 05-06/2023 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
 • 20.06.2023 — Uzavretie klasifikácie za II. polrok
 • 21.06. – 29.06.2023 — Školské výlety a zahraničné exkurzie
 • 22.06.2023 — Klasifikačná porada za II. polrok
 • 23.06. – 29.06.2023 — Školské výlety a zahraničné exkurzie
 • 30.06.2023 — Vydávanie vysvedčení

Združenia rodičov

 • 22.09.2022 — Združenie rodičov pre 1. a 4. ročník
 • 20.10.2022 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov)
 • 12.01.2023 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov)
 • 11.05.2023 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov)

Školské prázdniny

 • 28.10. – 31.10.2022 — Jesenné prázdniny
 • 23.12.2022 – 07.01.2023 — Vianočné prázdniny
 • 06.03. – 10.03.2023 — Jarné prázdniny
 • 06.04. – 11.04.2023 — Veľkonočné prázdniny
 • 01.07. – 31.08.2023 — Letné prázdniny

Maturitná skúška

 • 14.03.2023 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Slovenský jazyk a literatúra
 • 15.03.2023 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Cudzí jazyk
 • 16.03.2023 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Matematika
 • 03.04. – 05.04.2023, 12.04.2023 — Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky