Organizácia školského roka 2018/2019

Dôležité udalosti

 • 03.09.2018 — Slávnostné otvorenie školského roka
 • 10.09. – 12.09.2018 — Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
 • 05.10.2018 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. ročník
 • 05.10.2018 — Imatrikulačný ples
 • 08.10. – 12.10.2018 — Zber papiera
 • 08.10.2018 — Ekologické účelové cvičenie pre 2. ročník
 • 13.11.2018 — Štvrťročná hodnotiaca porada
 • 01.12.2018 — Stužková slávnosť
 • 20.12.2018 — Deň Šrobárky
 • 20.12.2018 — Vianočná kapustnica
 • 25.01.2019 — Uzavretie klasifikácie za I. polrok
 • 28.01.2019 — Klasifikačná porada za I. polrok
 • 31.01.2019 — Vydávanie výpisov vysvedčení
 • 08.02.2019 — Deň otvorených dverí
 • 16.04.2019 — Trištvrťročná hodnotiaca porada
 • 03.05.2019 — 46. Kalamajky, 26. Kalavečer
 • 13.05.2019 — Prijímacie skúšky – 1. termín – SJL, MAT
 • 14.05.2019 — Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
 • 16.05.2019 — Prijímacie skúšky – 2. termín – SJL, MAT
 • 16.05.2019 — Klasifikačná porada pre 4. ročník
 • 17.05.2019 — Rozlúčka so štvrtákmi
 • 20.05. – 24.05.2019 — Akademický týždeň
 • 27.05. – 31.05.2019 — Maturitný týždeň
 • 05/2019 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
 • 20.06.2019 — Uzavretie klasifikácie za II. polrok
 • 20.06. – 23.06.2019 — Školské výlety
 • 24.06.2019 — Klasifikačná porada za II. polrok
 • 24.06. – 27.06.2019 — Protidrogové aktivity
 • 28.06.2019 — Vydávanie vysvedčení

Združenia rodičov

 • 13.09.2018 — Združenie rodičov pre 1. ročník
 • 23.10.2018 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
 • 10.01.2019 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
 • 09.05.2019 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov

Prázdniny

 • Jesenné
 • Vianočné
 • Polročné
 • Jarné
 • Veľkonočné
 • Letné
 • 31.10.2018 – 02.11.2018
 • 27.12.2018 – 07.01.2019
 • 01.02.2019
 • 18.02.2019 – 22.02.2019
 • 18.04.2019 – 23.04.2019
 • 01.07.2019 – 31.08.2019

Maturitná skúška

 • 04.09. – 07.09.2018 — Opravný termín externej a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018
 • 12.03.2019 — Externá časť a písomná časť internej časti – Slovenský jazyk a literatúra
 • 13.03.2019 — Externá časť a písomná časť internej časti – Cudzí jazyk
 • 14.03.2019 — Externá časť a písomná časť internej časti – Matematika
 • 09.04. – 12.04.2019 — Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • 03.09. – 06.09.2019 — Opravný termín externej a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019