Organizácia školského roka 2019/2020

Dôležité udalosti

 • 02.09.2019 — Slávnostné otvorenie školského roka
 • 06.09. – 08.09.2019 — Kemp Šrobárky
 • 09.09. – 11.09.2019 — Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
 • 12.09.2019 — Združenie rodičov pre 1. ročník
 • 09/2019 — Zber papiera
 • 04.10.2019 — Imatrikulačný ples
 • 10/2019 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
 • 12.11.2019 — Štvrťročná hodnotiaca porada
 • 30.11.2019 — Stužková slávnosť
 • 18.12.2019 — Deň Šrobárky
 • 19.12.2019 — Vianočná kapustnica
 • 24.01.2020 — Uzavretie klasifikácie za I. polrok
 • 28.01.2020 — Klasifikačná porada za I. polrok
 • 31.01.2020 — Vydávanie výpisov vysvedčení
 • 07.02.2020 — Deň otvorených dverí
 • 17.03. – 19.03.2020 — Maturitné skúšky (externá časť a písomná časť internej časti)
 • 07.04.2020 — Trištvrťročná hodnotiaca porada
 • 30.04.2020 — 47. Kalamajky, 27. Kalavečer
 • 11.05.2020 — Prijímacie skúšky – 1. termín – SJL, MAT
 • 11.05.2020 — Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
 • 13.05.2020 — Klasifikačná porada pre 4. ročník
 • 14.05.2020 — Prijímacie skúšky – 2. termín – SJL, MAT
 • 15.05.2020 — Rozlúčka so štvrtákmi
 • 18.05. – 22.05.2020 — Akademický týždeň
 • 25.05. – 29.05.2020 — Maturitný týždeň
 • 05/2020 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
 • 18.06. – 26.06.2020 — Školské výlety
 • 19.06.2020 — Uzavretie klasifikácie za II. polrok
 • 23.06.2020 — Klasifikačná porada za II. polrok
 • 24.06. – 29.06.2020 — Protidrogové aktivity
 • 30.06.2020 — Vydávanie vysvedčení

Združenia rodičov

 • 12.09.2019 — Združenie rodičov pre 1. ročník
 • 24.10.2019 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
 • 16.01.2020 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov
 • 07.05.2020 — Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov

Prázdniny

 • Jesenné
 • Vianočné
 • Polročné
 • Jarné
 • Veľkonočné
 • Letné
 • 30.10.2019 – 31.10.2019
 • 23.12.2019 – 07.01.2020
 • 03.02.2020
 • 02.03.2020 – 06.03.2020
 • 09.04.2020 – 14.04.2020
 • 01.07.2020 – 31.08.2020

Maturitná skúška

 • 03.09. – 06.09.2019 — Opravný termín externej a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019
 • 17.03.2020 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Slovenský jazyk a literatúra
 • 18.03.2020 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Cudzí jazyk
 • 19.03.2020 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Matematika
 • 31.03. – 03.04.2020 — Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
 • 03.09. – 08.09.2020 — Opravný termín externej a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020