Združenie rodičov školy

Výbor má 16 členov, ktorí sa stretávajú raz za mesiac. Členovia Združenia rodičov školy si volia svojho predsedu a hospodárku. Spravujú získané finančné prostriedky a starajú sa o ich využitie na financovanie stužkových slávností, krúžkovú činnosť, na výdavky a cestovné žiakom, ktorí reprezentovali školu, vybavenie školy, knižné odmeny pre úspešných žiakov a maturantov.

Vedenie školy srdečne ďakuje za výbornú spoluprácu a podporu školy.

Zoznam členov ZRŠ — zástupcov za triedy — 2021/2022

 • 1.A
  Mgr. Zuzana Majláthová
 • 1.B
  JUDr. Andrea Kolcunová
 • 1.C
  Tatiana Šuľová
 • 1.D
  Mgr. Veronika Sitášová
 • 1.E
  Denisa Hindošová
 • 2.A
  Alena Gajová
 • 2.B
  Zuzana Žondorová
 • 2.C
  Ing. Aneta Čapová
 • 2.D
  RNDr. Erika Kmecová
 • 2.E
  Jana Ištóková
 • 3.A
  Ing. Zuzana Marcinčinová
 • 3.B
  MVDr. Jarmila Paľová
 • 3.C
  Marcela Bartková
 • 3.D
  Zuzana Sabolová
 • 3.E
  Dagmar Sekeráková
 • 4.A
  Ing. Denisa Kačmárová
 • 4.B
  Renáta Sotáková
 • 4.C
  Peter Šaffa
 • 4.D
  Ľudmila Kováčová