Združenie rodičov školy

Výbor má 16 členov, ktorí sa stretávajú raz za mesiac. Členovia Združenia rodičov školy si volia svojho predsedu a hospodárku. Spravujú získané finančné prostriedky a starajú sa o ich využitie na financovanie stužkových slávností, krúžkovú činnosť, na výdavky a cestovné žiakom, ktorí reprezentovali školu, vybavenie školy, knižné odmeny pre úspešných žiakov a maturantov.

Vedenie školy srdečne ďakuje za výbornú spoluprácu a podporu školy.

Zoznam členov ZRŠ – zástupcov za triedy – 2018/2019

 • 1.A
   
 • 1.B
   
 • 1.C
   
 • 1.D
   
 • 2.A
  Peter Kolenič
 • 2.B
  Peter Hencz
 • 2.C
  PaedDr. Renáta Širáková
 • 2.D
  Ing. Iveta Šafárová
 • 3.A
  Ing. Diana Hüblerová
 • 3.B
  Mgr. Adriana Sabolová
 • 3.C
  Alexandra Gharaibehová
 • 3.D
  Iveta Kafková
 • 4.A
  JUDr. Ingrid Kovalčuková
 • 4.B
  Ing. Katarína Pekarčíková
 • 4.C
  Mgr. Andrea Šaršanová
 • 4.D
  Ing. Juraj Petráš