Súhrnné správy VO


Súhrnné správy
podľa § 117, ods. 10 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. polrok 2023 (PDF — 371 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. polrok 2023 (PDF — 369 kB)

Súhrnné správy
podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 2. polrok 2023 — podlimitné zákazky (PDF — 359 kB)

Súhrnné správy
podľa § 10, ods. 10 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2022 (PDF — 354 kB)

Súhrnné správy
podľa § 117, ods. 10 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 2. polrok 2022 (PDF — 347 kB)

Súhrnné správy
podľa § 117, ods. 6 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2022 (PDF — 355 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2022 (PDF — 246 kB)

Súhrnné správy
podľa § 10, ods. 10 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2021 (PDF — 299 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2021 (PDF — 292 kB)
 3. Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2021 (PDF — 353 kB)
 4. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021 (PDF — 470 kB)

Súhrnné správy
podľa § 117, ods. 6 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2021 (PDF — 298 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2021 (PDF — 283 kB)
 3. Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2021 (PDF — 345 kB)
 4. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2021 (PDF — 461 kB)

Súhrnné správy
o zadaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112–116 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2021 (PDF — 299 kB)

Súhrnné správy
podľa § 10, ods. 10 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2020 (PDF — 320 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2020 (PDF — 290 kB)
 3. Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2020 (PDF — 321 kB)
 4. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020 (PDF — 301 kB)

Súhrnné správy
podľa § 117, ods. 6 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2020 (PDF — 320 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2020 (PDF — 290 kB)
 3. Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2020 (PDF — 331 kB)
 4. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020 (PDF — 289 kB)

Súhrnné správy
podľa § 10, ods. 10 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2019 (PDF — 310 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019 (PDF — 310 kB)
 3. Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019 (PDF — 106 kB)
 4. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019 (PDF — 330 kB)

Súhrnné správy
podľa § 117, ods. 6 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2019 (PDF — 310 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2019 (PDF — 310 kB)
 3. Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2019 (PDF — 310 kB)
 4. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2019 (PDF — 310 kB)

Súhrnné správy
podľa § 117, ods. 6 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 1. Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018 (PDF — 310 kB)
 2. Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018 (PDF — 310 kB)
 3. Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018 (PDF — 310 kB)
 4. Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018 (PDF — 330 kB)