Mobilný odber krvi


„Až keď vidíte blízkeho človeka bojovať o vlastný život, keď vidíte, ako sa mu uľaví po transfúzii, až potom pochopíte, načo je dobré darovať krv.“

Dodnes sa nám nepodarilo vyrobiť tekutinu, ktorá by nahradila krv. Pritom spotreba krvných prípravkov vo svete je veľká. Len na Slovensku sa za rok spotrebuje 180-tisíc jednotiek červených krviniek. Preto celá transfúzna služba závisí od dobrovoľných darcov krvi.

Slovenský Červený kríž a Národná transfúzna služba SR sa snažia vychádzať darcom krvi maximálne v ústrety, preto organizujú rôzne darcovské akcie, najobľúbenejšie sú výjazdy za darcami do terénu – mobilný odber.

K hromadným akciám patrí aj náborová kampaň Valentínska kvapka krvi od roku 1995 a Študentská kvapka krvi od roku 1994. S päť-šesťtýždňovou kampaňou sa spájajú mobilné odbery krvi, náborové workshopy či simulované odbery krvi vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska.

História Študentskej aj Valentínskej kvapky krvi, formou mobilných odberov na Šrobárke, nesiaha ďaleko. Prvýkrát sa mobilný odber krvi uskutočnil 20. októbra 2010 v kampani Študentská kvapka krvi, pod vedením p. p. Matisovej. Odvtedy prebiehajú mobilné odbery na Šrobárke pravidelne dvakrát ročne počas oboch kampani. Od roku 2012 pod vedením p. p. Letošníkovej a od roku 2019 už pod vedením p. p. Fabriciovej. Za uvedené obdobie darovalo krv na Šrobárke približne 500 darcov z toho 300 prvodarcov, v oboch kampaniach. Naším cieľom je prilákať študentov Šrobárky k pravidelnému darcovstvu krvi.

Darcom krvi sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol minimálny vek 18 rokov, má potrebnú hmotnosť 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Slovenského Červeného kríža.
Verejnosť sa môže zapojiť do kampane darovaním krvi každý pracovný deň na odberových miestach Národnej transfúznej služby SR a vo vyhradených dňoch na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.

Výsledkom predchádzajúcich ročníkov oboch kampaní sú tisícky pravidelných darcov krvi z radov mladších i starších ľudí najmä študentov, ktorí tým majú možnosť preukázať svoju dospelosť.

Ctení darcovia, kvapka krvi na dlani je srdce na dlani. Ďakujeme Vám zaň.