Výherný príspevok — Šrobárka v Minecrafte
(autori: Róbert Gonda a Hubert Holéczy)