Milí maturanti v šk. roku 2019/2020,

 život nám prináša aj nečakané situácie, a je len na nás, ako sa im postavíme, ako ich zvládneme. Takouto situáciou je aj vyše dvojmesačné obdobie dištančného vzdelávania v čase koronakrízy.

 Školský rok plynie a pre Vás už dokonca aj končí, preto Vám chceme vyjadriť veľké poďakovanie, že aj napriek nepriaznivým podmienkam v tomto neľahkom čase ste to nevzdali, a spolu so svojimi vyučujúcimi sa zodpovedne a trpezlivo formou online vyučovania pripravovali na úspešné ukončenie stredoškolského štúdia i na skúšku dospelosti (i keď možno len administratívnu).

 Milí naši maturanti, ĎAKUJEME Vám, že nielen v posledných dňoch a týždňoch na online hodinách ste preukázali svoju triednu i šrobársku spolupatričnosť, ale počas celých štyroch rokov bilo vo Vás „šrobárske srdce“, keď ste reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach i olympiádach.

Najvyššie ocenenie ŠTUDENT ROKA udeľujeme Tomášovi JUSKOVI, žiakovi 4.C triedy, za výnimočné výsledky v týchto súťažiach:

 • za 4. miesto v celoslovenskom a 1. miesto v krajskom kole programátorskej súťaže ZENIT;
 • za 2. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry;
 • za účasť v krajskom kole Matematickej olympiády;
 • za reprezentáciu školy v matematických súťažiach – Klokan, Expert počas celých 4 rokov.

Mimoriadne ocenenie udeľujeme Marekovi Rušinovi, žiakovi 4.B triedy, za tvorbu fotodokumentácie z kultúrno-spoločenských podujatí školy.

Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:

 • Jánovi Pavlovi Lubymu, žiakovi 4.C triedy, za 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Shakespeare Memorial a 1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku;
 • Karle Šimkovej za získanie ocenenia úspešný riešiteľ v Olympiáde v anglickom jazyku.

Knižné odmeny venujeme týmto žiakom:
 • Diane Hüblerovej, žiačke 4.A triedy, za zodpovednú prácu pre kolektív počas 4 rokov.
 • Soni Škovranovej, žiačke 4.B triedy, za reprezentáciu školy v športových súťažiach, za prácu v projekte Škola bez nenávisti a za prácu pre triedu počas 4 rokov štúdia.
 • Gabrielovi Mederovi, žiakovi 4.C triedy, za reprezentáciu školy v Olympiáde v nemeckom jazyku počas 4 rokov, za najlepší výsledok v Sprachdiplome a výborný prospech a dochádzku počas 4 rokov.
 • Richardovi Fiedlerovi, žiakovi 4.D triedy, za vynikajúci prospech, vzornú dochádzku a výborné výsledky vo viacerých súťažiach počas 4 rokov.

Poďakovanie patrí týmto žiakom:

 • 4.ANicolasovi Ječovi a Diane Molitorisovej za usilovnú prácu v žiackej rade;
 • Veronike Berezňaninovej, Lucii Fabriciovej, Sophii Gujdovej a celej 4.A za vyzbieranie rekordného množstva starého papiera počas viacerých rokov.
 • 4.BRolandovi Drenkovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach, za prácu v projekte Škola bez nenávisti;
 • Danielovi Sabolovi a Anete Ujjobágyovej za reprezentáciu školy v športových súťažiach.
 • 4.CMartinovi Kuľkovi za účasť v krajskom kole programátorskej súťaže ZENIT a reprezentáciu školy v matematických súťažiach – Klokan a Expert počas celých 4 rokov;
 • Vanesse Vargovej za moderovanie stužkových slávností, výborný prospech a prácu pre kolektív triedy počas 4 rokov;
 • Tomášovi Ličákovi za reprezentáciu školy v matematických súťažiach – Klokan a Expert počas celých 4 rokov;
 • Igorovi Poliakovovi za reprezentáciu školy a vynikajúce umiestnenia v športových súťažiach;
 • Nicolasovi Nerantzakisovi za 3. miesto vo Vianočnom mix – turnaji vo volejbale.
 • 4.DDanielovi Dzurňákovi a Martinovi Svoreňovi za 5. miesto v krajskom kole SAŠS v bedmintone;
 • Jakubovi Fedorovi za prácu pre triedu a reprezentácia školy v matematických súťažiach;
 • Veronike Gaľašovej, Barbore Kafkovej a Viole Oravcovej za výborný prospech počas štúdia;
 • Dávidovi Dudlákovi za moderovanie školských akcií a pomoc pri príprave DOD.

Pochvalu triednym učiteľom dostávajú žiaci:

 • 4.AKarina Hoľanová a Sophia Gujdová za prácu pre triedu, príprava stužkovej slávnosti a Kalamajok;
 • Lea Makóová a Martina Dobrovičová za výborné študijné výsledky počas 4 rokov.
 • 4.BSofia Bolvanová, Valéria Piroško-Kiráľová a Marek Rušin za výborný prospech a dochádzku počas štvorročného štúdia;
 • Tomáš Lacko, Daniel Sabol a Laura Lacková za prácu pre triedu, príprava stužkovej slávnosti.
 • 4.CSandra Ficzere za prácu pre kolektív počas 4 rokov.
 • 4.DLucia Petričková, Karin Jenčušová a Natália Feničinová za prácu pre kolektív;
 • Dominika Varšová za prácu v školskom časopise.

Milí maturanti,

 zvoní pomyselné posledné „školské zvonenie“, zatvárate za sebou šrobárske dvere gymnaziálneho štúdia a vydávate sa na novú cestu za poznaním. Želáme Vám veľa šťastia a úspechov v napĺňaní Vašich snov i túžob.

 Pevne veríme, že na Vašu „alma mater“ nezabudnete a budete sa k nej vracať nie len v spomienkach. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami, už ako absolventmi našej Šrobárky.

„DOVIDENIA V ROKU 2025!“