Výsledková listina prijímacieho konania 2024/2025

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do  písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia (DOCX — 15 kB) →).

Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí nepotvrdia nástup.
V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia zaslať odvolanie (vzor odvolania (DOCX — 15 kB) →).

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole, veľmi si to vážime.