Kalendár udalostíjún 2023
01
jún
štvrtok

Maturitný týždeň

  02
  jún
  piatok

  Maturitný týždeň

   02
   jún
   piatok

   Športová noc na Šrobárke

    03
    jún
    sobota

    Športová noc na Šrobárke

     06
     jún
     utorok

     Termín na podanie prihlášky – International Baccalaureate Diploma Programme

      15
      jún
      štvrtok

      Výberové konanie – International Baccalaureate Diploma Programme

       20
       jún
       utorok

       Uzavretie klasifikácie za II. polrok

        21
        jún
        streda

        Školské výlety, zahraničné exkurzie

         22
         jún
         štvrtok

         Školské výlety, zahraničné exkurzie

          22
          jún
          štvrtok

          Klasifikačná porada za II. polrok

           23
           jún
           piatok

           Školské výlety, zahraničné exkurzie

            23
            jún
            piatok

            Protidrogové aktivity

             Žiadna udalosť nebola nájdená!
             Načítať viac


             25. máj

             2023

             Dokumenty pre budúcich prvákov

             Vážení rodičia, budúci prváci, v odkliku www.srobarka.sk/prijimacie-konanie nájdete informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné vyplniť.

             Zároveň Vás prosíme o vyplnenie Prihlášky na školský rok 2023/2024 (Evidenčný list žiaka) prostredníctvom Edupage do 2. júna 2023.

             Ďakujeme za spoluprácu.

             Dokumenty pre budúcich prvákov →

             19. máj

             2023

             Výsledková listina prijímacieho konania 2023/2024

             Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

             zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.

             Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.

             17. máj

             2023

             47. Kalamajky — reportáž

             Fotogaléria (47. Kalamajky — 2023) →

             10. máj

             2023

             Informácie pre uchádzačov

             Vážení rodičia, milí uchádzači,

             Na základe termínov určených MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na SŠ pre školský rok 2023/2024 — bude výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 zverejnená na stránke školy 19. mája 2023.

             Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie.

             Uchádzači, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí síce už boli prijatí podľa výsledkov prijímacieho konania, no nepotvrdia svoj nástup.

             Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, podľa počtu bodov získaných v prijímacom konaní v prípade, že jeho zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote.

             V prípade, že máte záujem o štúdium na našej škole, je potrebné do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí zaslať odvolanie
             (vzor odvolania (DOCX — 18 kB) →).

             29. mar

             2023

             Information for the future applicants for the IB DP

             Admission criteria to International Baccalaureate Diploma Programme at Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach.

             Transfer Exam for the school year 2023/2024

             It is required to send the Application Form in a paper form to Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. The Application has to be sent till June 6-th, 2023.

             You can find the transfer Exam here →

             You can find the Application form here →

             If you have any questions, please, contact the IB coordinator Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk

             Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

             Zverejňujeme podmienky výberového konania do Medzinárodného vzdelávacieho programu IB DP na Gymnáziu, Šrobárova 1, v Košiciach.

             Výberové konanie pre školský rok 2023/2024

             Prihlášku je potrebné zaslať v listinnej podobe na adresu: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice do 6. júna 2023.

             Podmienky výberového konania nájdete tu →

             Prihlášku nájdete tu →

             V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte IB koordinátora: Mgr. Ingrid Melichová — ibcoordinator@srobarka.sk