Kalendár udalostífebruár 2023
03
február
piatok

Riaditeľské voľno

  24
  február
  piatok

  Maškarný ples

   marec 2023
   06
   marec
   pondelok

   Jarné prázdniny

    07
    marec
    utorok

    Jarné prázdniny

     08
     marec
     streda

     Jarné prázdniny

      09
      marec
      štvrtok

      Jarné prázdniny

       10
       marec
       piatok

       Jarné prázdniny

        14
        marec
        utorok

        Externá časť a písomná časť internej časti maturitnej skúšky – Slovenský jazyk a literatúra

         15
         marec
         streda

         Externá časť a písomná časť internej časti maturitnej skúšky – Cudzí jazyk

          16
          marec
          štvrtok

          Externá časť a písomná časť internej časti maturitnej skúšky – Matematika

           20
           marec
           pondelok

           Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov o štúdium

            Žiadna udalosť nebola nájdená!
            Načítať viac


            5. feb

            2023

            Informácie pre uchádzačov

            Vážení rodičia, milí uchádzači,

            v školskom roku 2023/2024 otvoríme 5 tried prvého ročníka so 150 žiakmi.

            Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi strednej školy je do 20. marca 2023.

            Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

            • v prvom termíne 4. mája 2023,
            • v druhom termíne 9. mája 2023.

            Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe: Podmienok na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 (PDF — 314 kB) →

            Informácie k prijímaciemu konaniu →

            Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

            5. feb

            2023

            Prihláška na štúdium na strednej škole

            Prihlášku na SŠ je možné podať do 20.3.2023 v listinnej podobe osobne, poštou alebo doručenú do elektronickej schránky školy.

            Prihláška musí byť riadne vyplnená, potvrdená riaditeľom ZŠ a podpísaná oboma zákonnými zástupcami.

            Záujem uchádzača o vzdelávací program vyznačte v prihláške v riadku č. 24 — názov študijného odboru.

            Uchádzači si môžu vybrať z týchto vzdelávacích programov:

            • všeobecné vzdelávanie,
            • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov,
            • rozšírené vyučovanie informatiky,
            • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
            • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

            4. feb

            2023

            Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

            Podmienky prijatia do programu IB DP, termín podávania prihlášky a termín konania prijímacích pohovorov zverejníme čoskoro.

            INFORMATION FOR THE FUTURE APPLICANTS FOR THE IB DP

            Detailed conditions of the admission process, the deadline for submitting of the application form as well as the date of the entrance exams will be published soon on our website.

            Viac informácií →

            For more information →

            3. feb

            2023

            Pre uchádzačov o štúdium

            Prečo študovať na Šrobárke? →

            26. jan

            2023

            Pozvánka na maškarný ples

            6. jan

            2023

            Chceš sa dozvedieť viac o programe IB DP na Šrobárke?

            Viac informácií o programe IB DP na Šrobárke →

            4. jan

            2023

            Jeden deň Šrobárčanom 2022

            2. nov

            2022

            Kam na strednú školu?

            Vážení rodičia, milí deviataci,
            ak hľadáte kvalitné vzdelanie v modernej škole s dlhoročnou tradíciou, sme tu práve pre Vás!

            Viac informácií o Šrobárke →