Kalendár udalostíoktóber 2022
01
október
sobota

Noc na ŠrobárkeExpired

18:00 – 06:00
07
október
piatok

Imatrikulačný ples

20
október
štvrtok

Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov

28
október
piatok

Jesenné prázdniny

31
október
pondelok

Jesenné prázdniny

november 2022
01
november
utorok

Sviatok všetkých svätýchSviatok

11
november
piatok

Stužková slávnosť

12
november
sobota

Stužková slávnosť

15
november
utorok

Štvrťročná hodnotiaca porada

17
november
štvrtok

Deň boja za slobodu a demokraciuSviatok

december 2022
21
december
streda

Vianočná kapustnica

23
december
piatok

Vianočné prázdniny

Žiadna udalosť nebola nájdená!
Načítať viac


2. okt

2022

27. sep

2022

Festival vedy a techniky AMAVET 2022

AMAVET pozýva na 25. ročník vedátorskej projektovej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.

Pozvanie na Festival vedy a techniky AMAVET (PDF — 475 kB) →

Propozície súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (PDF — 754 kB) →

23. sep

2022

Európsky týždeň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. septembra) organizujeme na našej škole Európsky týždeň jazykov — každý deň bude venovaný jednému cudziemu jazyku, ktorý sa na škole vyučuje. Vyučujúci cudzích jazykov si pripravili množstvo aktivít, takže sa máte na čo tešiť.

30. aug

2022

Prezenčné vyučovanie 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

prezenčné vyučovanie bude prebiehať v súlade s dokumentom Zelená otvoreným školám:

  • Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ — prostredníctvom Edupage.
  • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“.
  • Zákonný zástupca/plnoletý žiak nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.
  • V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.
  • Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

Viac informácií nájdete tu:

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2022 (PDF — 172 kB) →

Zelená otvoreným školám v školskom roku 2022/2023 (PDF — 3,9 MB) →

Zásady školského vyučovania počas pandémie COVID-19 (PDF — 157 kB) →

Vstup návštevníka do priestorov školy (PDF — 61 kB) →