DP — dôležité termíny

Dôležité termíny výberového konania do medzinárodného vzdelávacieho programu IB DP