Aktivity – Červené stužky

Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

Na Svetový deň boja proti AIDS sa v Bratislave konalo finálové kolo Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie, ktorej sa zúčastnili aj naše 3 študentky. Do finálového kola boli pozvané po úspešnom absolvovaní online kola, v ktorom sa umiestnili na vynikajúcom 5. mieste z celkového počtu 73 miest. Finálové kolo bolo plné zaujímavých úloh, aktivít a rozhovorov. Priniesli si odtiaľ nové vedomosti, super zážitky a povzbudenie šíriť prevenciu tohto ochorenia ďalej.

Kampaň Červené stužky

je Svetový deň boja proti AIDS a HIV.

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od do .

Na našej škole prebehla Kampaň Červené stužky (vo štvrtok). Žiaci z Peer skupiny a dobrovoľníci rozdávali stužky v triedach na začiatku 3. vyučovacej hodiny.

všetci učitelia, žiaci a nepedagogickí pracovníci vytvorili na multifunkčnom ihrisku vytvorili „Živú červenú stužku“.

Každý, kto chcel podporiť túto šľachetnú myšlienku, prišiel v tento deň oblečený v červenom. Atmosféru tejto krásnej akcie umocnil aj čerstvo napadnutý sneh. Veríme, že sme spoločne podporili tento deň a všetci ťahali za rovnakú „stužku.“

Turnaj pre Červené stužky

26. septembra 2023 sa na našej škole uskutočnil školský futbalový turnaj z názvom Turnaj pre Červené stužky, ktorý bol venovaný celoslovenskej kampani Červené stužky. Na turnaji sa zúčastnili triedy I. a II. ročníka nášho gymnáziá. Družstvá bolo rozdelené do dvoch skupín. Víťazi skupín sa stretli v boji o 1. miesto a 2. v skupine si zahrali o tretie miesto.

Obidva zápasy o umiestnenie priniesli svižný futbal a vo finále sa rozhodovalo v penaltovom rozstrele. Víťazom sa nakoniec stalo družstvo FC 2.C, 2. skončilo družstvo Budimír Represent 2.AE 1.A, 3. sa umiestnilo družstvo Dream team 1.AD a 4. družstvo FC 2.C Academy.

Za účasť v turnaji ďakujeme aj družstvám FC 2.AB a 2.ED.

Všetci zúčastnení sa dokázali postaviť za dobrú vec a spoločne „ťahali“ za červenú stužku.

Kampaň Červené stužky 2022

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS.

Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým.

Cieľom je zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, získať o problematike odborné vedomosti, osloviť hlavne všetky školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj širokú verejnosť. Sústreďuje sa na mladého človeka a jeho cestu k zdravému životnému štýlu. Kampaň je zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou. Podporuje aj prevenciu a vzdelávanie v oblasti obchodovania s ľuďmi.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Ľahostajní k tomuto celosvetovému boju neostali ani žiaci a pedagógovia Šrobárky. Žiaci pripravili červené stužky a prvého decembra ich počas štvrtej vyučovacej hodiny pripli svojim spolužiakom a vyučujúcim. Kampaň podporili aj svojím oblečením, ktoré malo červenú farbu, a na školskom dvore vytvorili živú červenú stužku, ktorou vyjadrili svoju solidaritu a hlavne nádej, že tento problém raz a navždy pominie.

Žiaci svoju podporu vložili aj do výtvarných prác, ktorými zobrazovali kampaň červených stužiek proti tomuto zákernému ochoreniu. Ich grafické prevedenie boja proti AIDS bolo hodnotené na celoslovenskej stredoškolskej súťaži a náš žiak Daniel Kalakay na nej získal nádherné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Obhájili sme prvenstvo

Celoslovenská výtvarná súťaž 15. ročníka kampane Červené stužky 2021 bola pre naše gymnázium opäť veľmi úspešná. Hovorí sa, že je ľahko zvíťaziť, ale ťažšie obhájiť. Toto sa podarilo Danielovi Kalakayovi z 2.C. Jeho návrh loga pre ČS vytvorený grafickým dizajnom, získal prvé miesto v kategórii SŠ. Do súťaže sa zapojilo 72 stredných škôl z celého Slovenska.

Víťazovi blahoželáme a prajeme ďalšie grafické návrhy.

1. december sa niesol v znamení červenej

Medzinárodný deň boja proti AIDS je jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie. Celý svet si ho pripomína 1. decembra.

Spoločným medzinárodným symbolom kampane je červená stužka. Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Počet ľudí s touto chorobou narastá, a preto zostáva prevencia naďalej jedinou možnosťou, ako sa dá šíreniu HIV zabrániť.

Naša škola sa každoročne zapája do tejto kampane a symbolicky ju podporuje nosením červených stužiek a červeného oblečenia. Tradíciou sa stalo aj vytvorenie živej červenej stužky na školskom dvore. V tomto roku nám, žiaľ, pandemická situácia nedovolila živú stužku vytvoriť. Tak sme sa rozhodli aspoň symbolicky si v triedach tento deň pripomenúť a kampaň podporiť červeným oblečením.

Prvenstvo je naše (Červené stužky – výtvarná súťaž)

Celoslovenská výtvarná súťaž štrnásteho ročníka kampane Červené stužky 2020 bola pre naše gymnázium veľmi úspešná.

Návrh loga pre ČS vytvorený grafickým dizajnom, ktorý vypracoval Daniel Kalakay z 1.C, získalo prvé miesto v kategórii SŠ. Do súťaže sa zapojilo 30 stredných škôl z celého Slovenska.

Víťazovi blahoželáme a prajeme ďalšie grafické návrhy.

Živá červená stužka 2020

Napriek pandemickému obdobiu a neprítomnosti žiakov v škole sa naše gymnázium zapojilo do vytvorenia Živej červenej stužky. Túto stužku vytvoril kolektív pedagógov a nepedagogických pracovníkov.

Aspoň takýmto spôsobom sme podporili dnešný Svetový deň boja proti AIDS a HIV (1. december). Ďakujeme!

Kampaň Červené stužky 2020

Aj tento školský rok sa naše gymnázium zapojilo do Kampane Červené stužky, ktorá symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS.

Napriek obdobiu pandémie a dištančnému vzdelávaniu naši žiaci prejavili záujem a kreatívnu aktivitu vo výtvarnej súťaži „Logo pre Červené stužky“.

Naše gymnázium bude v celoslovenskom kole reprezentovať Soňa Srňanská z 1.E (kresba) a Daniel Kalakay z 1.C (grafický dizajn).

Veríme, že ich práce budú úspešné. Držíme im palce.

Živá červená stužka na multifunkčnom ihrisku

Aj tohto roku prebehla na našej škole Kampaň Červené stužky. Žiaci z PEER skupiny spolu s pomocníkmi z ostatných tried v stredu 27. novembra 2019 rozdávali na začiatku štvrtej vyučovacej hodiny stužky. Vyvrcholením Kampane bolo vytvorenie „Živej červenej stužky“ na multifunkčnom ihrisku 29. novembra 2019.

Ďakujeme, že ste spoločne podporili tento deň a všetci sme ťahali za rovnakú stužku.

Športom pre Červené stužky

V piatok popoludní sa v našej telocvični uskutočnil basketbalový turnaj chlapcov 1. a 2. ročníkov. Do turnaj sa prihlásili štyri prvácke 1.A, B, C, D a dve druhácke 2.B, D triedy. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. V skupine hrali každý s každým. V boji o tretie miesto sa stretli 1.C a 1.D, kde bola úspešnejšia 1.D, ktorá skončila na 3. mieste a veľké finále si zahrali skoro „profíci“ 2.D a 1.B, kde tesne vyhrala 1.B vyhrala a stala sa víťazom 1. ročníka Putovného pohára Športom pre Červené stužky.

Veľké poďakovanie patrí Radkovi Nevlahovi z 2.D, ktorý mal tento turnaj „pod palcom“ a firme Lear Corporation a spoločnosti SPP, ktoré nám poskytli do turnaja sponzorské ceny.

Najlepším hráčom bol vyhlásený Oliver Halász z 1.B a najužitočnejším hráčom Dávid Hric z 1.C. Ďakujeme a už sa tešíme na ďalší ročník.

Kampaň Červené stužky

Aj tento školský rok sa naše gymnázium zapojilo do Kampane Červené stužky. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS.

Prvou akciou tejto kampane bola výtvarná súťaž „Pohľadnica pre Červené stužky“. Z viacerých výtvarných prác boli do súťaže odoslané tri, ktorých autorkami sú: Grešková Gabriela z 1.A, Polčová Terézia z 1.B, Jaroščíková Adela z 1.D.

Druhým podujatím bude aktivita „Športom pre Červené stužky“. Prebehne u nás v telocvični dňa 22. novembra 2019 basketbalový turnaj žiakov 1. a 2. ročníka. Prihlášky môžete evidovať u Radka Nevlahu z 2.D.

V týždni od 25. do 28. novembra 2019 budú žiaci z PEER skupiny rozdávať stužky v triedach na začiatku 4. vyučovacej hodiny.

Všetko vyvrcholí 29. novembra 2019 v piatok, kde sa všetci žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy na malom školskom dvore vytvoriť „Živú červenú stužku“.

Každý, kto chce podporiť túto šľachetnú myšlienku, môže prísť v piatok 29. novembra 2019 oblečený v červenom, aby sme spoločne ťahali za rovnakú „stužku“.

Červená stužka na Šrobárke sa bude nosiť 28. novembra 2018

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS, je značkou pre upevňovanie povedomia o tejto chorobe medzi ľuďmi. Počas Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým, že sa zaujímajú o túto tému, venujú sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo, snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí žijú s takýmto ochorením. Ani my nechceme zabudnúť na jej odkaz a posolstvo, a preto sa v stredu 28. novembra 2018 pripojíme k tým, ktorí nosia tento symbol.

Počas štvrtej vyučovacej hodiny budú členovia PEER skupiny navštevovať jednotlivé triedy a pripínať nám červenú stužku. Ukážeme tak, že sa dokážeme postaviť za dobrú vec a spoločne ťahať za červenú stužku.

Šrobárska Živá červená stužka ocenená

Naša „Šrobárska Živá stužka“, ktorú spoločne vytvorili žiaci a učitelia našej školy 1. decembra 2017 na veľkom školskom dvore, získala cenné umiestnenie a diplom v celoslovenskej súťaži „Živá červená stužka“ pre kampaň Červené stužky 2017. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojím červeným oblečením ukázali, že vedia ťahať za rovnaký koniec červenej stužky.

Celoslovenská výtvarná súťaž Červené stužky – prevzatie ceny

Ema Šišková, žiačka 1.B triedy, si dňa 1. decembra 2017 slávnostne prevzala cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži stredných škôl pre kampaň Červené stužky 2017. Slávnostné prevzatie ceny sa konalo na Mestskom úrade v Žiline. Ocenenie prevzala z rúk riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku. Srdečne blahoželáme!

Získali sme ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži Červené stužky 2017

Naša prváčka Ema Šišková z 1.B získala cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži pre kampaň Červené stužky 2017. Predmetom súťaže bolo navrhnúť motív pohľadnice pre Deň boja proti AIDS (1. december). Do tejto súťaže sa zapojili viacerí žiaci našej školy. Najlepšie práce školského kola prešli potom naším hlasovaním, ktoré rozhodlo o troch najlepších návrhoch. Tie postúpili do celoslovenského kola v Žiline, kde naša žiačka zabodovala. Blahoželáme!

Červená stužka na Šrobárke sa bude nosiť 28. novembra 2017

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS, je značkou pre upevňovanie povedomia o tejto chorobe medzi ľuďmi. Počas Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým, že sa zaujímajú o túto tému, venujú sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo, snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí žijú s takýmto ochorením. Ani my nechceme zabudnúť na jej odkaz a posolstvo, a preto sa v utorok 28. novembra 2017 pripojíme k tým, ktorí nosia tento symbol.

Počas tretej vyučovacej hodiny budú dobrovoľníci navštevovať jednotlivé triedy a pripínať nám červenú stužku. Ukážeme tak, že sa dokážeme postaviť za dobrú vec a spoločne ťahať za červenú stužku.

Výsledky hlasovania hlasovania výtvarnej súťaže

V rámci Dňa boja proti AIDS (1. decembra) sme uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Prvým triedením prešlo 12 najkrajších pohľadníc. Naši žiaci sa zapojili do hlasovania na stránke školy, ktoré tri pohľadnice nás budú reprezentovať v slovenskom kole.

Po ukončení hlasovania, do celoslovenského kola v Žiline, postúpili tieto tri výtvarné návrhy, týchto autorov: Igor Poliakov z 2.C, Ema Šišková z 1.B a Olívia Olhová z 1.A.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT