Každoročné aktivity

Profil Gymnázia na Šrobárovej ulici 1 v Košiciach dotvárajú pravidelne organizované aktivity rôzneho charakteru. Každá má svoje nezastupiteľné miesto a opodstatnenie. Pretože štúdium na našej škole nesie prívlastok všeobecnovzdelávacie, aktivity pomáhajú formovať mladého človeka v mnohých oblastiach. Bez niektorých si našu školu len ťažko vieme predstaviť. Mnohé majú niekoľko desaťročí dlhú tradíciu, iné sú o niečo mladšie. Jedno však majú spoločné – poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú. Medzi najstaršie školské tradície patria stužkové slávnosti, ktoré sa konajú každý rok v decembri v Dome umenia. Štvrtáci od svojich triednych učiteľov prijmú zelenú stužku nádeje. Stužková slávnosť je najmä o zábave, ale je to aj večer naplnený nostalgiou a krásnymi spomienkami. Veľkej popularite medzi žiakmi, učiteľmi, bývalými žiakmi, ale aj ostatnými Košičanmi sa tešia Kalamajky, prehliadka študentskej recesie. Praktické skúsenosti, zručnosti, ale aj vedomosti môžu žiaci získať na kurze na ochranu života a zdravia, ktorý je určený žiakom 3. ročníka a na lyžiarskom kurze v 1. ročníku. Medzi novšie pravidelné aktivity patria environmentálny týždeň a IT tábor. Aj keď sa zdá, že škola už v čase prázdnin nemôže byť zaujímavá, opak je pravdou. Presvedčíte sa o tom, keď navštívite v júli Šrobárku. IT tábor si získava každý rok medzi našimi budúcimi žiakmi čoraz väčšiu popularitu.

KALAMAJKY

Apríl! Názov mesiaca, pri ktorom každému hneď napadne bláznivé počasie, prvoaprílové žartíky, zvyčajne aj veľkonočné sviatky, ale pre Šrobárčanov je apríl mesiacom Kalamajok! Z encyklopédie sa dozvedáme, že názov kalamajka je rusínska národná pieseň, ktorá vtipne, humornou cestou „bičovala“ ľudské slabosti. Kalamajka je taktiež národný rusínsky tanec, ktorý sa tancoval pod šírim nebom a sprevádzali ho piesne. Toto spojenie hudby, tanca, spevu je súčasťou šrobárskych Kalamajok. Vždy posledný piatok v mesiaci patrí zábave, vtipu, scénkam a večernému plesu. Niekoľkomesačný nácvik, vždy na inú tému, vrcholí dvojhodinovou estrádou študentských recesií, tanca a hudby. Študenti tvorivo spolupracujú medzi sebou, s pedagógmi a okrem programu pripravujú unikátne kulisy, ktoré sú výtvorom ich kreativity. Žiaci, súčasní aj bývalí, učitelia, rodičia, hostia, všetci tí, si nenechajú ujsť vítanie jari v podobe kalamajkového programu. Oslava mladosti, krásy a radosti zo života sa koná vždy posledný aprílový piatok na školskom dvore s presným začiatkom o 16:00. Kalamajky sú naše, jedinečné, špecifické a neodmysliteľne späté so Šrobárkou!

Fotogaléria

KOŽaZ

KOŽaZ (kurz na ochranu života a zdravia) je určený žiakom 3. ročníka a je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. Obsahovými štandardmi sú teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacie aktivity. Kurz sa realizuje internátnou formou v Škole v prírode v Kysaku a dennou dochádzkou v Košiciach a ich okolí. Cieľom KOŽaZ-u je zvýšiť telesnú zdatnosť žiakov, psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote, v praxi aplikovať zdravotnícku prípravu. Najzaujímavejšou časťou je pobyt v prírode, kde sú žiaci vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín. Súčasťou praktickej časti sú outdoorové aktivity – splav Hornádu, lezenie na Jánošíkovej bašte, lukostreľba, streľba zo vzduchových zbraní, jazda na koni, ale aj stavanie ohniska a príprava jedla na ohni. Pri obľúbenej nočnej hre si žiaci precvičujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli na stanovištiach počas Účelových cvičení v 1. a 2. ročníku. Upevňujú si psychickú odolnosť a učia sa kooperovať v malých skupinách.

Fotogaléria

DEŇ ŠROBÁRKY

Deň Šrobárky je deň pln‎ý‎ emócií. Realizuje sa v predvianočnom čase, keď žiaci spolu s učiteľmi navštevujú rôzne sociálne inštitúcie v meste Košice – detské domovy, domovy dôchodcov, azylové domy pre matky s deťmi, reedukačné či diagnostické centrá alebo útulky pre zvieratá. S láskou pripravujú programy a darčeky pre t‎ých, ktorí našu pomoc najviac potrebujú a ktor‎ý‎m šťastie možno trochu chýba. Dojmy z tak‎ý‎chto návštev sú natoľko silné, že pretrvávajú roky a žiaci na nich spomínajú aj po ukončení štúdia na gymnáziu.

STUŽKOVÁ

„Obleky, kravaty, profesor dojatý, pri pulte on a ty, dievčatá zmenené šatami na dámy, úsmevné spomienky – už je to za nami!“ Aj takto znie časť textu obľúbenej piesne, ktorá je neodmysliteľne spätá so stužkovými slávnosťami. Všetky elementy, ktoré známa skupina vo svojej skladbe použila, sú sprevádzané aj silnými emóciami zo strany študentov, rodičov, učiteľov. Každoročne stoja žiaci štvrtých ročníkov pred bránami dospelosti a čakajú na zelenú stužku nádeje, ktorá je ich prvým symbolickým krokom medzi „dospelákov“. Výnimočný akt prijímania stužiek sa koná v Dome umenia. Tradíciou nášho gymnázia je spoločná slávnosť pre žiakov všetkých štvrtáckych tried. Večer prebieha v slávnostnej atmosfére a je rozdelený na dve časti. Oficiálna časť sa koná v koncertnej sále, jej hlavnými aktérmi sú samotní štvrtáci, medziprogram dopĺňajú vystúpenia žiakov nižších ročníkov. Druhá časť je venovaná tancu, hudbe – jednoducho zábave! Stužková slávnosť je súčasťou života každého mladého človeka a krásne spomienky, na čas rozlúčky so strednou školou, ostanú v pamäti navždy!

Fotogaléria

IMATRIKULÁCIA

Od roku 1994 sa v Dome umenia každoročne koná Imatrikulačný ples. Táto slávnosť je organizovaná na počesť prvákov. Vďaka tomu sú prijatí do „Cechu šrobárskeho“. Okrem tradičných vecí ako program, hudba a tanec sa naši prváčikovia môžu tešiť aj na malú pozornosť, ktorá im bude venovaná našimi druhákmi. Tento ples nie je výlučne určený len prvákom a na svoje si určite prídu aj starší študenti či profesori.

Fotogaléria

LYŽIARSKY KURZ

V rámci voľnočasových aktivít ponúka naše gymnázium aj lyžiarske výlety, ktoré sú určené žiakom navštevujúcim športový krúžok. Najčastejšie sa táto jednodňová lyžovačka koná na zjazdovkách Vysokých Tatier. Nový rozmer a nezabudnuteľný zážitok ponúka zahraničný lyžiarsky pobyt v talianskych Dolomitoch, ktorý býva naplánovaný na koniec januára. Stredisko Passo Oclini sa nachádza v prekrásnom vysokohorskom prostredí, má ideálnu polohu v horskom sedle, vo výške 2000 m n. m. Žiaci si užijú lyžovanie na perfektne upravených poloprázdnych zjazdovkách rôznych náročností. Hotel je situovaný priamo pod zjazdovkami. Žiakom sú k dispozícii aj oddychové zóny hotela s možnosťou športového a kultúrneho vyžitia sa. K zaujímavému pobytu patrí aj kvalitná gastronómia, preto sa milovníci dobrého talianskeho jedla majú na čo tešiť a prídu si na svoje.

Fotogaléria

ENVIRONMENTÁLNY TÝŽDEŇ

Deň Zeme je venovaný našej planéte a v kalendári mu každoročne patrí dátum 22. apríl. Na Šrobárke si ho pripomíname rôznymi aktivitami a aprílový týždeň, na ktorý sú naplánované, sme nazvali environmentálny. Konkrétne ide o obdobie od 23. do 27. apríla. Cieľom tejto aktivity je zlepšenie energetickej efektívnosti, recyklovanie odpadov a hľadanie obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka tomu žiaci získajú nielen vedomosti, ale aj zručnosti. Jednoduchými činnosťami veľmi radi pomáhajú ozdravovať naše životné prostredie.

PROTIDROGOVÝ TÝŽDEŇ

Predprázdninový týždeň na našom gymnáziu patrí rôznorodým aktivitám. Do povedomia žiakov a učiteľov sa zapísal ako Protidrogový týždeň. Blížia sa prázdniny, čas voľna, a preto sa organizátori snažia žiakov inšpirovať a motivovať k aktivitám, ktorými by mohli predchádzať prípadným nebezpečným závislostiam. Projekt sa uskutočňuje už veľmi dlho a patrí k šrobárskym tradičným podujatiam. Dušou a organizátormi sú hlavne vyučujúci výchovných predmetov, ale na organizácii sa podieľa každá predmetová komisia. K najpopulárnejším patria športové súťaže. Žiaci zabojujú vo volejbalovom, futbalovom či basketbalovom turnaji. Pre divákov je veľkou atrakciou zápas víťazného žiackeho tímu s tímom učiteľov. Veľkej popularite sa teší aj splavovanie Hornádu a adrenalínové lezenie po našej bouldrovej stene. Aj keď sme škola v srdci Košíc, príležitostí na pohyb je v nej dosť. Milovníci a obdivovatelia kultivovanejšieho pohybu môžu v tomto týždni získať základy štandardných alebo latinsko-amerických spoločenských tancov. Súčasťou Protidrogového týždňa sú aj besedy s umelcami, spisovateľmi, športovcami a prednášky na témy podľa žiackeho výberu. Tí, ktorí majú záujem o naše Košice, si tiež prídu na svoje. S fundovanými sprievodcami sa počas exkurzií dostaneme na miesta, ktoré sú mimoriadne zaujímavé a bežnému človeku nedostupné. No a umelci- výtvarníci? Aj pre nich sa vytvoril priestor a realizujú sa kresbou, maľbou, tvorením koláží či zaujímavých ručných prác. Na našom gymnáziu študujú aj žiaci, ktorí si aj tento týždeň radi preveria svoje schopnosti a vedomosti. Zapájajú sa do šachového turnaja či súťaže v Scrabble, prezrú si filmy v cudzom jazyku a pod. Každý rok si počas obľúbeného Protidrogového týždňa máme z čoho vyberať.

Fotogaléria

ZBER PAPIERA

Na našom gymnáziu sa každoročne koná zber papiera, pri ktorom sa snažíme žiakov motivovať k ochrane životného prostredia a podporovať ich environmentálne uvedomenie. Túto akciu má na starosti vybraná trieda, pod vedením pedagóga, ktorá koordinuje priebeh zberu. Na školskom dvore je pristavený veľký kontajner, do ktorého sa ukladá vyzbieraný papier. Do tejto aktivity sa pravidelne zapájajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj učitelia a nepedagogickí pracovníci. Takýmto ekologickým spôsobom sa na recykláciu dostávajú nepotrebné kopy starých písomiek, obalový materiál a iné veci z papiera. Trieda, ktorá nazbiera najviac kilogramov papiera a tým v najväčšej miere pomôže pri regenerácii životného prostredia, je ocenená obľúbeným dňom voľna.

Fotogaléria