Spoločenské vedy 2021


2023 — Rok historických výročí

V tomto roku si okrem iného pripomíname aj tieto výročia: 30 rokov od vzniku samostatného Slovenska, 100 rokov od Mníchovského puču, 100 rokov Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, 250 rokov od Bostonského pitia čaju a z kultúrnych udalostí má 50 rokov hip hop a filmová rozprávka Tri oriešky pre Popolušku. Na tieto udalosti sme zamerali naše úlohy v piatich kolách školskej dejepisnej súťaže. Zapojilo sa 11 trojčlenných tímov z našej školy. Ďakujeme za účasť a víťazom ešte raz blahoželáme.

Toto sú naše víťazky: 1. miesto, tím z 2.B: Veronika Benková, Nina Gašparová, Daniela Marcinčáková

Vo fotogalérii si môžete pozrieť ďalšie umiestnené tímy. A pridávame pár zaujímavých otázok, čo ste možno o histórii košického maratónu nevedeli.

Literárno-historická exkurzia Revúca — Betliar

Dňa sa vybrali triedy 2.A a 2.E za prehlbovaním poznatkov z literatúry a umenia na Gemer. V Revúcej, ktorá bola v 19. storočí jedným z centier slovenského národného a kultúrneho života, navštívili Prvé slovenské gymnázium. To začalo písať svoju históriu 16. septembra 1862 a stalo sa prvou strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Našim druhákom sa naskytli pohľady do minulosti vyučovania na tejto významnej strednej škole, kde pôsobili aj poprední slovenskí vzdelanci ako napríklad Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Ján Botto, Koloman Banšell, či Martin Kukučín.

Ďalšou zastávkou na ceste Gemerom bol Betliar, kde Šrobárčania mohli obdivovať šľachtickú rezidenciu rodu Andrássyovcov, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí. Krásne slnečné jesenné počasie umocnilo prechádzku aj okolitým nádherným anglickým parkom. V Krásnohorskom Podhradí študenti navštívili Mauzóleum Andrássyovcov. Unikátne dielo zo začiatku 20. storočia, inšpirované ranokresťanským, byzantským a karolínskym umením, im ponúklo umelecký zážitok nielen prostredníctvom úchvatnej mozaikovej i mramorovej výzdoby, ale aj celkovou mystickou atmosférou interiéru.

Naši druháci strávili krásny jesenný deň na literárno-historických potulkách Gemerom a už teraz sa tešia na spoznávanie ďalších kútov Slovenska.


Naše žiačky na AproMUN Bratislava

V dňoch sa naše dve žiačky, študentky IB DP1, Daniela Gumanová a Veronika Barilíková zúčastnili v Bratislave na modelovom zasadnutí OSN, AproMUN. Tento, v poradí už šiesty, ročník zaznamenal historicky najväčšiu účasť 150 delegátov z 15 krajín sveta.

Podujatie je určené pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o aktuálne udalosti v medzinárodnom kontexte. V rámci simulovaného zasadnutia OSN si účastníci vyskúšali rolu diplomata — delegáta. Pri takýchto aktivitách si mali možnosť rozvíjať kritické myslenie a schopnosť viesť debatu. Celé podujatie prebehlo v anglickom jazyku a nás o to viac nás teší, že medzi účastníkmi boli aj naše dievčatá.

Our DP students at AproMUN Bratislava

Daniela Gumanová and Veronika Barilíková, our DP students, took part in a UN model conference, AproMUN Bratislava 2023. From to 150 students from secondary schools from 15 countries met to try a role of a diplomat — delegate. These are activities that help to develop their language skills, critical thinking and most of all their abilitiy to debate in English language. Good job, girls!

Deň otvorených dverí na Ústavnom súde

Jednou z najdôležitejších inštitúcií nášho štátu je Ústavný súd, preto si seminaristi a maturanti z občianskej náuky nemohli nechať ujsť možnosť nahliadnuť do priestorov tejto inštitúcie.

Deň otvorených dverí však nebol len o krásnych reprezentatívnych rokovacích a zasadacích sieňach Ústavného súdu, ale aj o možnosti dozvedieť sa niečo o jeho fungovaní. Dozvedeli sme sa o jeho histórii, prečo má špecifické postavenie, ako funguje, čím sa zaoberá, v akých prípadoch sa naň môže obrátiť občan, aké kritériá musia splniť sudcovia Ústavného súdu, ale aj o rôznych zaujímavostiach či vtipných príhodách. Niektorí študenti využili možnosť zúčastniť sa vedomostného kvízu a odniesli si na pamiatku aj malý darček.


Prázdninový fotopríbeh 2023

Aj v tomto školskom roku sme pre žiačky a žiakov pripravili školskú geografickú súťaž s názvom Prázdninový fotopríbeh. Podstatou súťaže je spracovať svoje cestovateľské zážitky z prázdnin do podoby videa alebo prezentácie. Obsahom sú vlastné fotografie a originálne postrehy a komentáre.

Najlepšou prácou v kategórii video sa stala práca Nelly Švídovej z 1.D. Nelly do svojho videa okrem vlastných mini videí, vložila aj mapy, vlastné popisy a pridala geografické zaujímavosti o svojich cestách po vybraných talianskych mestách a Gdaňsku. V kategórii prezentácia prvé miesto získala Diana Szabadošová z 1.A, ktorá nás previedla rôznymi lokalitami Slovenska a Európy. Na 2. mieste sa umiestnila práca o Nórsku, ktorú vypracoval Šimon Sobek z 1.C. Tretie miesto sme udelili Mirke Pastorovej z 1.E s videom o rôznych miestach Slovenska. Blahoželáme.

Ďakujeme za účasť všetkým zapojeným. Máme radosť, že podporujete našu snahu viesť vás k tvorivosti, originalite a angažovanosti. Tešíme sa na vaše zážitky o rok.

Astronomický večer na Šrobárke

V pondelok sme na Šrobárke zažili nezabudnuteľný Astronomický večer. Pod vedením krúžku ZAFYR — zaujímavé fyzikálne rozpravy a vďaka ďalekohľadom, ktoré si priniesli do školy naši žiaci Martin Mičuch z 4.C a Zina Hluchá z 1.B sme v pokojných večerných hodinách sledovali tajomstvá hviezd a planét.

Objavovali sme hmloviny, súhvezdia, vrátane Cassiopei, Persea a Pegasa, a s úžasom sme sledovali pôsobivú planétu Jupiter a jeho mesiace či prstence planéty Saturnu. Tým sme ešte hlbšie prenikli do fascinujúceho sveta astronómie. V rámci programu sme si vypočuli veľmi zaujímavú prednášku Martina Mičucha o vzniku astronómie. Jeho vášeň a znalosť tejto oblasti nás vtiahli do sveta hviezd a galaxií.

Bolo to nielen vzdelávacie, ale aj inšpiratívne stretnutie pre všetkých prítomných. Astronomický večer na Šrobárke nám otvoril oči pre krásy nočnej oblohy a ukázal, že vesmír je plný tajomstiev, ktoré stojí za to objavovať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tejto nezabudnuteľnej udalosti!


Kreatívne a efektívne

V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia si žiaci kreatívnou a hravou formou osvojovali témy, ako sú výrobné náklady, celkový výnos, zisk alebo strata.

V zmiešaných dvojiciach vyrábali hračky z dostupných zdrojov, rátali, uvažovali nad nákladmi a pripravovali propagačný materiál. V následnej prezentácii produktu sa snažili presvedčiť spotrebiteľov, aby si práve ich produkt objednali. Keďže cena výsledného produktu bola pevne stanovená, zohrala významnú úlohu kvalita a schopnosť presvedčiť spolužiakov svojím vystupovaním. Následne si skupiny zosumarizovali náklady a výnosy a vyčíslili stratu alebo zisk. Na záver sa diskutovalo o príčinách úspechu či neúspechu.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT