Spoločenské vedy 2021


Marec bol veľmi úspešným mesiacom aj pre našich SOČ-károv

Najskôr si 7 odborných komisií vypočulo 23 obhajob skvelých prác SOČ. Najlepších 14 z nich potom postúpilo do Krajskej prehliadky, kde nás naozaj znamenite reprezentovali. Svedčia o tom aj výsledky: dve prvé miesta a dve tretie miesta.

Na treťom mieste sa umiestnili Bronislava Najvirtová (III.D) s prácou Uchovávanie ľudových tradícií v banských obciach Dolného Spiša a Viktória Bukatová (III.E) s prácou Mikroorganizmy v našich životoch.

Na prvom mieste, s postupom na Celoštátnu prehliadku, sa umiestnili Alexandra Piatková (III.C) s prácou Vplyv emocionálnej regulácie na prokrastináciu študentov stredných škôl a Samuel Juhász (IB DP1) s prácou Medzi mestom a vidiekom: Suburbanizácia a urbanizácia v meste Košice a jeho okolí so zameraním na obec Paňovce.

Srdečne blahoželáme všetkým reprezentantom a postupujúcim držíme palce.

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií — krajské kolo — 3. miesto

Naša škola každoročne organizuje krajské kolo dejepisnej súťaže, v ktorej si trojčlenné tímy gymnázií Košického kraja merajú sily vo svojich vedomostiach v histórii 20. storočia. Tohtoročná téma bola Európske dejiny 1975 – 2000.

Našu školu reprezentovali Tomáš Polomský (1.B), Adam Lorinc (2.E) a Daniela Némethová (3.A). Celkovo sa umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme.


Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Na krajskom kole Olympiády ľudských práv našu školu úspešne reprezentovala študentka 3.C triedy Alexandra Piatková. V silnej konkurencii obsadila 5. miesto a svojim výkonom si zabezpečila postup do celoštátneho kola olympiády.

K dosiahnutému výsledku blahoželáme a držíme palce na celoštátnom kole.

Naše žiačky na AproMUN Bratislava

V dňoch sa naše dve žiačky, študentky IB DP1, Daniela Gumanová a Veronika Barilíková zúčastnili v Bratislave na modelovom zasadnutí OSN, AproMUN. Tento, v poradí už šiesty, ročník zaznamenal historicky najväčšiu účasť 150 delegátov z 15 krajín sveta.

Podujatie je určené pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o aktuálne udalosti v medzinárodnom kontexte. V rámci simulovaného zasadnutia OSN si účastníci vyskúšali rolu diplomata — delegáta. Pri takýchto aktivitách si mali možnosť rozvíjať kritické myslenie a schopnosť viesť debatu. Celé podujatie prebehlo v anglickom jazyku a nás o to viac nás teší, že medzi účastníkmi boli aj naše dievčatá.

Our DP students at AproMUN Bratislava

Daniela Gumanová and Veronika Barilíková, our DP students, took part in a UN model conference, AproMUN Bratislava 2023. From to 150 students from secondary schools from 15 countries met to try a role of a diplomat — delegate. These are activities that help to develop their language skills, critical thinking and most of all their abilitiy to debate in English language. Good job, girls!


Marec bol veľmi úspešným mesiacom aj pre našich SOČ-károv

Najskôr si 7 odborných komisií vypočulo 23 obhajob skvelých prác SOČ. Najlepších 14 z nich potom postúpilo do Krajskej prehliadky, kde nás naozaj znamenite reprezentovali. Svedčia o tom aj výsledky: dve prvé miesta a dve tretie miesta.

Na treťom mieste sa umiestnili Bronislava Najvirtová (III.D) s prácou Uchovávanie ľudových tradícií v banských obciach Dolného Spiša a Viktória Bukatová (III.E) s prácou Mikroorganizmy v našich životoch.

Na prvom mieste, s postupom na Celoštátnu prehliadku, sa umiestnili Alexandra Piatková (III.C) s prácou Vplyv emocionálnej regulácie na prokrastináciu študentov stredných škôl a Samuel Juhász (IB DP1) s prácou Medzi mestom a vidiekom: Suburbanizácia a urbanizácia v meste Košice a jeho okolí so zameraním na obec Paňovce.

Srdečne blahoželáme všetkým reprezentantom a postupujúcim držíme palce.

Geografická olympiáda – krajské kolo

V sa na Ústave Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. Naša škola mala zastúpenie v každej kategórii. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi.

Najlepšie sa umiestnila Tímea Kováčová z 2.E (5. miesto), ktorá obhajovala prácu o živote málo početných národoch v Etiópii. Ďakujeme za reprezentáciu školy.


Ekonomická olympiáda — postup na celoslovenské kolo

Náš žiak Papp Christopher (4.E) získal pekné 6. miesto v Krajskom kole Ekonomickej olympiády a postúpil do finále medzi 50 najlepších na Slovensku. V silnej konkurencii 90 súťažiacich v prvej desiatke skončili aj Gajdošíková Nina (4.A) a Kremler Dávid Kristián (3.A).

Ďakujeme za reprezentáciu školy a Christopherovi držíme prsty!

Re-power Campy aktivizovali 500 študentov stredných škôl pri riešení aktuálnych výziev Slovenska — máme 1. miesto

Košice, . Výzvu, ktorú sa študenti dozvedeli až na mieste konania súťaže, riešilo naživo 120 študentov, v zmiešaných tímoch, v rámci Re-power Live Campu v Košiciach a takmer 100 študentov online v rámci Re-power Virtual Campu.

Študenti riešili návrh projektu, ktorý by zvyšoval životnú úroveň na Slovensku, v snahe zmierniť odliv ľudí do zahraničia. Študenti predstavili riešenia zamerané na podporu podnikania mladých ľudí, ale aj program pre podporu kultúrneho rozvoja mladých umelcov či jednoduchšie sprístupnenie kvalitnejších stáži pre študentov. Víťaznými nápadmi bola pomoc mladým ľuďom osamostatniť sa prostredníctvom zvýhodnených pôžičiek, ale aj mentoringový program pre rozvoj podnikateľskej gramotnosti, či podpora lokálnych podnikateľov. V obmedzenom časovom limite troch hodín bolo ich úlohou predstaviť svoje riešenie odbornej porote. Súťaž tak rozvíjala širokú paletu ich zručností, akými sú tímová práca, iniciatíva, komunikácia, vynaliezavosť či tvorivosť. Súťaž sa realizovala v rámci projektu Re-power Your Future, s podporou UniCredit Foundation. Podieľalo sa na nej viac ako 30 odborníkov — dobrovoľníkov z praxe, vrátane manažérov z radov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky.

Našu školu reprezentovali Erik Seman a Dominik Mikula z 3.A a Adam Lauff, Matej Dióssy a Lukáš Džadžovský z 3.B. Lukášovi Džadžovskému sa podarilo so svojim tímom umiestniť na neuveriteľnom 1. mieste, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT