Spoločenské vedy 2021


Krajské kolo Dejepisnej olympiády — máme 3. miesto

Študenti nášho gymnázia v piatok na pôde UPJŠ opäť ukázali, že ich baví história a neboja sa ani výskumnej práce. Na krajskom kole Dejepisnej olympiády obhajovali svoje práce a umiestnili sa na veľmi pekných miestach. Úspešnými riešiteľmi sa stali Tomáš Polomský z 1.B získal pekné 3. miesto v kategórii A a Maxim Halama z 2.D skončil na 5. mieste v kategórii B. Svoju prácu odprezentovala aj Katka Zlacká z 3.A a obsadila 7. miesto v kat. A.

Ďakujeme za vynaloženú námahu a reprezentáciu školy.

Marec bol veľmi úspešným mesiacom aj pre našich SOČ-károv

Najskôr si 7 odborných komisií vypočulo 23 obhajob skvelých prác SOČ. Najlepších 14 z nich potom postúpilo do Krajskej prehliadky, kde nás naozaj znamenite reprezentovali. Svedčia o tom aj výsledky: dve prvé miesta a dve tretie miesta.

Na treťom mieste sa umiestnili Bronislava Najvirtová (III.D) s prácou Uchovávanie ľudových tradícií v banských obciach Dolného Spiša a Viktória Bukatová (III.E) s prácou Mikroorganizmy v našich životoch.

Na prvom mieste, s postupom na Celoštátnu prehliadku, sa umiestnili Alexandra Piatková (III.C) s prácou Vplyv emocionálnej regulácie na prokrastináciu študentov stredných škôl a Samuel Juhász (IB DP1) s prácou Medzi mestom a vidiekom: Suburbanizácia a urbanizácia v meste Košice a jeho okolí so zameraním na obec Paňovce.

Srdečne blahoželáme všetkým reprezentantom a postupujúcim držíme palce.


Navštívili sme Ústavný súd

Vo štvrtok sa vybraní žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie na Ústavnom súde v Košiciach. Zaujímavá prednáška na tému Ústava SR a ľudské práva bola doplnená informáciami o konštituovaní ústavného súdnictva vo svete i v Európe. Zaujímavé informácie a odpovede na zvedavé otázky nám poskytol Miloslav Babják, riaditeľ odboru súdnych a analytických činností.

Workshop so zástupcom Európskej komisie

Európska komisia je kľúčovým hráčom v štruktúre EÚ, zodpovedným za vykonávanie európskych zákonov a ochranu záujmov EÚ.

Viac nám o tom prišiel porozprávať Filip Chráska, ktorý pracuje ako poradca pre finančné nástroje EÚ v sektore financií v Bruseli.

Dozvedeli sme sa, že EK urobila z boja proti zmene klímy jednu zo svojich hlavných priorít. Momentálne sa zameriava na zníženie emisií skleníkových plynov. Aj v U. S. Steel Košice sa hľadajú nové technológie. Prechod na ekologickejšiu výrobu ocele si ale vyžiada redukciu pracovných miest. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo pán Chráska zavítal do Košíc a pri tejto príležitosti sa stretol s našimi tretiakmi a štvrtákmi. Tí ho veru nešetrili otázkami o spravodlivej transformácii, o pretekoch za čistejšou oceľou, o drahej energii či konkurencii z Ázie. Spoločne však dospeli k záveru, že zelená cesta do budúcnosti je pre nás prioritná.


Geografická exkurzia — Vysoké Tatry

Dňa sa triedy 1.B a 1.E zúčastnili exkurzie z fyzickej geografie, ktorá bola zameraná na glaciálny reliéf Vysokých Tatier.

Východiskovým bodom bolo Štrbské pleso. Tu sme sa porozprávali o tom, aké zásadne zmeny vo vývoji reliéfu Tatier nastali po ochladení na začiatku starších štvrtohôr. Následne sme sa po červenej značke vydali na Popradské pleso. Cestou sme si názorne ukázali, aké stopy zanechal ľadovec — detrakcia, exarácia, deterzia. Stúpali sme po bočnej moréne, až sa nám ukázali nádherné výhľady na Mengusovskú dolinu. Vedeli ste, že túto dolinu vypĺňal ľadovec dlhý 13,4 km a hrubý 250 m? Po zaslúženom oddychu na chate sme sa po modrej značke vrátili na Štrbské pleso, odkiaľ sme sa zubačkou presunuli do Štrby a vlakom do Košíc. Naše zážitky dopĺňa fotoalbum…

Umiestenie v okresných kolách a prvenstvo v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach?

To, že Šrobárčanky vedia pomerne mnoho o hviezdach, dokážu čítať zo slepej mapy oblohy, či riešiť astronomické príklady, sme sa presvedčili aj tento školský rok zapojením našich študentiek do postupovej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?

V okresných kolách, ktoré sa pre III. kategóriu „žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. až 8. ročníka 8-ročných gymnázií“ konali a v Košiciach a Trebišove, naše dievčatá obsadili všetky postupové miesta: 1. miesto — Michaela Bérešová (1.B), 2. miesto — Zina Hluchá (1.B) a 3. miesto — Nina Karabinošová (IB DP1).

Všetky tri tak postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v Michalovciach, kde tiež predviedli skvelý výkon. V silnej konkurencii 13 súťažiacich Miška získala úžasné 1. miesto a postupuje do celoslovenského finále, Zina obsadila výborné 6. miesto a Nina skončila deviata.

Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že ich úspech povzbudí aj chlapcov, aby sa do tejto súťaže o rok zapojili tiež.


Súťaž FiNNkvíz — finančná gramotnosť

Každá súťaž študentov nejakým spôsobom obohatí, ale víťazstvo vo FiNNkvíze organizovanom Nadáciou NN dvoch našich šikovných chlapcov obohatilo aj doslovne. V krajskom kole v súťaži o finančnej gramotnosti Peter Jožefi z 1.C za umiestnenie na 1. mieste vyhral 200 € a Mark Takáč z 2.C za 2. miesto získal 100 €. Sofia Rafaelisová z 2.D bola ocenená vecnou cenou za tiež výborné umiestnenie.

Okrem toho súťaž preverovala skutočne praktické zručnosti a znalosti a sme radi, že mnoho našich študentov v nej obstálo výborne. Z celkového počtu 1149 zapojených sme v prvej dvadsiatke mali hneď niekoľkých.

Výsledková listina našich najúspešnejších:

1. miesto — Peter Jožefi z 1.C;
2. miesto — Mark Takáč z 2.C;
Sofia Rafelisová z 2.D;
4. miesto — Magdaléna Pavlovová z 2.B;
5. miesto — Natália Opavská z 2.E;
6. miesto — Saskia Barnová z 1.B;
10. miesto — Daniel Ján Galdun z 2.D;
11. miesto — Lenka Spustová z 2.D;
14. miesto — Simona Nemergutová z 2.B;
15. miesto — Martin Lacko z 1.A;
16. miesto — Šimon Škombár z 1.C;
17. miesto — Michal Kostelník z 2.C;
18. miesto — Samuel Filip z 2.C;
19. miesto — Samuel Tomka z 2.C.

Workshop so zástupcom Európskej komisie

Európska komisia je kľúčovým hráčom v štruktúre EÚ, zodpovedným za vykonávanie európskych zákonov a ochranu záujmov EÚ.

Viac nám o tom prišiel porozprávať Filip Chráska, ktorý pracuje ako poradca pre finančné nástroje EÚ v sektore financií v Bruseli.

Dozvedeli sme sa, že EK urobila z boja proti zmene klímy jednu zo svojich hlavných priorít. Momentálne sa zameriava na zníženie emisií skleníkových plynov. Aj v U. S. Steel Košice sa hľadajú nové technológie. Prechod na ekologickejšiu výrobu ocele si ale vyžiada redukciu pracovných miest. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo pán Chráska zavítal do Košíc a pri tejto príležitosti sa stretol s našimi tretiakmi a štvrtákmi. Tí ho veru nešetrili otázkami o spravodlivej transformácii, o pretekoch za čistejšou oceľou, o drahej energii či konkurencii z Ázie. Spoločne však dospeli k záveru, že zelená cesta do budúcnosti je pre nás prioritná.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT